Upozornění

 • Mládež je srdečně zvána na pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách ve dnech 12. – 15.8. Bližší informace získají zájemci na venkovní nástěnce a hlásit se mohou do 3.8.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.
 • V zákristii jsou připravena k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
26. 7. 2009
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Jana a Annu Novotných
Za farnost
Pondělí
27.7. 2009
7.30 hod. Za Emilii a Františka Pometlovy a dceru Boženu
Úterý
28.7. 2009
18.30 hod. Za rodiče Beranovy, jejich rodiče a vnuka Josefa
Středa
29.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARTY
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Velímovy, jejich děti a rodiče z obojí strany
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
30.7. 2009
18.30 hod. Za Jana a Marii Němcovy a ten rod
Pátek
31.7. 2009
PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY,KNĚZE
18.30 hod. Za Vladimíra Jelínka a duše v očistci
Sobota
1.8. 2009
PAMÁTKA SV.ALFONSA Z LIQURI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.00 hod. Na poděkování
Neděle
2.8. 2009
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Annu Lánovou a ten rod
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.
 • V zákristii jsou připravena k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
19.7. 2009
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Podrázských a Pavlu Šlérkovou
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
20.7. 2009
7.30 hod. Za rodinu Koudelkovu
Úterý
21.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
22.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARIE MAGDALENY
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Novotných a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
23.7. 2009
SVÁTEK SV. BRIGITY,ŘEHOLNICE,PATRONKY EVROPY
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
24.7. 2009
18.30 hod. Za rod Laštovičků a zetě Bohumila
Sobota
25.7. 2009
SVÁTEK SV.JAKUBA, APOŠTOLA
7.00 hod. Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany
Neděle
26.7. 2009
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Jana a Annu Novotných
Za farnost

Upozornění

 • Dnes od 14.00 hod. v Dolní Jablonné na parketu vyhrává dechovka Lesanka.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
12.7. 2009
15.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaromíra a Miluši Augustinovy a syna
Za farnost
Za Marii a Josefa Kasalovy
Pondělí
13.7. 2009
7.30 hod. Za Ladislava Pospíchala a celý rod
Úterý
14.7. 2009
18.30 hod. Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, 3 syny, snachy a duše v očistci
Středa
15.7. 2009
PAMÁTKA SV.BONAVENTURY,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Močubovu a Němcovu
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
16.7. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE KARMELSKÉ
18.30 hod. Za rodinu Oulehlovu, Souškovu a duše v očistci
Pátek
17.7. 2009
18.30 hod. Na úmysl dárce
Sobota
18.7. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Luboše Mácu
Neděle
19.7. 2009
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Podrázských a Pavlu Šlérkovou
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • Fotografie z prvního svatého přijímání je možné objednat u bočního východu z kostela a DVD v zákristii.
 • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi, vynesla 18 730 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
 • Pan kaplan byl od 1. července jmenován administrátorem Římskokatolické farnosti Nížkov, přičemž exccurendo je i nadále kaplanem v Přibyslavi. K jeho jmenování administrátorem mu blahopřejeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
5.7. 2009
SLAVNOST SV. CYRILA A MERODĚJE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy, rod Rymešů a Jajtnerů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
6.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARIE GORETTIOVÉ, PANNY A MUČEDNICE
8.00 hod.
11.00hod
Za rodinu Podrázských A Grodlovu
Pohřeb paní Jarošové
Úterý
7.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
8.7. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Bencovy a Horkých
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
9.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
10.7. 2009
18.30 hod. Za rodinu Jarošovu, Marii Břízovou, manžela, syna a vnuka
Sobota
11.7. 2009
SVÁTEK SV. BENEDIKTA,OPATA,PATRONA EVROPY
7.00 hod. Za Ladislava Řezníčka a ten rod
Neděle
12.7. 2009
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaromíra a Miluši Augustinovy a syna
Za farnost
Za Marii a Josefa Kasalovy

Upozornění

 • V pondělí na slavnost sv. Petra a Pavla budou slouženy mše svaté v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Je to církvi doporučený svátek.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • Zájemci o farní tábor si mohou přihlášky vyzvednout v zákrisV sobotutii a co nejdříve je musí odevzdat.
 • Fotografie z prvního svatého přijímání je možné objednat u bočního východu z kostela a DVD v zákristii.
 • V nejbližších dnech začnou terénní úpravy kolem kostela. Dbejte na zvýšenou opatrnost.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
 • Děkujeme dvěma dárcům za dar 3000 a 1000 Kč. určený na potřeby farnosti.
 • Srdečně díky všem, kteří se podíleli na zajištění farního odpoledne minulou neděli a na realizaci komponovaného poutního večera.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
28.6. 2009
SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE
8.00 hod.

9.30 hod.
18.30 hod.

Za Karla Smejkala, dceru, její vnučku, rod Matoušků a Kramerů a za duše v očistci
Za farnost
Za Václava a Emilii Řezníčkovy a syna Václava
Pondělí
29.6. 2009
SLAVNOST SV. PETRA A SV. PAVLA
8.00 hod.
14.00hod.
18.30hod.
Za rodinu Kunstarovu a syna Jaroslava
Pohřeb pana Stanislava Mrtky
Za rod Činčerů a Ondráčků
Úterý
30.6. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
1.7. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Novotných, dceru, syna, snachu Marii, Josefa Půžu a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
2.7. 2009
18.30 hod. Za Jiřího Hladíka, rodiče rodiče Šmidrkalovy a rod Grubauerů
Pátek
3.7. 2009
SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
18.30 hod. Za Janu Vanickou a rodinu Linhartovu
Sobota
4.7. 2009
PAMÁTKA SV. PROKOPA,OPATA
7.00 hod. Za Ladislava Řezníčka a ten rod
Neděle
5.7. 2009
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy, rod Rymešů a Jajtnerů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Poutový koncert

V sobotu 27. června se na faře uskuteční již tradiční Pouťový festival. Akce začne v 17:00 Pouťovým koncertem v kostele , na kterém vystoupí scholy Cum Laude a C-WOX. Program bude poté pokračovat na farním dvoře a ve farní stodole. Vystoupí zde mladé a nadějné kapely z širého okolí. Na 20:30  je naplánována premiera nové divadelní hry z pera Tomáše Jajtnera s názvem „Parta Prima Pistolníků“ . Hru předvede Divadelní soubor Muzikál. její autor k tomu dodává: „Máme v plánu zmrazit veškerýho diváka.“ Takže je se na co těšit 🙂

Vstupné 50,- Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena.