Archiv autora: Eva Bártová

Pastorační plán na měsíc ZÁŘÍ zve na následující akce:

1. 9. Schůze PR a ER farnosti na faře
3. 9. Pouť v Olešence

Ranní mše svaté na začátek školního roku se žehnáním školních pomůcek, druhá mše svatá s dětským kázáním.

15.00 farní odpoledne (atrakce pro děti, nafukovací atrakce, pink pong, občerstvení za dobrovolný příspěvek)

Na konci měsíce června slavíme svátek sv. Petra a sv. Pavla. Pavel původně křesťany pronásledoval, než si ho vybral Ježíš, aby se stal jedním z hlasatelů radostné zvěsti o Božím království.

Květnové číslo Římsy lze stáhnout zde. Příští Římsa vyjde 4. 6. 2017 (uzávěrka pro toto číslo je 26. 5. 2017).
Svoje příspěvky nebo fotografie ze života farnosti do dalšího čísla můžete zasílat na adresu flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.