Po vyhodnocení veřejné soutěže na uskutečnění projektu došlo k rozdělení prací na fasádě a obložení kostela (předmět veřejné sbírky) do dvou etap. 

V letošním roce provedeme opravu fasády na severní straně kostela. Objem prací bude proveden ve vysoutěžené ceně  2 748 563 Kč. Cílová částka, kterou bychom v roce 2019 chtěli shromáždit na sbírkovém účtu, je 1 000 000 Kč.

Obklad žulovými deskami by se uskutečnil v roce 2020, dá-li Pán, za vysoutěženou cenu 1 892 426 Kč. Reálně nasbíraná částka bude doplněna z dotací města Přibyslav, Ministerstva kultury ČR a běžného účtu farnosti.

Na dar je možné vystavit potvrzení pro úlevu daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Můžete se zapsat do veřejné listiny dárců, která je k dispozici v sakristii nebo na městském úřadě, a bude zveřejněna. Pokud byste byli ochotni nám pomoci, můžete přispět na účet č. 5528414319/0800 nebo v hotovosti do pokladničky v kostele či na městském úřadě.

Ke dni 28. 2. 2019 je na účtu 146 368 Kč. 

Pavel Sandtner

Citováno z Přibyslavského občasníku, duben 2019. Číslo 340.

...