Aktuality

Pastorační plán na měsíc ZÁŘÍ zve na následující akce:

1. 9. Schůze PR a ER farnosti na faře
3. 9. Pouť v Olešence

Ranní mše svaté na začátek školního roku se žehnáním školních pomůcek, druhá mše svatá s dětským kázáním.

15.00 farní odpoledne (atrakce pro děti, nafukovací atrakce, pink pong, občerstvení za dobrovolný příspěvek)