Ohlášky

Upozornění

 • V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 19.15 hod. na faře výklad katechismu.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Ve 13.00 hod. příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14. hod. na faře setkání dětí. V 17.45 hod. křížová cesta mládeže. Od 17.30 hod. svátost smíření. Po mši sv. na faře se uskuteční vikariátní setkání mládeže. Při této příležitosti mladí poděkují vikariátní animátorce Aničce Henzlové za její činnost a přivítají nového vikariátního animátora. Mladí mohou přespat na faře do soboty a pak společně odjet na diecézní setkání mládeže do Hradce Králové.
 • V sobotu v 7.00 hod. z autobusového nádraží odjezd účastníků na diecézní setkání mládeže. Dotovaný příspěvek činí 120 Kč. Zájemci se nadále mohou zapisovat v zákristii. V 13.30 hod. společná svátost smíření pro farnost. Prosím, využijte příležitosti a přijďte včas. V kostele bude přítomen prodejce křesťanské literatury.
 • Na Květnou neděli začnou obřady u mariánského sloupu, kde budou posvěceny ratolesti a následně se vydá liturgický průvod od kostela. V 17. 45 hod. v kostele křížová cesta.
 • Zájemci, kteří chtějí na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy, se mohou zapisovat v zákristii.
 • Zapisovat se můžete na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční květinovou výzdobu kostela, mohou dát příspěvky knězi v zákristii nebo na faře. Díky dárcům máme na Velikonoce hezky vyzdobený kostel.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.
 • Následující týden je týdnem modliteb za mládež. V zákristii jsou pro mládež připraveny modlitby, které si mohou vzít do škol. Na lavicích jsou připraveny modlitby, které se budeme modlit během liturgie po přímluvách.
 • Ve dnech 24. – 26.4 se v Kutné Hoře uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou hlásit v zákristii do 12. dubna.
 • Se souhlasem pana biskupa byla věž pronajata městu Přibyslav.
 • Od úterý jsou začátky večerních bohoslužeb stanoveny na 18.30 hod.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarním úklidu kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
29.3. 2009
5. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Flesarovy, tři syny a ten rod
Za Josefa Krále a ten rod
Za fanost
Pondělí –
30.3. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kubíčkovu
Úterý –
31.3. 2009
18.30 hod. Za Vlastu a Jaroslava Mášovy, jejich rody a duše v očistci
Středa –
1.4. 2009
8.00 hod.
14.00 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Šrámkovy a syna Josefa
Pohřeb pana Stanislava Landy
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek –
2.4. 2009
18.30 hod. Za Romana Podrázské, rodiče a duše v očistci
Pátek –
3.4. 2009
18.30 hod. Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
Sobota –
4.4. 2009
7.00 hod. Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci
Neděle –
5.4. 2009
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jaroslava Prokeše, rodiče a bratra
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes po druhé mši sv. modlitba dětí za rodiče a následně na faře poradní setkání s mládeží – fórum mládeže. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13. 00 hod. na faře příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta pod vedením ministrantů. V 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.15 hod. pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování. V 13.30 hod. úklid kostela. V 18.00 hod. v kostele vystoupí pan Částek s pořadem Cesta k pokoji, který je vypsán z knihy Následování Krista od Tomáše Kempenského. Tento program je koncipován v rámci postní přípravy na Velikonoce. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ze soboty na neděli se mění čas. Nezaspěte! V neděli v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pátek 3. dubna se v Přibyslavi uskuteční vikariátní setkání mládeže. Při této příležitosti mladí poděkují vikariátní animátorce Aničce Henzlové za její činnost a přivítají nového vikariátního animátora. Mladí mohou přespat na faře do soboty a pak společně odjet na diecézní setkání mládeže do Hradce Králové.
 • V sobotu 4.5. se v Hradci Králové uskuteční diecézní setkání mládeže. Zapisujte se v zákristii. Zatím je na autobus málo zájemců.
 • Na stolku u hlavního vchodu jsou připraveny k rozebrání brožůrky Pozvání na akce v královéhradecké diecézi.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
22.3. 2009
4. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa a Růženu Zichovy a duše v očistci
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, jejich rody a duše v očistci
Za fanost
Pondělí –
23.3. 2009
7.30 Za uzdravení Aničky
Úterý –
24.3. 2009
18.00 Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa –
25.3. 2009
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod
18.00 hod.
Za P. Josefa Němce
Za Josefa a Marii Švomovy a děti
Čtvrtek –
26.3. 2009
18.00 hod. Za rod Fišarů, Chalupů a Karlů
Pátek –
27.3 2009
18.00 hod. Za rodinu Koudelkovu
Sobota –
28.3. 2009
7.00 hod. Za Aloise Musila, sourozence a celý rod
Neděle –
29.3. 2009
5. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Flesarovy, tři syny a ten rod
Za Josefa Krále a ten rod
Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • Na čtvrtek připadá slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Je to církví doporučený svátek. Mše svaté budou slouženy ráno i večer.
 • V pátek ve 13. 00 hod. na faře příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta dětí. V 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.15 hod. pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování. V 19.00 hod. setkání starší mládeže na téma: rebelující proroci. Ruší se plánovaná brigáda na faře.
 • V neděli po druhé mši sv. modlitba mládeže za rodiče. Po modlitbě za rodiče následuje na faře poradní setkání s mládeží – fórum mládeže. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V sobotu 4.5. se v Hradci Králové uskuteční diecézní setkání mládeže. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
 • Nejen pro děti je připraveno postní snažení. Bližší informace získáte u bočního oltáře.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme brigádníkům za pomoc při opravě fary a ženám za přípravu občerstvení.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
15.3. 2009
3. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí –
16.3. 2009
7.30 Za manžele Sobotkovy
Úterý –
17.3. 2009
18.00 Za rodiče Fišarovy a Slámovy
Středa –
18.3. 2009
8.00 hod
18.00 hod.
Za rodiče Kamarádovy a vnuka Josefa
OLEŠENKA
Čtvrtek –
19.3. 2009
SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA
8.00 hod
18.00 hod.
Za Josefa a Marii Kurkovy, tři syny a duše v očistci
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka
Pátek –
20.3 2009
18.00 hod. Za Josefa a Annu Nejedlých, oba rody a syna Miloslava
Sobota –
21.3. 2009
7.00 hod. Za Josefa Půžu, celý rod, rodinu Novotných a duše v oč.
Neděle –
22.3. 2009
4. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa a Růženu Zichovy a duše v očistci
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, jejich rody a duše v očistci
Za farnost

Upozornění

 • Dnes V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pátek ve 13. 00 hod. příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta mužů. V 18.00 hod. dětská mše svatá. Po dětské mši svaté setkání mládeže na faře.
 • V sobotu v 8.00 hod. na faře brigáda na zateplení farního sálu. Prosíme dobrovolníky o pomoc. Předem děkujeme za pomoc. V 9.00 hod. ve Velké Losenici na faře se uskuteční vikariátní ekumenické setkání mládeže. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty rodičů za děti. Paní Lehrlová prosí účastníky farní pouti do Itálie, aby ji v neděli 15.3. v kostele po ranní mši sv. zaplatili požadovanou částku peněz.
 • Na venkovní nástěnce visí plakát s informacemi o pouti do Izraele.
 • Nejen pro děti je připraveno postní snažení. Bližší informace získáte u bočního oltáře.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla částku 26 946 Kč. Vše dárcům zaplať Pán Bůh.
 • Děkujeme P. Janu Linhartovi za vedení duchovní obnovy pro farnost. Děkujeme ženám, které napekly cukroví a tak zpříjemnily duchovní obnovu.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
8.3. 2009
2. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Stanislava Hájka, Růženu a Josefa Tománkovy a ten rod
Za farnost
Pondělí –
9.3. 2009
7.30 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence z obojí strany
Úterý –
10.3. 2009
18.00 Za Františku a Jana Štefovy, oboje rodiče a duše v očistci
Středa –
11.3. 2009
8.00 hod
14.00 hod.
18.00 hod.
Za Františku Klusáčkovou a Františku Nechvátalovou
Pohřeb pana Miloslava Kasala
NOVÉ DVORY
Čtvrtek –
12.3. 2009
18.00 hod. Za rodiče Šmidrkalovy, Jiřího Hladíka, rodiče Hladíkovy a jejich rody
Pátek –
13.3 2009
18.00 hod. Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a ten rod
Sobota –
14.3. 2009
7.00 hod. Za Josefa Strašila, rodiče a dva bratry
Neděle –
15.3. 2009
3. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Dnes V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 18.45 hod. na faře biblická hodina.
 • V pátek kněz navštíví některé nemocné. Odpadá příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cestarodin. V 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. jste zváni do farního sálu na pořad o Gruzii. Promítání diapozitivů doprovodí slovem P. Jan Linhart.
 • V sobotu v 13.30 hod. v kostele začne duchovní obnova farnosti. Obnova je určena pro všechny věkové skupiny, zvláště pro biřmovance. O přestávce bude na faře připraveno pohoštění. Duchovní obnovu zakončíme při mši sv. v 16.30 hod. Duchovní obnovu povede P. Jan Linhart. Prosíme ženy o napečení buchet. Děkujeme.
 • V neděli v 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
 • V sobotu 14.3. v 9.00 hod. ve Velké Losenici na faře se uskuteční vikariátní ekumenické setkání mládeže. Přihlášky zasílejte do příští neděle Aničce Henzlové. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
1.3. 2009
1. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodinu Lemperovu, Mokrých a Janáčkovu
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
2.3. 2009
7.30 Za Josefa Landu
Úterý –
3.3. 2009
18.00 Za rod Zábranů
Středa –
4.3. 2009
8.00 hod
18.00 hod.
Za Vlastu a Jaroslava Frűhbauerovy
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
5.3. 2009
18.00 hod. Za rodiče Křížovy, syna Václava a manželku
Pátek –
6.3 2009
18.00 hod. Za rodiče Wasserbauerovy a celý rod
Sobota –
7.3. 2009
16.30 hod. Na úmysl dárce
Neděle –
8.3. 2009
2. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Stanislava Hájka, Růženu a Josefa Tománkovy a ten rod
Za farnost

