Pozvánky

Druhá hlavní pouť v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích 4.10. 2009 v 10.hodin.

Pouť ke sv. Fastyně

4.10.2009 v 10:00 hlavním celebrnatem pouti k sv. Faustině bude brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Po mši sv. biskup požehná nově postavenou křížovou cestu v areálu kostela Božího milosrdenství. Všichni jste srdečně zváni k neopakovatelným chvílím ve společenství kněží, biskupa a Vás všech poutníků.

PROGRAM:

9.00 Příležitost ke svátosti smíření

10.00 MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM KŘÍŽOVÉ CESTY(slouží Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský)

14.30 Příležitost ke svátosti smíření

15.00 Adorace

15.30 KŘÍŽOVÁ CESTA (poprvé v nově požehnaném areálu)

16.30 MŠE SVATÁ ke svaté Faustyně (slouží otcové pallotini)

Na cestu do Slavkovic Vám všem vyprošujeme, na přímluvu sv. Faustyny
Boží požehnání a těšíme se na Vás!

Otcové pallotini

Podrobné informace naleznete zde.

Poutový koncert

V sobotu 27. června se na faře uskuteční již tradiční Pouťový festival. Akce začne v 17:00 Pouťovým koncertem v kostele , na kterém vystoupí scholy Cum Laude a C-WOX. Program bude poté pokračovat na farním dvoře a ve farní stodole. Vystoupí zde mladé a nadějné kapely z širého okolí. Na 20:30  je naplánována premiera nové divadelní hry z pera Tomáše Jajtnera s názvem „Parta Prima Pistolníků“ . Hru předvede Divadelní soubor Muzikál. její autor k tomu dodává: „Máme v plánu zmrazit veškerýho diváka.“ Takže je se na co těšit 🙂

Vstupné 50,- Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena.

Jménem přibyslavských varhaníků všechny srdečně zvu na v pořadí již VII. benefiční koncert na záchranu varhan. Na koncertě vystoupí křesťanská folková skupina Martinova prázdná kapsa z Kroměříže, jejímž kapelníkem je Martin Gřiva – autor několika desítek písní, které jsou publikovány v zeleném a oranžovém zpěvníku Hosana.

Malou ochutnávku svých písní a pozvánku na koncert nám vystupující nabídnou během mše sv. od 9:30 hod. při přijímání.

Koncert se bude konat v neděli 26.4.2009 v přibyslavském farním kostele od 15:00 hod. Během koncertu bude možné přispět finančním darem určeným na opravy varhan.

Přijměte srdečné pozvání.