Pozvánky

V pastoračním plánu na měsíc březen jsou tyto události:

 • 1. 3. Duchovní obnova pro farnost (sestry boromejky) – zpráva
 • 1. 3. Zahájení výstavy o Matce Vojtěše – článek s fotogalerií
 • 5. 3. Biblická hodina
 • 6. 3. Křížová cesta pod vedením mužů
 • 8. 3. Křížová cesta
 • 13. 3. Adorace před vystavenou NSO pod vedením mládeže – zpráva
 • 13. 3. Pastorační a ekonomická rada farnosti
 • 14. 3. Ministrantská schůzka – článek s fotogalerií
 • 15. 3. Setkání manželů na faře
 • 15. 3. Křížová cesta rodičů za děti
 • 20. 3. Křížová cesta pod vedením dětí
 • 21. 3. Mše svatá v domě s pečovatelskou službou – zpráva
 • 22. 3. Křížová cesta
 • 27. 3. Křížová cesta pod vedením mládeže
 • 28. 3. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové – pozvánka – článek
 • 28. 3. Svátost smíření pro farnost
 • 29. 3. Květná neděle

Další akce viz pastorační plán.

Březnový Farní list je k dispozici na tomto odkazu.

Podle pastoračního plánu na měsíc únor čekají farníky tyto akce a události:

 • 2. 2. Hromnice – žehnání svící
 • 8. 2. Dětský maškarní ples na faře – pozvánka – článek s fotogalerií
 • 14. 2. Ministrantská schůzka na faře – článek
 • 15. 2. Setkání manželů
 • 15. 2. Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi – zpráva
 • 19. 2. Biblická hodina
 • 20. 2. Příprava na 1. sv. přijímání
 • 20. 2. Křížová cesta pod vedením žen
 • 21. 2. Mše svatá v domě s pečovatelskou službou – článek
 • 22. 2. Křížová cesta
 • 25. 2. Divadlo Víti Marčíka na faře – www.vitamarcik.cz
 • 27. 2. Příprava na 1. sv. přijímání
 • 27. 2. Křížová cesta pod vedením rodin

Měsíc březen začíná:

 • 1. 3. Duchovní obnova pro farnost
 • 1. 3. Zahájení výstavy o Matce Vojtěše

 

Další viz pastorační plán farnosti.

Únorový Farní list je k dispozici na tomto odkazu.

Drazí,

v pátek 24.května Vás srdečně zveme do kostela Narození sv.Jana Křtitele v Přibyslavi, kde se uskuteční druhý ročník celorepublikového projektu Noc kostelů 2013.

Na jaký program se můžete těšit?

 

20:00 – 20:30: Hudební vystoupení (mládeže a dětí z místní farnosti)

20:30 – 21:30: Komentovaná prohlídka kostela (s ukázkou a promítáním fotografiií, pramenů přibližující dosud nepoznanou historii přibyslavského chrámu – vede Bc. Aleš Veselý – Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod)

od 21:30 – 24:00: prohlídka zrekonstruované gotické věže v blízkosti kostela (noční prohlídka s poutavým výkladem a působivým nočním výhledem na noční krajinu Vysočiny); v případě zájmu až do 24 hodin.

Na shledanou s Vámi se těší organizační tým.

Bc. Martin Ležák

Vážení rodiče a hlavně především děti ,

od nového školního roku, se bude u nás ve farnosti zakládat nová hudební skupina, kde se budeme společně učit rytmické písničky, které později budou doprovázet mši svatou. Zkoušky budou každý pátek od 16:30 na faře. Jsou zvány všechny děti od 1. třídy, které baví zpívat a třeba hrají i na nějaký hudební nástroj. Do této hudební skupiny zveme jak kluky, tak holky.

Kdo se bude chtít zapojit do této skupiny, tak ať přijde v pátek 7. 9. 2012 v 17:00 na první informační schůzku, která bude na faře.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Terku Siberovou (723 485 523) nebo na Marušku Blažíčkovou (732 107 715).

Těšíme se na Vás

Drazí,

v pátek 1.června Vás srdečně zveme do kostela Narození sv.Jana Křtitele v Přibyslavi, kde se uskuteční první ročník již tradičního celorepublikového projektu Noc kostelů 2012.

Na jaký program se v naší farnosti můžete těšit? 

20:00 – 21:30: Izrael očima pana MUDr.Zdeňka Sadílka (cestopisno-duchovní přednáška o jeho zážitcích ve Svaté zemi)

21:30 – 24:00: prohlídka zrekonstruované gotické věže v blízkosti kostela (noční prohlídka spojená se slavnostním otevřením, poutavým výkladem a působivým nočním výhledem na noční krajinu Vysočiny); v případě zájmu do 24 hodin

23:00 – 24:00: vystoupení smíšeného pěveckého sboru Jasoň (Havlíčkův Brod)

 

Podrobnosti naleznete níže v přiloženém plakátku.

