Když se vysloví slovo ministrant, každému, ať věřícímu či nevěřícímu člověku, se hned vybaví kluk v suknici pohybující se kolem oltáře. To je samozřejmě správná domněnka, ovšem život přibyslavského ministranta se nezužuje „jen“ na službu u Božího oltáře. Pojďte s námi poznat ministrantské dobrodružství…

Naším nejdůležitějším posláním je služba u Božího oltáře, tedy příprava liturgických předmětů a jejich samotné uplatňování při mši svaté, dále četba liturgických textů a seznamování se s nimi, poznávání zákonitostí a řádů spjaté se mší svatou. To je jen výčet nejdůležitějších úkolů, které lze zobecnit na službu ministranta v kterékoli farnosti. Kolem těchto stěžejních úkonů se nabalují další aktivity, které každoročně společně s mladšími ministranty zažíváme.

Přes celý liturgický rok se zhruba jednou za měsíc uskutečňují pravidelné ministrantské setkání, na nichž se ministranti učí novým ministrantským dovednostem či zlepšují ty dosavadní. Ovšem také je pro ně připravena velká spousta her vztahující se vždy k ústřednímu tématu celoroční ministrantské hry. V dubnu se vždy vydáváme do některého z měst Královehradecké diecéze, kde se uskutečňuje diecézní setkání ministrantů, kde zažíváme mnoho nezapomenutelných zážitků s novými přáteli. Měsíc květen je na ministrantské akce nejpestřejší: každý rok se vydáváme na pouť k Panně Marii pomocnici křesťanů do Věžnic u Polné, zúčastňujeme se též tradičního fotbalového turnaje o Pohár Adolfa Kolpinga ve Velké Losenici. Nejmladší, ovšem již tradiční akcí je Vánoční ministrantské setkání, kde zdobíme stromeček, dovádíme na sněhu a radujeme se z příchodu Ježíše.

 

Kontakt:   

Martin Ležák:           +420 774 181 842

Lukáš Ležák:            +420 774 181 841