Pozvánky

Pastorační plán na měsíc ŘÍJEN zve na následující akce:

1. 10. Pouť v Žižkově Poli
2. 10. 17.00 setkání mladších dětí na faře (9+)
6. 10. 18.00 vikariátní setkání mládeže v Přibyslavi (filmový večer)

Pastorační plán na měsíc ZÁŘÍ zve na následující akce:

1. 9. Schůze PR a ER farnosti na faře
3. 9. Pouť v Olešence

Ranní mše svaté na začátek školního roku se žehnáním školních pomůcek, druhá mše svatá s dětským kázáním.

15.00 farní odpoledne (atrakce pro děti, nafukovací atrakce, pink pong, občerstvení za dobrovolný příspěvek)