Aktuality

Přijměte pozvání na tradiční Pouťový koncert v sobotu 29. června 2019 od 17 hod. ve farní stodole. Vystoupí děti z pěveckého oddělení ZUŠ, Michaela Štefáčková, Pavla Ondráčková a Tomáš Jajtner.

V sobotu 25. května jsme se s ministranty zúčastnili vikariátního ministrantského fotbalového turnaje v Havlíčkově Brodě. Hlavního organizátorského břemena se ujal P. Petr Soukal, sám amatérský fotbalista. Na turnaj odjeli 4 chlapci, kteří byli přerozděleni do třech různých týmů. K vidění byly pohledné zápasy, z kluků sálalo při hře veliké nadšení či radost.

I když účast asi nebyla taková, jakou si P. Petr představoval, myslím, že podobný turnaj má smysl – chlapci zažijí mezi kamarády hezké chvíle, na které budou moci vzpomínat. I tímto způsobem mohou šířit Boží lásku a přízeň, zároveň hoši vidí, že je Kristovo společenství stále živé a přínosné.

Poděkování patří P. Petrovi za celou organizaci a bohaté sladké odměny, kterých bylo mnoho. Stejně však u všech zúčastněných převládal hezký pocit z dobře prožitého dopoledne. Také děkuji našim chlapcům, že se odhodlali k účasti a budu se na ně těšit na další akci.

Martin Ležák

V pátek 17. 5. 2019 úžasně doprovázela mši svatou bývalá katolická mládež. V článku je několik fotek ze zkoušky rytmiky, ze mše sv. i z následného přátelského posezení.