Upozornění

 • V úterý v 18.45 hod. na faře setkání členů chrámového sboru.
 • Od středy by měly být k dispozici lístky na Sv. otce a to jak objednané tak i volné. Odjezd autobusu na mši svatou se Svatým otcem do Brna v neděli 27. září je naplánován v 5.30 hod. z autobusového nádraží. Do Staré Boleslavi bude doprava spíše individuální.
 • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
 • Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství v královéhradecké diecézi a bude odeslána na příslušný účet.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
13.9. 2009
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Marii Havlíčkovou, její sourozence a duše v očitci
Za farnost a město
Za rodiče Novotných, rody z obojí strany a vnuka Romana
Pondělí
14.9. 2009
SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
7.30 hod. Na poděkování za ukončená studia s prosbou o požehnání do nastávajícího školního roku
Úterý
15.9. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
18.30 hod. Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Středa
16.9. 2009
PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, rodinu Kasalovu a Řezníčkovu
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
17.9. 2009
18.30 hod. Za Miloslava a Emu Liškovy a celý rod
Pátek
18.9. 2009
18.30 hod. Za rodiče Lehrlovy, dva syny, vnuka Lukáše a duše v očistci
Sobota
19.9. 2009
8.00 hod. Za rodinu Sedlákovu, Královu a duše v očistci
Neděle
20.9. 2009
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, 3 syny a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • V pondělí začíná výuka náboženství.
 • V úterý v 18.45 hod. na faře první setkání členů chrámového sboru po prázdninách.
 • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře. V 19.30 hod. ve farním sále pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu 12.9. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
 • V neděli 13. září bude druhá mše svatá sloužena v 9.30 hod. na náměstí.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
6. 9. 2009
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
OLEŠENKA – poutní mše sv.
Pondělí
7.9. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kubešovu
Úterý
8.9. 2009
SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
18.30 hod. Za Jitku a Jaroslava Valečkovy a rodinu Královu
Středa
9.9. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Křížovy, syna Václava a manželku
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
10.9. 2009
18.30 hod. Za Františka Šímu a jeho rodiče
Pátek
11.9. 2009
18.30 hod. Za Romana Podrázského a jeho rodiče
Sobota
12.9. 2009
PAMÁTKA JMÉNA PANNY MARIE
7.00 hod. Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu
Neděle
13.9. 2009
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Marii Havlíčkovou, její sourozence a duše v očistci
MŠE SV. NA NÁMĚSTÍ – Za farnost a město
Za rodiče Novotných z obojí strany a vnuka Romana

Upozornění

 • Dnes v 10.00 hod. odjezd cyklistů na mši sv. ke sv. Anně, která začíná v 11.30 hod. Trasa povede přes Stříbrné Hory, Krátkou Ves ke sv. Anně. Pěší poutníci si stanoví čas odchodu podle svého uvážení. Pouť obětujeme za rodiny ve farnosti a za biřmovance.
 • Ve čtvrtek po mši svaté modlitby před vystavenou NSO za kněze a za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek 4.9. kněz navštíví naše nemocné. Prosím, oznamte jím návštěvu kněze. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá na začátek školního roku. Po mši svaté farní večer. Součástí večera bude promítání pohádky a opékání buřtů. Občerstvení včetně buřtů bude zajištěno. Malí i velcí jsou srdečně zváni.
 • V sobotu 5.9. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Biřmovanci si nezapomenou přinést vyplněný biřmovací lístek.
 • Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.Výuka náboženství začne od pondělí 7. září. Rozpis výuky náboženství je součástí Farního listu.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
30. 8. 2009
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
11.30 hod.
18.30 hod.
Za Josefa a Růženu Zychovy a jejich rodiče
Sv. Anna – za farnost
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci
Pondělí
31.8. 2009
7.30 hod. Za rod Hitnausů, Culků a Jarošů
Úterý
1.9. 2009
18.30 hod. Za Boží požehnání a ochranu P. Marie do nového školního roku
Středa
2.9. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Josefa Fiedlera, rodiče Fiedlerovy a Kamarádovy
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
3.9. 2009
PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. Za Miloslava Zadáka, Ladislava Linharta a bratra
Pátek
4.9. 2009
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
14.00hod.
18.00 hod.
Pohřeb pana Václava Polívky
Za rodiče Dvořákovy a Františka Nováka
Sobota
5.9. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za uzdravení Aničky
Neděle
6.9. 2009
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
OLEŠENKA – poutní mše svatá

Upozornění

 • V neděli v 10.00 hod. odjezd cyklistů na mši sv. ke sv. Anně, která začíná v 11.30 hod. Trasa povede přes Stříbrné Hory, Krátkou Ves ke sv. Anně. Pěší poutníci si stanoví čas odchodu podle svého uvážení. Pouť obětujeme za rodiny ve farnosti a za biřmovance.
 • V pátek 4.9. kněz navštíví naše nemocné. Prosím, oznamte jím návštěvu kněze. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá na začátek školního roku. Po mši svaté farní večer. Součástí večera bude promítání pohádky a opékání buřtů. Občerstvení včetně buřtů bude zajištěno. Malí i velcí jsou srdečně zváni.
 • V sobotu 5.9. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Biřmovanci si nezapomenou přinést vyplněný biřmovací lístek.
 • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.
 • Při odchodu z kostela každý obdrží modlitbu za kněze, kterou bychom se společně modlili po růženci.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
23. 8. 2009
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny, rodiče Dobrovolných a tetu Kateřinu
Za Libora Freudla a ten rod
Za farnost
Pondělí
24.8. 2009
SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
7.30 hod. Za Josefa Vokouna, rodiče a sestru
Úterý
25.8. 2009
18.30 hod. Za Josefa Musila, rodiče a celý rod
Středa
26.8. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Adamcovy a Bohuslava Sobotku
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
27.8. 2009
PAMÁTKA SV. MONIKY
18.30 hod. Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Pátek
28.8. 2009
PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. Za Augustina Janáčka, celý rod a duše v očistci
Sobota
29.8. 2009
PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
7.00 hod. Za P. Jana Cimburka
Neděle
30.8. 2009
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
11.30 hod.
18.30 hod.
Za Josefa a Růženu Zychovy a jejich rodiče
Sv. Anna – Za farnost
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci

Upozornění

 • Na dnešní den plánovaný florbalový turnaj se ruší.
 • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
 • V sobotu v 13.00 hod. mše svatá u příležitosti srazu motorkářů.
 • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 1100 Kč. určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
16. 8. 2009
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny a snachu
Za farnost
NOVÉ DVORY – poutní mše svatá
Pondělí
17.8. 2009
7.30 hod.
Úterý
18.8. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
19.8. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Viktora Dopitu, dceru, rodiče z obojí strany a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
20.8. 2009
PAMÁTKA SV.BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
21.8. 2009
PAMÁTKA SV. PIA X, PAPEŽE
18.30 hod. Za Jana a Bohumila Němcovy, jejich rodiče a celý rod
Sobota
22.8. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
13.00 hod. Za oběti dopravních nehod
Neděle
23.8. 2009
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Klementovy, Dobrovolných, dva syny a tetu Kateřinu
Za Libora Freudla a ten rod
Za farnost

Upozornění

 • V pátek od 17.30 hod. možnost adorace a zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
 • Na sobotu připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude sloužena v 8.00 hod. Při této slavnosti se žehnají byliny a květiny, které si můžete přinést. Je to církvi doporučený svátek.
 • Florbalový turnaj u Syberů se z neovlivnitelných důvodů ruší.
 • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
9. 8. 2009
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
10.8. 2009
SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
7.30 hod. Za Františka Štikara a jeho rodiče
Úterý
11.8. 2009
PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
18.30 hod. Za Boženu a Leopolda Roseckých
Středa
12.8. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu Kolihovou, Annu Voráčkovou a Boženu Jáchymovou
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
13.8. 2009
18.30 hod. Na poděkování za dar života, zdraví a za ochranu P. Marie
Pátek
14.8. 2009
PAMÁTKA SV.MAXMILIÁNA MARIA KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18.30 hod. Na úmysl dárce
Sobota
15.8. 2009
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
8.00 hod. Za Marii a Jana Kasalovy
Neděle
16.8. 2009
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny a snachu
Za farnost
NOVÉ DVORY – poutní mše svatá

Upozornění

 • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 17.30 hod. možnost adorace a zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
 • Mládež je srdečně zvána na pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách ve dnech 12. – 15.8. Bližší informace získají zájemci na venkovní nástěnce a hlásit se mohou do 3.8.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. určený na opravu varhan a za dar 2000 Kč. určený na květinovou výzdobu kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
2. 8. 2009
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Annu Lánovou a ten rod
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
3.8. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kubíčkovu
Úterý
4.8. 2009
PAMÁTKA SV. JANA MARIA VIANNEYE, KNĚZE
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
5.8. 2009
7.30 hod.
10.30 hod.
18.30 hod.
Za Jřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího
Pohřeb paní Miloslavy Vlčkové
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
6.8. 2009
SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
7.8. 2009
14.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb paní Jiřiny Sommerové ve Stříbrných Horách
Za rodinu Křesťanovu, syna Josefa, rodinu Hejkalovu a duše v očistci
Sobota
8.8. 2009
PAMÁTKA SV.DOMINIKA,KNĚZE
7.00 hod. Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci
Neděle
9.8. 2009
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY