Manželé

Setkání manželů probíhá od října do května třetí neděli v měsíci na faře od 15 hodin. V příjemně stráveném odpoledni si farníci mají možnost v neformálních rozhovorech popovídat s panem farářem i mezi sebou navzájem o tématech širokého spektra. Setkání manželů jsou většinou zakončena modlitbou za děti v kostele. Této modlitby se účastní i širší farní veřejnost včetně mládeže i seniorů. V říjnu je společnou modlitbou růženec, v půstu je pravidelným programem modlitba Křížové cesty. V mezidobích jsou připraveny modlitby, ze kterých si vybíráme a jsou prokládány zpěvem písně.

Manželé jsou na tato setkání zváni panem farářem vždy v ohláškách na příslušnou neděli, kde se dozví přesnější informace. Pokud se setkání chtějí zúčastnit manželé s malými dětmi, je zajištěno hlídání.

Modlitba rodičů za děti – jednotlivé části:

1/ ZNAMENÍ KŘÍŽE

2/ OTČE NÁŠ;
     ZDR
ÁVAS MARIA;
     SL
ÁVA OTCI I SYNU DUCHU SVATÉMU 

3/ ŽALM 051 (str. 43) 

4/ JEDEN DESÁTEK RUŽENCE 

5/ LITANIE LORETÁNSKÉ (str. 94)
     LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU (str. 90)
     LITANIE KE VŠEM SVATÝM (str. 98) 

6/ MODLITBA MANŽELŮ 050 ( str. 42) 

7/ ŽALM 052 (str. 44)

8/ MODLITBA RODIČŮ 050 (str. 42)

Ke dni 29.5.2015
Marie Málková