Po vyhodnocení veřejné soutěže na uskutečnění projektu došlo k rozdělení prací na fasádě a obložení kostela (předmět veřejné sbírky) do dvou etap. 

Akt. ke dni 9.3.2020:

Poděkování

Jménem Římskokatolické farnosti děkujeme všem dárcům za dary uložené na účet veřejné sbírky. Celkem se v roce 2019 vybralo 847 604 Kč. Na dárce pamatuji v modlitbách. Aktuální stav sbírky je 81 187 Kč. I v tomto roce cílíme na částku 1 000 000 Kč. Veřejná sbírka na opravu fasády kostela. Číslo účtu 5528414319/0800.

P. Mgr. Pavel Sandtner, administrátor

Citováno z Přibyslavského občasníku, březen 2020. Číslo 351.

———————————————————————-

Akt. ke dni 19.2.2020:

Opravy v chrámu Narození sv. Jana Křtitele v roce 2019

Kazatelna byla restaurována a dokončena v letošní druhé etapě nákladem 382 433 Kč. Práce byly uhrazeny z dotace Ministerstva kultury ČR.

Za podpory města Přibyslav, farnosti a Ministerstva kultury ČR byla realizována první část poslední etapy opravy fasády kostela a to v nákladu 2 748 563 Kč. Za pomoci Ministerstva kultury a prostředků farnosti jsme provedli očištění a restaurování umělých mramorů v nákladu 390 00 Kč. V rámci dodatečné dotace z Ministerstva Kultury ČR, za podpory města a z prostředků farnosti jsme mohli realizovat část etapy – obložení soklu, ve výši 400 000 Kč.

Ve veřejné sbírce se celkem za rok 2019 vybralo 847 604 Kč. Všem firmám a dárcům děkuji a modlím se za ně! Částka byla použita na úhradu nákladů spojených s opravou fasády kostela. Částky přijaté v posledním týdnu roku 2019 (cca 80 000 Kč) budou použity v tomto roce na uhrazení další etapy. Zůstávají tedy na účtu.

Pavel Sandtner

Citováno z Přibyslavského občasníku, únor 2020. Číslo 350.

———————————————————————-

V letošním roce provedeme opravu fasády na severní straně kostela. Objem prací bude proveden ve vysoutěžené ceně  2 748 563 Kč. Cílová částka, kterou bychom v roce 2019 chtěli shromáždit na sbírkovém účtu, je 1 000 000 Kč.

Obklad žulovými deskami by se uskutečnil v roce 2020, dá-li Pán, za vysoutěženou cenu 1 892 426 Kč. Reálně nasbíraná částka bude doplněna z dotací města Přibyslav, Ministerstva kultury ČR a běžného účtu farnosti.

Na dar je možné vystavit potvrzení pro úlevu daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Můžete se zapsat do veřejné listiny dárců, která je k dispozici v sakristii nebo na městském úřadě, a bude zveřejněna. Pokud byste byli ochotni nám pomoci, můžete přispět na účet č. 5528414319/0800 nebo v hotovosti do pokladničky v kostele či na městském úřadě.

Ke dni 28. 2. 2019 je na účtu 146 368 Kč. 

Pavel Sandtner

Citováno z Přibyslavského občasníku, duben 2019. Číslo 340.

...