Archiv autora: Marie Zrzavá

V neděli 4. 2. 2019 byla druhá mše svatá s dětským kázáním. Pan farář varoval děti před hněvem. Snažil se je inspirovat ke hledání způsobů, jak proti němu „bojovat“. Na konci mše svaté bylo losování odměn za správné odpovědi na zvídavé otázky, které děti dostávaly při dětských kázáních.

Po první  i druhé mši svaté byli farníci zváni na kávu a čaj na faře.  

Bible – Písmo svaté – bývá nazývána „knihou knih“. Je to nejen velká kulturní památka, ale také živé Boží slovo, které působí a hovoří ke každému. Boží slovo má velkou moc, dokáže člověka změnit k lepšímu.

Ve spolupráci s městem Přibyslav, které se k obnově kulturní památky kostela staví velice vstřícně a odpovědně, i s Ministerstvem kultury ČR, můžeme konstatovat, že práce na fasádě kostela a obložení soklu už jsou za svou polovinou.

Podívejte se na několik fotografií Betléma v našem farním kostele. Betlém nám má pomoci přiblížit tajemství Vánoc a zakusit jejich atmosféru. Díky všem, kteří se o něj starají.