Upozornění

 • Dnes po druhé mši sv. modlitba mládeže za rodiče. Ve 14.00 hod. v kulturním domě začíná masopustní průvod.
 • Ve středu budou slouženy mše svaté v 8.00 a v 18.00 hod. Popeleční středa je den přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře začne příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta, kterou povedou ženy. Během křížové cesty je možné přistoupit ke svátosti smíření. V 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. na faře setkání nad Katechismem katolické církve. Nabídka platí pro všechny věkové skupiny.
 • Příprava na přijetí sv. biřmování proběhne o týden později 7. března v rámci postní duchovní obnovy farnosti. V 19.00 hod. na faře setkání starší mládeže na téma řády.
 • V neděli v 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Od pátku 6.3. do neděle 8.3. proběhne farní duchovní obnova pod vedením P. Jana Linharta.
 • Během doby postní můžeme svou solidaritu s ukřižovaným Kristem projevit účastí na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a neděli od 17.15 hod. Také věřící na vesnicích se mohou scházet k pobožnostem křížových cest.
 • Zájemci o prázdninový výlet po vodě se mohou hlásit u Vítka Křesťana do 28.února. Podrobnější informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Zájemci o farní pouť po Itálii se do konce února mohou hlásit u paní Lehrlové. Podrobnější informace získáte na venkovní nástěnce.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z následující neděle bude věnovaná na Svatopetrský haléř.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
22.2. 2009
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za Františka a Jana Sobotkovy a jejich tři syny
Za farnost
Pondělí –
23.2. 2009
PAMÁTKA SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
7.30 Na úmysl dárce
Úterý –
24.2. 2009
18.00 Za rodiče Růžičkovy a zetě Miloslava
Středa –
25.2. 2009
POPELEČNÍ STŘEDA
8.00 hod
18.00 hod.
Na poděkování Pánu Bohu a za Jaroslavu Houfovou
Za Miloslava Svobodu, bratra a rodiče
Čtvrtek –
26.2. 2009
18.00 hod. Za Miloslava a Emu Liškovy a celý rod
Pátek –
27.2. 2009
18.00 hod. Za Marii a Josefa Strašilovy a jejich tři syny
Sobota –
28.2. 2009
7.00 hod. Za Marii Musilovou a celý rod
Neděle –
1.3. 2009
1. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodinu Lemperovu, Mokrých a Janáčkovu
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.00 hod. adorace a v 18.00 hod. mše svatá.V 19.30 hod. v zasedacím sále radnice se uskuteční přednáška Jiřího Zajíce Média – dobrý sluha, ale zlý pán. Na přednášku zvou pořadatelé.
 • V neděli po druhé mši svaté modlitba mládeže za rodiče. Ve 14.00 hod. v kulturním domě začíná masopustní průvod. Bližší informace získáte z plakátů.
 • Zájemci o prázdninový výlet po vodě se mohou hlásit u Vítka Křesťana do 28.února.
 • Zájemci o farní pouť po Itálii se do konce února mohou hlásit u paní Lehrlové.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z minulé neděle činila 9 336 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
15.2. 2009
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Václava Matějíčka a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí –
16.2. 2009
7.30 Za rodiče Janáčkovy, jejich rodiče a duše v očistci
Úterý –
17.2. 2009
18.00 Za rodinu Pavlíčkovu, dceru, syna a duše v očistci
Středa –
18.2. 2009
7.30 hod
18.00 hod.
Za Annu a Jana Novotných
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek –
19.2. 2009
18.00 hod. Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
Pátek –
20.2. 2009
11.00 hod.
18.00 hod.
POHŘEB PANA JIŘÍHO HLADÍKA
Za Josefa Musila, rodiče a sestru Marii
Sobota –
21.2. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za manžele Běhalovy, syna Josefa a duše v očisti
Neděle –
22.2. 2009
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za Františka a Jana Sobotkovy a jejich tři syny
Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • Ve čtvrtek po mši svaté jste zváni na biblickou hodinu.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.00 hod. adorace a v 18.00 hod. mše svatá.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. V 16.00 hod. v kostele v Chotěboři začne vikariátní večer mládeže. Téma setkání zní O slově a knize.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V pátek 20.února v 19.30 hod. v zasedacím sále radnice se uskuteční přednáška Jiřího Zajíce Média – dobrý sluha, ale zlý pán. Na přednášku srdečně zvou pořadatelé.
