Archiv autora: Marie Zrzavá

V pátek 19. ledna 2018 se v kostele konala adorace před Nejsvětější svátostí oltářní s možností svátosti smíření. Po mši svaté na faře proběhlo veřejné zasedání Pastorační a Ekonomické rady farnosti, na kterém se přítomní věnovali pastoračnímu plánu na rok 2018. Pár fotek naleznete v článku níže.

Milí přátelé, 
tuto neděli (17.12.) se na naši faře uskuteční Živý Betlém.

Přijďte se svými dětmi, přáteli, rodiči podívat se, jak na svět přišel Ježíšek. Mimo jiné, bude na vás čekat občerstvení a pro ty nejmenší i vánoční dílničky od 14 do 16 hod., kde si můžete vyrobit dáreček.