V neděli 11. června 2017 se konalo farní odpoledne na farní zahradě. Přítomné potěšilo divadelní představení Víti Marčíka s názvem Eliščiny pohádky. Více na fotkách.

Foto: Stanislav Močuba

...