Archiv autora: Marie Zrzavá

Co se stalo s Ježíšem? Tak zní název pašijových her, které připravili farníci žďárských farností, o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pašije se budou konat v úterý 16. dubna 2019 od 20 hod. v areálu Libušín ve Žďáru nad Sázavou.

Kvůli projednání vlastnického práva k přibyslavské věži a nakládání s ním proběhne mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti 3. 5. 2019.

V neděli 31. 3. 2019 po první i druhé mši svaté probíhal v prostorách pod věží tzv. misijní koláč. V rámci rozdávání drobného občerstvení a milých velikonočních dekorací bylo možné přispět na potřeby Papežských misijních děl.

V rámci veřejné sbírky, která probíhá na získání prostředků na opravu fasády severní strany kostela a obložení soklu žulovým obkladem po celém obvodu kostela, se ke dni 28. 2. 2019 podařilo nashromáždit 146 368Kč. Sbírka stále trvá, číslo sbírkového účtu je 5528414319/0800. Děkujeme.