Adorace – mše sv. – zasedání | Adorace – mše sv. – zasedání – Farnost Přibyslav

V pátek 19. ledna 2018 se v kostele konala adorace před Nejsvětější svátostí oltářní s možností svátosti smíření. Po mši svaté na faře proběhlo veřejné zasedání Pastorační a Ekonomické rady farnosti, na kterém se přítomní věnovali pastoračnímu plánu na rok 2018. Pár fotek naleznete v článku níže.

Foto: Marie Zrzavá
 

...