Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 par. 1 Kodexu kanonického práva.

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32).

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.

Členové pastorační rady na období 2014 – 2018

P. Mgr. Pavel Sandtner
P. Mgr. Antonín Pavlas

Zvolení členové rady:

Jan Henzl
Jaroslav Horský
Veronika Lehrlová
Ing. Marie Málková
Michael Omes
Marie Pleslová

Jmenovaní členové rady:

Jan Bárta st.
Marie Blažíčková
Bc. Karel Březina
Petr Málek st.
Kajetán Pometlo st.

 

Funkce členů Pastorační rady farnosti Přibyslav:

Místopředseda: Ing. Marie Málková
Zástupce PR v ER: Michael Omes
Zapisovatelky: Marie Blažíčková a Veronika Lehrlová

 

Stanovy pastorační rady farnosti ke stažení zde.