Pozvánky

Římskokatolická farnost Přibyslav
Vás zve na faru

v sobotu 29.11.2008 od 13.00 do 17.00

v neděli 30.11.2008 od 9.00 do 12.00

K Ježíškovi do Betléma

Výstavu zahájí ve 13.00 „Přibyslavské houslové kvarteto“ a po té František Košťál.

Mimo jiné se na Vás těší paní Henzlová s perníky, pan Tesař se svými betlémy a pan Koráb s flašinetem.

V neděli v 9.00 zazpívají manželé Sejkorovi ze Žďáru n. Sázavou.

Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.

V sobotu je zároveň možné navštívit od 14.00 vánoční prodejní výstavu v prostorách městské radnice.

Jak možná víte, v Příchovickém kostele se dělala nová omítka, a tak bylo potřeba demontovat veškeré lavice a oltáře. Práce je již hotová, ale je potřeba dát kostel do původního stavu.
A proto, kdo se nebojíte práce, ale i vy ostatní, co máte kladný vztah k Příchovicím, máte jedinečnou šanci se zapojit do dění při zvelebování kostela. Jedná se hlavně o prodloužený víkend 15. – 17. listopadu.
Všichni jste srdečně zváni přiložit ruku k dílu.

Za všechny z fary v Příchovicích Verča Lehrlová

Více na: krizovatka.signaly.cz