Pozvánky

Salesiánské hnutí mládeže zve na XVIII. křesťanský ples mladých, který proběhne dne 11. února 2012 opět v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou. Hudbou bude provázet skupina LIFE. Již tradičně je připravena soutěž o ceny, hezké předtančení i taneční pořádek.

Vstupné:

150,- Kč v předprodeji
200,- Kč na místě

Předprodej vstupenek:

Přibyslav: Bártovi, Žižkova 83 nebo e-mail jenda.barta(zavinac)gmail.com
Žďár nad Sázavou: kulturní dům
Praha (ústředí SHM): tel. 776734019 nebo e-mail ustredi(zavináč)shm.cz

Program:

18:00 hod. – mše sv. s nedělní platností (kostel sv. Prokopa)
19:30 hod. – zahájení
20:00 hod. – první předtančení
21:00 hod. – druhé předtančení
22:00 hod. – taneční pořádek
24:00 hod. – soutěž o ceny (losování)
02:00 hod. – ukončení

 

Plakátek ke stažení ve formátu pdf a další informace jsou k dispozici na webových stránkách Salesiánského hnutí mládeže.

Drazí farníci,

je mou milou povinností srdečně Vás pozvat na přednášku cestovatele Šimona Hellera o jeho expedici na Západní Saharu. Pan Šimon Heller podnikl strastiplnou cestu napříč anektovaným územím v severní části Afriky, jeho přednášky o této a dalších jeho expedicích,  jsou mezi širokou laickou veřejností či mezi samotnými cestovateli považovány za ohromně poutavé, plné nezapomenutelných osobních příběhů či dobrodružných zážitků. Známý jihočeský cestovatel, mimo to student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zavítá 21.října od 19:30 hodin i k nám – do naší farnosti. 

Přijďte si i Vy poslechnout ony příběhy vyprahlé a chudé Afriky, které se Vám navždy vryjí do paměti…

Martin Ležák

Letošní tradiční pouť do kostela sv. Anny u Havlíčkova Brodu bude mít slavnostní nádech.

Toto významné poutní místo na Vysočině totiž tento rok slaví 250 let od vysvěcení poutního kostela. Pohledští farníci se ve spolupráci s místním obecním úřadem proto rozhodli na toto výročí patřičně připravit.

Poutníci se tak budou moci potěšit pohledem na částečně opravenou fasádu kostela, na které byly obnovené rokokové štuky. Kromě tradičních bohoslužeb zpestří poutní slavnosti také koncert a výstava fotografií a dalších artefaktů, které se váží k bohaté historii tohoto místa.

Příchozí také budou moci podpořit probíhající opravy kostela sv. Anny. K výročí totiž vyjde benefiční stolní kalendář pro rok 2012 věnovaný právě tomuto krásnému místu, který v textech a fotografiích zdokumentuje jeho historii i současnost. Nechybí v něm ani svědectví poutníků o výjimečnosti tohoto zázračného místa. Kalendář vydávaný pohledskou římskokatolickou farností bude možné poprvé zakoupit v rámci poutních slavností a dále prostřednictvím farnosti až do konce roku.

Výtěžek z prodeje kalendáře podpoří závěrečnou etapu opravy fasády kostela, kterou si vynutil havarijní stav omítek – hrozí naprostá ztráta ornamentální výzdoby. Restaurátorské práce probíhají za podpory Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR a obce Pohled. Kostel byl naposledy opravován na konci šedesátých let minulého století, kdy bohužel došlo k řadě nešetrných zásahů.

Podle pověsti bylo toto poutní místo založeno na místě, kde v roce 1730 zapadl při lovu do bažiny písař z dnes již zaniklého pohledského kláštera. Protože se z bahna nemohl vyprostit, začal se modlit. Tu uslyšel z hloubi hlas varhan a chorál vzývající matku Panny Marie svatou Annu. Začal se tedy modlit k této světici a po nějaké době se mu skutečně podařilo z bahna vyprostit. Z vděčnosti nechal u tohoto místa vystavět kapličku. Při jejím budování narazili dělníci na silný pramen, který do ní svedli. Záhy se zjistilo, že je léčivý a na kopec u Pohledu začaly proudit davy poutníků. Zázraků se tu událo tolik, že tu byla dokonce zřízena poustevna, jejíž obyvatel měl za úkol je zapisovat. Protože darů vděčných poutníků přibývalo, bylo v roce 1760 rozhodnuto vystavět prostornější svatostánek, a tak vznikl dnešní poutní kostel. Později tu byly v provozu i lázně, které se mohli pochlubit mezinárodní klientelou. Původní radioaktivní léčivý pramen však v roce 1887 vyschl. Dnes pod kaplí nad pramenem vyvěrá jiný. I jeho voda však spolu s vírou poutníků koná zázraky, poslední zde byl zaznamenán v roce 1962.

