Děti a mládež

Také v tomto školním roce probíhá setkání chlapců a děvčat ze základní školy. Dětem je tímto způsobem nabídnuta možnost k setkání, kdy společně tráví volný čas, vzájemně se poznávají a upevňují kamarádské vztahy. Setkání mají pestrou náplň – hry, tvůrčí činnost, četba, zábava, soutěže,…. Nechybí ani společná modlitba.

Schůzky pro děti od 1. do 6. tříd se konají na faře každý pátek od 14:00 hodin, pravidelné setkání vedou Marie Blažičková, Jana Hrubá a Tereza Siberová, občas jim nepravidelně vypomáhají i ostatní mladí animátoři.

Schůzky pro mládež (v rozmezí 6. až 9. tříd) se konají taktéž každý pátek na faře, ovšem od 16:45 hodin. Program má na starosti zdatná animátorka Jitka Pokorná.

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto setkání, výletů pro děti, farního tábora či kompletního programu dětí v průběhu celého roku rády poskytnou:

Marie Blažičková +420 732 107 715

Jitka Pokorná        +420 732 242 714

 

Vážení rodiče a hlavně především děti ,

od nového školního roku, se bude u nás ve farnosti zakládat nová hudební skupina, kde se budeme společně učit rytmické písničky, které později budou doprovázet mši svatou. Zkoušky budou každý pátek od 16:30 na faře. Jsou zvány všechny děti od 1. třídy, které baví zpívat a třeba hrají i na nějaký hudební nástroj. Do této hudební skupiny zveme jak kluky, tak holky.

Kdo se bude chtít zapojit do této skupiny, tak ať přijde v pátek 7. 9. 2012 v 17:00 na první informační schůzku, která bude na faře.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Terku Siberovou (723 485 523) nebo na Marušku Blažíčkovou (732 107 715).

Těšíme se na Vás

 

A na co se děti mohou těšit v průběhu celého roku?