 • Zájemci o prázdninový výlet po vodě se mohou hlásit u Vítka Křesťana do 28.února.
 • Zájemci o farní pouť po Itálii se do konce února mohou hlásit u paní Lehrlové.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.Z dnešní sbírky podpoříme naše adoptované dítě. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
8.2. 2009
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Albína Syberu, manželku, sourozence a ten rod
Za Miladu Mokrou,manžela a rodinu Roseckých
Za farnost
Pondělí –
9.2. 2009
7.30 Za Stanislava Sobotku a ten rod
Úterý –
10.2. 2009
PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
18.00 Za Emila Zicha, syna Miroslava a duše v očistci
Středa –
11.2. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE LURDSKÉ
7.30 hod
18.00 hod.
Za Františka Zárybnického, jaroslava hájka, oba rody a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek –
12.2. 2009
18.00 hod. Za rodiče Linhartovy, dva syny a sourozence
Pátek –
13.2. 2009
18.00 hod. Za Miloslava a Ludmilu Kasalovy, ten rod a rodinu Řezníčkovu
Sobota –
14.2. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Vladimíra Omese a jeho rodinu
Neděle –
15.2. 2009
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Václava Matějíčka a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V pondělí na svátek Uvedení Páně do chrámu budou slouženy mše svaté v 8.00 hod. a v 18.00 hod. Při mši svaté se žehnají svíce, které budou k zakoupení v kostele.
 • Páteční návštěva nemocných se překládá o týden později na 13. února. V 17.00 hod. adorace a v 18.00 hod. mše svatá. Během adorace zájemci mohou přistoupit ke svátosti smíření.
 • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.
 • Ze sbírky z následující neděle přispějeme našemu adoptovanému dítěti. Předem děkujeme za Vaši podporu a pomoc.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme pořadatelům, účinkujícím, dárcům cen do tomboly za uspořádání II. farního benefičního plesu. Výnos z plesu, který je určen na opravu varhan, činí 28 921 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
1.2. 2009
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy a jejich syny
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
2.2. 2009
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
8.00
18.00
Za uzdravení dítěte
za Jana a Marii Pometlovy, syny Jana a Karla a celý rod
Úterý –
3.2. 2009
18.00 MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa –
4.2. 2009
7.30 hod
14.00 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Blažkovy
Pohřeb paní Marie Smejkalové
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek –
5.2. 2009
PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek –
6.2. 2009
PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ
18.00 hod. Za Jaroslava a Marii Švomovy
Sobota –
7.2. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Františka a Marii Pátkovy a rodiče
Neděle –
8.2. 2009
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Albína Syberu, manželku, sourozence a ten rod
Za Miladu Mokrou,manžela a rodinu Roseckých
Za farnost

Upozornění

 • Ve čtvrtek odpadá plánovaná biblická hodina.
 • V pátek odpadá setkání dětí na faře. V 17. 00 hod. adorace a v 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté odpadá setkání mládeže na faře.
 • V sobotu 31.1. se uskuteční plánovaný zájezd do Janáčkova divadla na operu Carmen. Odjezd autobusu v 15.30 hod. z autobusového nádraží.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
25.1. 2009
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Marii Caklovou a rodiče
Za Jiřího a Marii Freudlovy a jejich rodiče
Za farnost
Pondělí –
26.1. 2009
PAMÁTKA SVATÉHO TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
7.30
Úterý –
27.1. 2009
18.00 Za Jana Štohanzla a příbuzné
Středa –
28.1. 2009
PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO,KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod
18.00 hod.
OLEŠENKA
Čtvrtek –
29.1. 2009
18.00 hod. Za Františka Šímu a rodiče
Pátek –
30.1. 2009
11.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb paní Jaroslavy Houfové
Za Marii Ledvinkovou
Sobota –
31.1. 2009
PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
7.00 hod. Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
Neděle –
1.2. 2009
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy a jejich syny
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE