Upozornění

 • Dnes v 14.00 hod. u věže sraz cyklistů, kteří se vydají na pouť do Šlapánova. Začátek mše sv. v 16.00 hod. Mše sv. je určena nejen pro cyklisty. V 18.00 hod. v kostele novéna k Duchu Svatému.
 • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.V 18.00 hod. novéna k Duchu Svatému a v 18.30 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu od 14.00 hod. v areálu fary začne zábavné odpoledne, které pořádá oblastní charita Havlíčkův Brod a je určeno pro tříkrálové koledníky a dobrovolníky. Odpolední setkání završí mše sv. v 18.00 hod. za účasti Mons. Suchára. Večer ve farní stodole se uskuteční benefiční zábava. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Srdečně zvou pořadatelé.
 • V neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého při mši sv. bude požehnána zrestaurovaná soška sv. Floriána, která bude následně umístěna do výklenku v opravené ohradní zdi.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  24. 5. 2009
  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  16.00 hod.
  Za Miroslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miroslava
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a jejich rody
  ŠLAPÁNOV – za farnost
  Pondělí –
  25.5. 2009
  7.30 hod. Za Otakara Lišku a sestru Miloslavu
  Úterý –
  26.5. 2009
  PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
  18.30 hod. Za rod Landů, Fišarů, Sobotků a Niklů
  Středa –
  27.5.2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za úmysl dárce
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek –
  28.5. 2009
  18.30 hod. Za manžele Věřenských a duše v očistci
  Pátek –
  29.5. 2009
  18.30 hod. Za Annu a Václava Hausváterovy
  Sobota –
  30.5. 2009
  PAMÁTKA SV. ZDISLAVY
  18.00 hod. Za biřmovance
  Neděle –
  31.5. 2009
  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a ten rod
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen a v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
 • Na čtvrtek připadá slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. budou slouženy v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Je to církvi doporučený svátek. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 18.00 hod. májová pobožnost a v 18.30 hod. dětská mše svatá. V 19.30 hod. pracovní setkání členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti. Setkání mládeže se ponese v duchu tanečního večera.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Ministranti mají na programu pěší pouť do Věžnic. Sraz v 7.15 hod. na faře. Sebou vezměte pláštěnku, sportovní obuv, svačinu.
 • V neděli v 14.00 hod. u věže sraz cyklistů, kteří se vydají na farní cyklistickou pouť do Šlapánova. Mše sv. v kostele sv. Pavla ve Šlapánově začíná v 16.00 hod. Pouť se koná v roce sv. Pavla a je možné při ní získat plnomocné odpustky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu. Večer v Přibyslavi nebude mše sv. ani májová pobožnost.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za organizaci májového putování do Dvorka.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  17. 5. 2009
  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za rodiče Rázlovy a syna
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí –
  18.5. 2009
  7.30 hod. Za Františka Zrnu, rodiče, sourozence a celý rod
  Úterý –
  19.5. 2009
  18.30 hod. Za Tomáše Řezníka
  Středa –
  20.5.2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Svobodovy a dva syny
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek –
  21.5. 2009
  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
  Doporučený svátek
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Flesarovy, Dohnalovy, Josefa Poláka, celou rodinu a duše v očistci
  Za rod Hladíků a Macků
  Pátek –
  22.5. 2009
  18.30 hod. Za Marii a Josefa Novotných, dceru, syna a snachu Marii
  Sobota –
  23.5. 2009
  7.00 hod. Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syna Jiřího, rodiče a sourozence
  Neděle –
  24.5. 2009
  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  16.00 hod.
  Za Miloslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miloslava
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a jejich rody
  ŠLAPÁNOV – Za farnost

Konal se v neděli 26. dubna 2009 v našem farním kostele a zavítala k nám kapela s atypickým názvem: Martinova prázdná kapsa. Ukázalo se ale, že je to parta muzikantů, kteří nejsou žádní nováčci. Hrají spolu od roku 1993, objeli kus republiky s několika vlastními hudebními pásmy (Dokonalá svoboda, Malý princ, Jako moře, Smlouva), natočili si několik CD… Některé z nás překvapilo, že jejich písničky (tedy písničky kapelníka Martina Gřivy) vlastně známe ze zelené i oranžové Hosany. No a teď jsme je tu měli živé!!!

Martinova prázdná kapsa (www.martinovaprazdnakapsa.cz) je 6 zpívajících muzikantů (profesí od lékařů přes vedoucího prodejny hudebních nástrojů, technika v Radiu Proglas až po tajemníka a studenta) s mnoha nástroji (kytary, baskytary, mandolína, trombón, trubka, klavír). Během velmi příjemného a pohodového hodinového koncertu jsme si poslechli krásné autorské skladby kapelníka a v písničkách prošli třeba Starým i Novým zákonem… Těšíme se na jejich nové CD „Světlo v temnotách“, které by letos mělo vyjít…

Děkujeme kamarádům z Kroměříže za hezké odpoledne a děkujeme všem, kteří přispěli na opravu našich varhan.

Náhled několika obrázků z koncertu je níže. Bohatá fotogalerie z celého dne a z koncertu je umístěna na stránkách Martinovy prázdné kapsy.

Jan Štěpančík a Marie Zrzavá


Květen – „lásky čas”

Je láska (pouze) cit?

Sympatie nemá nic společného s láskou nebo nenávistí. Jestliže mi je někdo sympatický, ještě to neznamená, že ho také miluji. Jestliže mi je někdo nesympatický, ještě to neznamená, že ho hned nenávidím. Sympatie nebo antipatie je citová záležitost, která sice může vést k nenávisti nebo lásce, ale nevyhnutelně jimi nekončí.

Jsem si například jistý, že farizejové nebyli Ježíšovi sympatičtí, ale to neznamená, že je nenáviděl. Ale určitě ho emocionálně nepřitahovali. Často se stává, že nerozlišujeme mezi láskou a sympatií. Co znamená někoho milovat a k někomu cítit sympatii? Přitažlivost k nějaké osobě nemá nic společného s láskou nebo nenávistí. Tady je potřeba hledat rozdíl mezi křesťanskou a světskou láskou.

Rozdíl mezi světskou a křesťanskou láskou

Je nutné si ujasnit, jaký je rozdíl mezi světskou a křesťanskou láskou. Běžná láska ve světě je založená na citech, přitažlivosti, sympatiích. Tak ji vidíme v televizi nebo při čtení zamilovaných románů.

Láska je rozhodnutí

Když čtete zamilovaný román nebo sledujete v televizi seriál o rodinných problémech, často máte dojem, že láska je jenom cit. Když žena řekne: “Už ke svému muži nic necítím”, chce tím říct: “Už svého manžela nemiluji”. A tak si myslí, že může svého manžela opustit, když k němu nic necítí. Protože světská láska je založená na citu.

Ale křesťanská láska není založená na citu, ale na rozhodnutí. Láska k člověku je rozhodnutím člověka milovat. Když se rozhodnu někoho milovat, a to je důležité, pak se snažím podle tohoto rozhodnutí žít. Jestliže se rozhodnu nějakého člověka milovat, ale potom ho pomlouvám a očerňuji, znamená to, že nežiji podle svého původního rozhodnutí. Jestliže jsem se rozhodl milovat nějakého člověka, musí být moje chování a postoje v souladu s tímto rozhodnutím. Navzdory všemu se může stát…

Se svolením zpracováno z knihy Elias Vella „Ježíš – lékař těla i duše“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství a převzato z webu www.vira.cz

„U příležitosti nadcházejícího Světového dne modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, který proběhne 3. května 2009, čtvrtou neděli velikonoční, bych rád pozval všechen Boží lid k tomu, aby se zamyslel nad následujícím tématem: Důvěra v Boží iniciativu a lidská odpověď. V církvi je třeba neustále naslouchat, jak Ježíš připomíná učedníkům: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu je zvláštní božský dar, který je zasazen do velkého plánu lásky a spásy, který má Bůh pro každého člověka i pro celé lidstvo. Apoštol Pavel, kterého si zcela zvláštním způsobem připomínáme nyní v roce svatého Pavla u příležitosti 2000. výročí jeho narození, píše v dopise Efesanům: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,3-4) Ze strany povolaných se požaduje pozorné naslouchání a moudré rozhodnutí, velkodušný a ochotný souhlas s božským plánem, vážné prohloubení toho, co patří k povolání ke kněžství a k řeholnímu životu, aby to bylo zodpovědně a přesvědčivě naplněno.“ (z poselství Svatého otce Benedikta XVI. k 46. světovému dni modliteb za povolání 3. května 2009)

Těmito slovy se na Vás, mladí přátelé, obrací Svatý otec, se kterým se letos v naší vlasti setkáme. Já využívám této příležitosti, abych Vás povzbudil a dodal Vám odvahy. Máte-li odvahu a vnímáte-li Boží volání, odpovězte na něj. Nebojte se. Církev Vás potřebuje, potřebují Vás naše farnosti, potřebují Vás lidé, kteří hledají svou životní cestu. Žehnám Vám!
+ Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. Děkuji za spolupráci. Bůh Vám žehnej!

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. májová pobožnost v kostele.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. sloužena ráno v 7.30 hod. V 16.30 hod. v kostele sraz účastníků pouti do Itálie a v 17.00 hod. odjezd od věže. V 18.00 májová.
 • „U příležitosti nadcházejícího Světového dne modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, který proběhne 3. května 2009, čtvrtou neděli velikonoční, bych rád pozval všechen Boží lid k tomu, aby se zamyslel nad následujícím tématem: Důvěra v Boží iniciativu a lidská odpověď. V církvi je třeba neustále naslouchat, jak Ježíš připomíná učedníkům: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu je zvláštní božský dar, který je zasazen do velkého plánu lásky a spásy, který má Bůh pro každého člověka i pro celé lidstvo. Apoštol Pavel, kterého si zcela zvláštním způsobem připomínáme nyní v roce svatého Pavla u příležitosti 2000. výročí jeho narození, píše v dopise Efesanům: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,3-4) Ze strany povolaných se požaduje pozorné naslouchání a moudré rozhodnutí, velkodušný a ochotný souhlas s božským plánem, vážné prohloubení toho, co patří k povolání ke kněžství a k řeholnímu životu, aby to bylo zodpovědně a přesvědčivě naplněno.“ (z poselství Svatého otce Benedikta XVI. k 46. světovému dni modliteb za povolání 3. května 2009)
  Těmito slovy se na Vás, mladí přátelé, obrací Svatý otec, se kterým se letos v naší vlasti setkáme. Já využívám této příležitosti, abych Vás povzbudil a dodal Vám odvahy. Máte-li odvahu a vnímáte-li Boží volání, odpovězte na něj. Nebojte se. Církev Vás potřebuje, potřebují Vás naše farnosti, potřebují Vás lidé, kteří hledají svou životní cestu. Žehnám Vám!
  + Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. Děkuji za spolupráci. Bůh Vám žehnej!

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle určená na úhradu nákladů spojených s návštěvou Sv. otce v naší zemi činila 14 000 Kč. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a bude odeslána.
 • Děkujeme varhaníkům za uspořádání benefičního koncertu na opravu varhan.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
3. 5. 2009
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
4.5. 2009
7.30 hod. Za rodiče Havlíčkovy a duše v očistci
Úterý –
5.5. 2009
18.30 hod. Za rodinu Mokrých a Roseckých
Středa –
6.5.2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Moravcovy a Františka Janečka
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
7.5. 2009
7.30 hod. Za Miloše Fišara, rodinu Fišarovu a Hanzalovu
Pátek –
8.5. 2009
PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
18.30 hod. Za Jiřího Strašila, rodiče a dva bratry
Sobota –
9.5. 2009
7.00 hod. Za Blaženu Chlubnou
Neděle –
10.5. 2009
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Fišarovy, dva syny, ten rod, Karla Smejkala, dceru a její vnučku
Za padlé vojáky během světových válek
Za farnost