Fotogalerie

V neděli 15. dubna 2018 odpoledne se ve farním kostele konal Velikonoční koncert. Zazněly lidové posvátné zpěvy doby velikonoční, písně z kancionálů české renesance i současné skladby na velikonoční témata.

V sobotu 10. 3. 2018 se konala duchovní obnova pro farnost pod vedením Jáchyma Jaroslava Šimka, opata želivského kláštera. Opat Jáchym obnovu zakončil mší svatou slouženou za zdraví otce Pavla. Po této bohoslužbě byla ještě vystavena Nejsvětější svátost oltářní, čímž se naše farnost zapojila do pastorační aktivity 24 hodin pro Pána. Více na fotkách…

V pátek 19. ledna 2018 se v kostele konala adorace před Nejsvětější svátostí oltářní s možností svátosti smíření. Po mši svaté na faře proběhlo veřejné zasedání Pastorační a Ekonomické rady farnosti, na kterém se přítomní věnovali pastoračnímu plánu na rok 2018. Pár fotek naleznete v článku níže.