Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze. Rozloučení proběhne při mši svaté v sobotu 11. 2. 2017 v 10:30 hod. ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Poté budou jeho tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Pastorační plán na měsíc ÚNOR zve na následující akce:

3. 2. Vikariátní večer mládeže v Čachotíně
4. 2. 19.00-20.00 adorace v kostele
12. 2. Nědělní bohoslužby v kostele ve změněném pořadu:

Přibyslav: 8.00; 10.00; 18.00

Stříbrné Hory: 11.00