Svatí jsou lidé, kteří žili stejný život jako my, měli své radosti i starosti. Neměli mimořádné podmínky pro to, aby stali svatými, ale měli mimořádnou lásku k Bohu i k lidem. Každý světec je originální a zároveň se všichni podobají Ježíši Kristu. Tvoříme s nimi jednu velkou Boží rodinu.

Milé sestry, milí bratři, zvu vás k modlitbám za naše zesnulé. S vírou v Boží milosrdenství a s nadějí na ospravedlnění vzpomínejme na naše drahé. I na ty, kteří nám mnoho dobrého neprokázali. Čiňme tak s vědomím, že každý z nás bude jednou takovou přímluvu potřebovat. Společně se budeme modlit také v kostele a na hřbitově.

Pastorační plán na měsíc LISTOPAD zve na následující akce:

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
– bohoslužba v 17.00, následuje průvod na hřbitově
3. 11. 9.00 setkání biřmovanců