Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 7. 1. 2017 od 14 hodin. Sraz koledníků – dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce, bude ve 13 hodin v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě v neděli 8. 1. odpoledne.