Postavou, o které v adventu často slyšíme, je Jan Křtitel – prorok, který připravoval cestu Pánu Ježíši. Dětskou přílohu prosincové Římsy 2016 proto tvoří krátký testík, na kterém si můžeme ověřit, co o něm víme. Průběžně se můžeme připravovat na Vánoce i pomocí adventního kalendáře.

2016-11-27_zehnani_adventnich_vencu

„Začínáme dobu adventní přípravy na setkání s Kristem. Myslíme na to, jak lidstvo toužebně očekávalo příchod Vykupitele, kterého Bůh slíbil ústy proroků. I my toužíme, aby Kristus přicházel stále víc mezi nás a do našeho nitra, a připravujeme se na setkání s ním tváří v tvář na konci věků.“ Těmito slovy oslovil P. Pavel Sandtner přítomné, aby je připravil k účasti na slavení obřadu.

Svatá Anežka Česká je velmi důležitá česká světice, proto se jí věnuje listopadová příloha Římsy. O jejím životě se můžeme něco dozvědět v následujícím textu, obrázkovém čtení a je k dispozici i obrázek na vybarvení.