Listopadové číslo Římsy lze stáhnout zde. Příští číslo Římsy vyjde 25. 11. 2018 (uzávěrka pro toto číslo je 16. 11. 2018).
Svoje příspěvky nebo fotografie ze života farnosti do dalšího čísla můžete zasílat na adresu flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.

...