Upozornění

 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.30 hod. svátost smíření a od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté na faře se uskuteční farní biblická olympiáda. Nejlepší budou odměněni. Přijďte si zasoutěžit ve znalostech Bible.
 • V sobotu v 8.00 hod. brigáda na odvlhčení ohradní zdi před kostelem. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
 • Ve dnech 17.-18.10. se ve Věžnicích uskuteční taneční vikariátní setkání mládeže. Zájemci získají bližší informace na venkovní nástěnce, včetně té, že se mají přihlásit do 12.10. u Aničky Henzlové.
 • Předplatitelé si v zákristii mohou vyzvednout nové číslo IKD.
 • Během měsíce října budou ke koupi farní stolní kalendáře.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme dobrovolníkům za přípravu a organizaci hudebního festivalu Přibyslavské nocturno 2008.
 • Děkujeme za dar 3000 Kč určený na potřeby farnosti.

Bohoslužby

Den Hodina Intence
Neděle –
5.10. 2008
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farnost
Za rodiče Prchalovy, jejich syny a snachy
ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ
Pondělí –
6.10. 2008
7.30 hod. Za Františku Pazderkovou, celý rod a duše v očistci
Úterý –
7.10. 2008
18.30 hod. Památka Panny Marie Růžencové
Za rodiče Šmidrkalovy, Hladíkovy, jejich rodiče a sourozence
Středa –
8.10. 2008
7.30 hod.
19.00 hod.
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
9.10. 2008
18.30 hod. Za Josefa Musila, rodiče a sestru Marii
Pátek –
10.10. 2008
14.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb paní Anežky Hausváterové
Za Stanislava a Marii Horkých
Sobota –
11.10. 2008
7.00 hod. Sobotní památka Panny Marie
Za Jaroslava Blažka, Boženu Pavlíčkovou a rodiče
Neděle –
12.10. 2008
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Vladimíra Omese a jeho rodinu
Za Františka Beneše a celý rod
Za farnost

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Upozornění

Ve čtvrtek po mši sv. adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 19.30 hod. na faře biblická hodina.
V pátek kněz navštíví nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.30 hod. svátost smíření a od 18.30 hod. dětská mše svatá. V 19.30 hod. ve farní stodole začíná Přibyslavské nocturno 2008. Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace získáte na plakátech nebo v Přibyslavském občasníku.
Zvláště v měsíci říjnu nás církev vybízí k modlitbě růžence. Pamatujme na tuto krásnou modlitbu v rodinách, v kostele, v kaplích.

Poděkování

Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle28.9. 2008 8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, souroz. a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí29.9. 2008 7.30 hod. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Za rodinu Blažkovu a Jurčicovu
Úterý30.9. 2008 18.30 hod. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Středa1.10. 2008 7.30 hod.
18.30 hod.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve
Za Františka Šrámka a manželku
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek2.10. 2008 18.30 hod. Památka svatých andělů strážných
Za kamarádku a její rodinu
Pátek3.10. 2008 18.30 hod. První pátek v měsíci
Za Antonína a Ludmilu Bártovy a děti
Sobota4.10. 2008 7.00 hod. Památka sv. Františka z Assisi
Za rod Zábranů
Neděle5.10. 2008 8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farnost
Za rodiče Prchalovy, jejich syny a snachy
ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ

Dne 12. září 2008 proběhla vernisáž výstavy „Mladých amatérských výtvarníků a fotografů z Vysočiny“ s názvem „Mladí umělci čarují“.

Dobrovolné vstupné je věnováno na opravu přibyslavských varhan.

Děkujeme hlavní pořadatelce výstavy slečně Lence Bukovské, a všem, kteří zde své práce prezentují – jmenovitě: Lucii Farkové, Lukáši Králi, Ludmile Šejstalové a Lence Štukhejlové. Děkujeme také zaměstnancům KZM za zaštítění výstavy.

Výstava probíhá v budově Kulturního domu v Přibyslavi do konce listopadu 2008. Srdečně Vás na tuto výstavu zveme.

 

Karel Březina a Marie Zrzavá

Pozvánka

Dne 11. září 2008 byla zahájena prodejní výstava grafických listů akademického malíře Václava Matějíčka. Srdečně Vás zveme na tuto výstavu, kterou můžete navštívit v prostorách Kurfürstova domu do konce října 2008.

Výtěžek z prodeje grafických listů bude věnován na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Rádi bychom poděkovali paní Matějíčkové a paní Kunstarové za iniciativu a za uspořádání výstavy. Zaměstnancům KZM děkujeme za zaštítění této akce.

 

Update 1. 12. 2008

Po ukončení výstavy činil výtěžek z prodeje 7 500,- Kč a byl předán P. Zdeňku Kubešovi k výše zmíněnému účelu. Srdečně všem děkujeme.

Karel Březina a Marie Zrzavá

17. – 18. října ve Vežnicích v kulturním sále
Začátek: v pátek v 18:00 mší svatou ve věžnické kapli

Předpokládaný konec: v sobotu v 16:00

Na programu:

 • katecheze P. Pavla Sandtnera
 • tance s profesionálními tanečníky – jive, rumba, walz, tango
 • modlitba
 • oběd

S sebou:

 • spacák a karimatku (přespíme v sále),
 • pohodlné oblečení a boty na tanec
 • taneční náladu,
 • 50 Kč na jídlo a určitě uvítáme buchty 🙂

Prosíme všechny, kterí se vikariátka zúcastní, aby se nahlásili do 10. 10. 2008 10h 10min Aničce Henzlové (mail: andulka.ja@seznam.cz, tel. 775 206 353) !!!

Upozornění

V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6.
– 9. třídy.  Od 17.30 hod. adorace a od 18.30 hod. dětská mše svatá.  V 19.30 hod. ve farním sále svědectví Jana
Málka o celosvětovém setkání mládeže.

V sobotu v 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka.

Poděkování

Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na církevní školství činila
10 435 Kč. 

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den

Hodina

Intence

Neděle – 21.9. 2008  
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí – 22.9. 2008 7.30 hod. Za Bohuslava Brychtu a duše v očistci
Úterý – 23.9. 2008  
18.30 hod.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Za rodinu Štefáčkovu, Němcovu, Rudolfa Mášu a duše v očistci
Středa – 24.9. 2008 7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany
OLEŠENKA
Čtvrtek – 25.9. 2008 18.30 hod. Za Václava a Alžbětu Tachovských, rodiče a duše v očistci
Pátek – 26.9. 2008 18.30 hod. Za Václava a Marii Kasalovy, jejich děti a rodiče z obojí strany
Sobota – 27.9. 2008  
7.00 hod.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Za P. Václava Konfršta, rodiče a sestru s manželem
Neděle – 28.9. 2008  
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

V pátek 19. září 2008 se uskutečnilo další pracovní zasedání Pastorační rady farnosti. Zde je krátká zpráva z tohoto zasedání.

Poznámka: Toto není oficiální zápis, ten najdete v nejbližší době jako obvykle na nástěnce v kostele.

Setkání zahájil otec Zdeněk Kubeš modlitbou a poté ve stručnosti připomněl události od posledního zasedání PR 16. května (inventura, Boží Tělo, farní pouť po Rakousku, první sv. přijímání, přibyslavská pouť, mše na náměstí, oprava zdi,…).

Plán akcí

V další části byl připomenut plán akcí na následující období. Vychází z pastoračního plánu farnosti a je doplněn o některé další body.

 • 26. září – povídání Honzy Málka o celosvětovém setkání mládeže v Sydney
 • 3. až 5. října – Přibyslavské nocturno
 • 10. října – farní biblická olympiáda pro všechny věkové skupiny
 • 18. a 19. října – taneční vikariátní setkání mládeže ve Vežnicích. Více na plakátku.
 • 26. října zve otec Pavel Sandtner ke společné oslavě jeho narozenin
 • 1. listopadu – vikariátní turnaj mládeže ve volejbale
 • 2. listopadu – po večerní mši sv. (17 hod.) pobožnost na hřbitově
 • 8. listopadu – udílení svátosti pomazání nemocných s následovným setkáním na faře

Diskuze, připomínky a dotazy

Poslední, nejdelší část setkání tvořila volná diskuze. Její nejzajímavější body jsou zde uvedeny nesetříděné tak, jak na farní radě zazněly:

 • Otec Zdeněk Kubeš byl od září jmenován administrátorem farnosti Nížkov.
 • Prožíváme rok sv. Pavla a tak byl vysloven návrh uspořádat příští rok zájezd právě po stopách sv. Pavla (Turecko apod.). Návrh bude posouzen a rozhodnut na příštím zasedání PR.
 • V rámci opravy ohradní zdi okolo fary je ještě potřeba odizolovat zeť ze strany od kostela. Za tímto účelem bude ještě jedna brigáda, pravděpodobně 11. října.
 • Návrh pořídit vlastní dataprojektor bude na základě předložených informací posouzen na příštím zasedání PR.
 • Farní ples se uskuteční pravděpodobně 24. ledna 2009.
 • Zazněla připomínka ke konání akcí ve farní stodole, které nepořádá farnost. Bylo by do budoucna vhodné po organizátorech těchto akcí (obzvláště vybírá-li se vstupné) požadovat nějaký příspěvek na provoz (voda, elektřina,…).
 • Diskuze ohledně zvonění umíráčku – na příštím zasedání by měl být předložen návrh na elektronický systém pro zvonění.
 • Návrh uspořádat během zimy farní zájezd do divadla.

Příští setkání Pastorační rady farnosti bude 21. listopadu 2008.

Upozornění

 • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace a od 18.30 hod. dětská mše svatá.  V 19.30 hod. zasedání pastorační rady farnosti.
 • V sobotu v 8.00 hod. z autobusového nádraží odjezd na farní zájezd do Tišnova.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na nákup pomůcek k výuce náboženství činila 10 365 Kč. Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Neděle14.9. 2008
Svátek Povýšení svatého kříže
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Marii a Josefa Novotných, oboje rodiče a duše v očistci
NA NÁMĚSTÍ – Za farnost a město
Za Marii a Jana Němcovy
Pondělí 15.9. 2008
Památka Panny Marie Bolestné
7.30 hod. Na úmysl dárce
Úterý16.9. 2008
Památka sv. Ludmily, mučednice
18.30 hod. Za Miloslava Zadáka, Ladislava Linharta a bratra
Středa 17.9. 2008 7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany
NOVÉ DVORY
Čtvrtek 18.9. 2008 18.30 hod. Za Miloslava a Ludmilu Kasalovy, ten rod a rodinu Řezníčkovu
Pátek 19.9. 2008 18.30 hod. Za Františka Pometla a rodiče
Sobota 20.9. 2008
Památka sv. Ondřeje, kněze,
Pavla a druhů, mučedníků
7.00 hod. Za Josefa Fiedlera a duše v očistci
Neděle 21.9. 2008
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY