Farní list

Na konci měsíce června slavíme svátek sv. Petra a sv. Pavla. Pavel původně křesťany pronásledoval, než si ho vybral Ježíš, aby se stal jedním z hlasatelů radostné zvěsti o Božím království.

Květnové číslo Římsy lze stáhnout zde. Příští Římsa vyjde 4. 6. 2017 (uzávěrka pro toto číslo je 26. 5. 2017).
Svoje příspěvky nebo fotografie ze života farnosti do dalšího čísla můžete zasílat na adresu flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.

Dubnové číslo Římsy lze stáhnout zde. Příští Římsa vyjde 30. 4. 2017 (uzávěrka pro toto číslo je 21. 4. 2017).
Svoje příspěvky nebo fotografie ze života farnosti do dalšího čísla Římsy můžete zasílat na adresu flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.