2016-06_Prihlaska_nabozenstvi

Milí rodiče, máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu „náboženská výchova“. Zde se děti učí dívat se kolem sebe a poznávat svět jako znamení Boží lásky. Učí se ujasňovat si otázky smyslu života, poznávat Bibli a chovat se tak, abychom spolu žili v pokoji a porozumění.

2016-06_Pout_obrazek

Farnost Přibyslav srdečně zve na hudební pořad Krajino, krajino…– horácké písně a tance (nejen) pro dudy, který se koná v sobotu 25. června 2016 od 17 hod. ve farní stodole. Vystoupí Přibyslavský dudácký soubor.