Červnové číslo Římsy lze stáhnout zde. Příští prázdninové dvojčíslo Římsy vyjde 28. 5. 2020 (uzávěrka pro toto číslo je 19. 5. 2020). Svoje příspěvky, pozvánky nebo fotografie ze života farnosti do dalšího čísla můžete zasílat na adresu flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.

...