Archiv autora: Eva Bártová

Pastorační plán na měsíc ŘÍJEN zve na následující akce:

1. 10. Pouť v Žižkově Poli
2. 10. 17.00 setkání mladších dětí na faře (9+)
6. 10. 18.00 vikariátní setkání mládeže v Přibyslavi (filmový večer)