Upozornění

 • Na dnešní den plánovaný florbalový turnaj se ruší.
 • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
 • V sobotu v 13.00 hod. mše svatá u příležitosti srazu motorkářů.
 • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 1100 Kč. určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
16. 8. 2009
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny a snachu
Za farnost
NOVÉ DVORY – poutní mše svatá
Pondělí
17.8. 2009
7.30 hod.
Úterý
18.8. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
19.8. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Viktora Dopitu, dceru, rodiče z obojí strany a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
20.8. 2009
PAMÁTKA SV.BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
21.8. 2009
PAMÁTKA SV. PIA X, PAPEŽE
18.30 hod. Za Jana a Bohumila Němcovy, jejich rodiče a celý rod
Sobota
22.8. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
13.00 hod. Za oběti dopravních nehod
Neděle
23.8. 2009
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Klementovy, Dobrovolných, dva syny a tetu Kateřinu
Za Libora Freudla a ten rod
Za farnost

Upozornění

 • V pátek od 17.30 hod. možnost adorace a zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
 • Na sobotu připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude sloužena v 8.00 hod. Při této slavnosti se žehnají byliny a květiny, které si můžete přinést. Je to církvi doporučený svátek.
 • Florbalový turnaj u Syberů se z neovlivnitelných důvodů ruší.
 • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
9. 8. 2009
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
10.8. 2009
SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
7.30 hod. Za Františka Štikara a jeho rodiče
Úterý
11.8. 2009
PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
18.30 hod. Za Boženu a Leopolda Roseckých
Středa
12.8. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu Kolihovou, Annu Voráčkovou a Boženu Jáchymovou
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
13.8. 2009
18.30 hod. Na poděkování za dar života, zdraví a za ochranu P. Marie
Pátek
14.8. 2009
PAMÁTKA SV.MAXMILIÁNA MARIA KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18.30 hod. Na úmysl dárce
Sobota
15.8. 2009
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
8.00 hod. Za Marii a Jana Kasalovy
Neděle
16.8. 2009
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny a snachu
Za farnost
NOVÉ DVORY – poutní mše svatá

Upozornění

 • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 17.30 hod. možnost adorace a zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
 • Mládež je srdečně zvána na pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách ve dnech 12. – 15.8. Bližší informace získají zájemci na venkovní nástěnce a hlásit se mohou do 3.8.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. určený na opravu varhan a za dar 2000 Kč. určený na květinovou výzdobu kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
2. 8. 2009
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Annu Lánovou a ten rod
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
3.8. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kubíčkovu
Úterý
4.8. 2009
PAMÁTKA SV. JANA MARIA VIANNEYE, KNĚZE
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
5.8. 2009
7.30 hod.
10.30 hod.
18.30 hod.
Za Jřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího
Pohřeb paní Miloslavy Vlčkové
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
6.8. 2009
SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
7.8. 2009
14.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb paní Jiřiny Sommerové ve Stříbrných Horách
Za rodinu Křesťanovu, syna Josefa, rodinu Hejkalovu a duše v očistci
Sobota
8.8. 2009
PAMÁTKA SV.DOMINIKA,KNĚZE
7.00 hod. Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci
Neděle
9.8. 2009
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Mládež je srdečně zvána na pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách ve dnech 12. – 15.8. Bližší informace získají zájemci na venkovní nástěnce a hlásit se mohou do 3.8.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.
 • V zákristii jsou připravena k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
26. 7. 2009
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Jana a Annu Novotných
Za farnost
Pondělí
27.7. 2009
7.30 hod. Za Emilii a Františka Pometlovy a dceru Boženu
Úterý
28.7. 2009
18.30 hod. Za rodiče Beranovy, jejich rodiče a vnuka Josefa
Středa
29.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARTY
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Velímovy, jejich děti a rodiče z obojí strany
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
30.7. 2009
18.30 hod. Za Jana a Marii Němcovy a ten rod
Pátek
31.7. 2009
PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY,KNĚZE
18.30 hod. Za Vladimíra Jelínka a duše v očistci
Sobota
1.8. 2009
PAMÁTKA SV.ALFONSA Z LIQURI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.00 hod. Na poděkování
Neděle
2.8. 2009
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Annu Lánovou a ten rod
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.
 • V zákristii jsou připravena k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
19.7. 2009
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Podrázských a Pavlu Šlérkovou
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
20.7. 2009
7.30 hod. Za rodinu Koudelkovu
Úterý
21.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
22.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARIE MAGDALENY
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Novotných a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
23.7. 2009
SVÁTEK SV. BRIGITY,ŘEHOLNICE,PATRONKY EVROPY
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
24.7. 2009
18.30 hod. Za rod Laštovičků a zetě Bohumila
Sobota
25.7. 2009
SVÁTEK SV.JAKUBA, APOŠTOLA
7.00 hod. Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany
Neděle
26.7. 2009
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Jana a Annu Novotných
Za farnost

Upozornění

 • Dnes od 14.00 hod. v Dolní Jablonné na parketu vyhrává dechovka Lesanka.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
12.7. 2009
15.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaromíra a Miluši Augustinovy a syna
Za farnost
Za Marii a Josefa Kasalovy
Pondělí
13.7. 2009
7.30 hod. Za Ladislava Pospíchala a celý rod
Úterý
14.7. 2009
18.30 hod. Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, 3 syny, snachy a duše v očistci
Středa
15.7. 2009
PAMÁTKA SV.BONAVENTURY,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Močubovu a Němcovu
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
16.7. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE KARMELSKÉ
18.30 hod. Za rodinu Oulehlovu, Souškovu a duše v očistci
Pátek
17.7. 2009
18.30 hod. Na úmysl dárce
Sobota
18.7. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Luboše Mácu
Neděle
19.7. 2009
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Podrázských a Pavlu Šlérkovou
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • Fotografie z prvního svatého přijímání je možné objednat u bočního východu z kostela a DVD v zákristii.
 • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi, vynesla 18 730 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
 • Pan kaplan byl od 1. července jmenován administrátorem Římskokatolické farnosti Nížkov, přičemž exccurendo je i nadále kaplanem v Přibyslavi. K jeho jmenování administrátorem mu blahopřejeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
5.7. 2009
SLAVNOST SV. CYRILA A MERODĚJE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy, rod Rymešů a Jajtnerů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
6.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARIE GORETTIOVÉ, PANNY A MUČEDNICE
8.00 hod.
11.00hod
Za rodinu Podrázských A Grodlovu
Pohřeb paní Jarošové
Úterý
7.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
8.7. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Bencovy a Horkých
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
9.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
10.7. 2009
18.30 hod. Za rodinu Jarošovu, Marii Břízovou, manžela, syna a vnuka
Sobota
11.7. 2009
SVÁTEK SV. BENEDIKTA,OPATA,PATRONA EVROPY
7.00 hod. Za Ladislava Řezníčka a ten rod
Neděle
12.7. 2009
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaromíra a Miluši Augustinovy a syna
Za farnost
Za Marii a Josefa Kasalovy