2016-11_misie_banner

Co jsou lidové misie? Jsou pozvánkou ke znovu objevení krásy života s Bohem; je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi; je to čas věnovaný revizi osobního života. Kdy a kde budou?  6. – 13. listopadu 2016 v Přibyslavi. Jaký bude program? Vice v článku.

2016-10-15_farni_zajezd_zeliv

V sobotu 15. října 2016 se konal odpolední farní zájezd do Želivi. Poutníci společně slavili mši svatou s panem opatem. Poté následovala prohlídka kláštera a přilehlého pivovaru.

Koncem září byly ukončeny práce na rekonstrukci sochy Panny Marie Immaculaty v průčelí farního kostela, proto bylo možné lešení za pomoci mnoha dobrovolníků demontovat.

2016-10-01_farni_zajezd

V sobotu 1. října 2016 se konal další v řadě jednodenních farních zájezdů, tentokrát s cílem poznat Náchodsko. Farníci navštívili Náchod, kde se setkali s P. Zdeňkem Kubešem, se kterým společně slavili mši svatou. Potom pokračovali ke dřevěnému kostelíku ve Slavoňově u Nového Města nad Metují a k poutnímu místu Rokole. Více v následující fotogalerii.