Kontaktní osoba za farnost: Mgr. Jan Novotný, tel. 602 965 898

Program poutních slavností naleznete zde: 2011_07_21_Pout_sv_Anna_Pohled_program

 

Celý článek i obrázek jsou převzaty z webových stránek Královéhradeckého biskupství.

Pozvánka

Přijměte srdečné pozvání na letošní ročník Pouťového koncertu, který se koná v sobotu 25.6. od 17:00 na farní zahradě. Premiérově  vystoupí zbrusu nový přibyslavský dudácký soubor PŘIDUS  vedený taktovkou Tomáše Jajtnera. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další z řady přednášek u příležitosti 100 let od narození přibyslavského rodáka ThDr. Jana Filipa (1911–1971).

Tentokrát si přiblížíme život farnosti v době před válkou, během ní ale především v době komunistické totality formou moderované diskuze. Připomeneme si kněze působící v Přibyslavi v letech 1948–1989, pronásledování věřících i třeba změny v liturgii po II. vatikánském koncilu. Mezi pozvanými jsou P. Michal Pometlo a Michael Omes, moderátor Tomáš Jajtner.

Více informací naleznete na filip.pribyslavsko.cz.  Pro šíření mezi přátele a známé můžete použít událost na facebooku.

PŘEDNÁŠKA: Život přibyslavské farnosti za totality (20. května 2011)

Související

V prosinci tohoto roku uplyne 100 let od narození přibyslavského rodáka kněze, teologa, spisovatele a esperantisty prof. ThDr. Jana Filipa (9.12.1911 – 21.11.1971). Výročí tohoto významného rodáka si připomeneme cyklem přednášek přibližujících jeho dílo, život a dobu, ve které žil.

První z přednášek se uskuteční v pátek 6. května 2011 v 19.30 v zasedací síni MÚ Přibyslav. Tématem bude perzekuce katolické církve v době totality a přednese ji doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR, nejlepší český odborník na církevní dějiny 19. a 20. století.

Více informací naleznete na filip.pribyslavsko.cz.  Pro šíření mezi přátele a známé můžete použít událost na facebooku.

PŘEDNÁŠKA: Perzekuce katolické církve v době totality (6. května 2011)

Související

 

Zelený čtvrtek

18.00 hodin mše svatá – Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství.

Po mši svaté ve farním sále symbolická poslední večeře.

Kostel bude otevřený pro soukromou adoraci do 21.00 hodin.

Velký pátek

17.15 hodin křížová cesta pod vedením členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti.

18.00 hodin Velkopáteční obřady.

Po obřadech bude možné se modlit u Božího hrobu do sobotní 16. hodiny.
U Božího hrobu bude kasička, kam budete moci přispět na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
Velký pátek je dnem přísného postu.

Velikonoční vigílie (sobota)

20.00 hodin Velikonoční vigilie.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00 hodin a 9.30 hodin mše svatá s žehnáním přinesených pokrmů.
Mládež je po druhé mši sv. zvána na faru k oslavě Vzkříšeného.

Začátek jara bývá vyhrazen mládeži, konkrétně Diecéznímu setkání.  Jako tradičně se uskuteční v centru diecéze, tedy v Hradci Králové, dne 16.dubna 2011. Začátek je stanoven jako obvykle na 9:00 hodin ve Filharmonii v Hradci Králové. Motto celého setkání: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2,7). 

A na co se můžete těšit? katecheze P. Františka Blahy, SDB, svědectví, informace, zážitková hra po městě, příležitost ke svátosti smíření, adorace. V 15.00 hod. bude Mons. Josef Kajnek celebrovat mši svatou v katedrále Svatého Ducha. Jako bonus je připraveno od 17.00 hod. v kostele Panny Marie divadelní představení „Moravské pašije“ v podání divadla Víti Marčíka.

Hlásit se můžete v sakristii, v případě zájmu bude vypraven autobus z přibyslavského autobusového nádraží.