 

 

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Petr Šmíd.
 • V úterý, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli vždy v 18.00 hod. budou májové pobožnosti.
 • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Odpadá příprava na  1. sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 18.00 hod. májová pobožnost a v 18.30 hod. mše svatá.
 • V sobotu v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
 • V neděli v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z dnešní neděle je určena na kněžský seminář a bude za tímto účelem odeslána. Při odchodu z kostela je možné zakoupit magnetky, kdy výnos z jejich prodeje je určen na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Rázlovy a syna

Za Boží ochranu a pomoc Ducha svatého

Za farnost

 

Pondělí

 30.4. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Na dobrý úmysl

 

Úterý

1.5. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Nezávazná památka sv. Josefa, Dělníka

Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence

 

 

Středa

2.5. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Za Janu Vanickou a rodinu Linhartovu

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

3.5. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Za rodinu Sobotkovu, Landovu, Fišarovu, Niklovu a Jana Kučeru

 

 

Pátek

4.5. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Za Františku Fouskovou a duše v očistci

 

 

Sobota

5.5. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Vladimíra Jelínka, jeho rodiče a celý rod

 

 

Neděle

6.5. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za Lukáše Lehrla

Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy

ŽIŽKOVO POLE

V sobotu 21. dubna se v Chrudimi uskuteční Diecézní ministrantské setkání. Jedná se o každoroční setkání chlapců a děvčat sloužících u oltáře ve věku od 6-ti do 15-ti let. V této formě se letos děti setkají již po sedmé. První takové setkání bylo víkendové a konalo se v roce 2006 ve Skutči. V dalších letech se ministranti sešli v Pardubicích, v Ústí nad Orlicí, v Kutné Hoře, Vysokém Mýtě a v minulém roce v Červeném Kostelci. Cílem setkání je umožnit dětem sejít se jako křesťané, uvědomit si výjimečnost své služby u oltáře, společně prožít krásnou liturgii a ve společenství prohloubit i vztah k Pánu Ježíši.

Setkání začne v 8.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Právě tam se uchovává i milostný obraz Nejsvětějšího Spasitele, který se stal inspirací pro téma setkání: HLEDEJTE JEHO TVÁŘ. Jakým způsobem budou děti objevovat Ježíšovu tvář a co najdou, poznají během dopoledního programu. Setkání vyvrcholí mši sv. ve 13.30 ve farním kostele, kterou bude celebrovat otec biskup Jan Vokál.

Těšit se můžete na zajímavé soutěže, navážete nové kamarádství, zažijete mnoho nevšedních zážitků a samozřejmě budete součástí liturgie s biskupem Mons. Janem Vokálem. Proto neváhejte a pojeďte s námi do Chrudimi.

Kontakt: Lukáš Ležák 774 181 841, Martin Ležák 774 181 842, Petr Málek ml. 604 572 088

http://ministranti.farnostck.cz/

Hlásit se můžete v zákristii!

Lukáš Ležák

Vážení přátelé,  

Dovolte mi, abych Vás pozval na sedmidenní poutní zájezd naší farnosti do Francie. Tento zájezd volně navazuje na pouť z roku 2006, kdy jsme navštívily poutní místa Lasaletu a Lurdy. Letos máme v plánu navštívit další významná místa ve Francii. Remeš, Paříž, Orleáns, Never, Para le moniál a Cluny.

Odjezd z Přibyslavi v neděli 6. května v odpoledních hodinách

Návrat v sobotu 12 května odpoledne.

 

Program:

1. den. Odpoledne odjezd z Přibyslavi, cesta přes Česko a Německo do Francie.

2. den. Ráno příjezd do Remeše, prohlídka katedrály, místa korunovace mnoha francouzských králů. Přejezd do Paříže. Krátká okružní jízda centrem, v podvečer ubytování.

3. den. Další část prohlídky Paříže ( během těchto dvou dnů navštívíme nejvýznamnější památky Paříže – Eifellovku, Louvre, Montmantre, Notre Dame návštěva Kaple Zázračné Medailky (Kateřina Labouré) v Rue du Bac (latinská čtvrť), a další.

4. den. Ráno odjezd do Orleáns, místa spojeného s postavou sv. Jany, patronky Francie. Poté zastávka u zámků Blois a Amboise v údolí Loiry, večer příjezd do Nevers, ubytování.  

5. den. Ráno odjezd do Paray le Monial a do Cluny, prohlídka klášterů, návrat na ubytování v Nevers.

6. den. Pobyt v Nevers, místa působení a posledního odpočinku Lurdské vizionářky sv. Bernadetty, večer odjezd přes SRN.

7. den. Příjezd do ČR, do Přibyslavi odpoledne

 

Celou pouť organizuje cestovní kancelář Floria, Jana Bízka z Vodňan.

Cena zájezdu 7 000Kč

Cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 4 x ubytování v hotelu (2 – 3 lůžkové pokoje s příslušenstvím) ne F1, 4 x snídani, kompletní cestovní pojištění a průvodce.

 

Cena nezahrnuje: večeře a vstupné do památek

Doporučené kapesné: 50 Eur + večeře, které jsou dobrovolné jedna večeře kolem 12 až 15 Eur 4x

Na co nezapomenout: zpěvník, Platný pas nebo občanský průkaz, léky, deštník, osobní hyg. prostředky, jídlo sebou a mlsky. (6x nebudeme obědvat a večeřet)

Hlavně nezapomenout dobrou náladu!

Přihlásit se můžete do 31.března 2012

 

Závazné přihlášky se zálohou 2 000,- Kč, nebo celou platbu přijímám na adrese:

MÁLEK PETR  

Wolkerova 613, PŘIBYSLAV 582 22 

Tel. 732 842 617       e-mail malekp@zspribyslav.cz

 

Zájezdu bude předcházet informační schůzka, kde Vám budou zodpovězeny všechny dotazy, a obdržíte písemné pokyny k odjezdu.