Farnost Přibyslav zve v květnu na následující události:

1. 5. Farní pouť na sv. Hostýn
3. 5. 19.30 setkání PR a ER farnosti k přibyslavské věži
4. 5. 9.00 velikonoční mše svatá v DPS;
13.00 úklid kostela;
19.00 setkání starší mládeže (18+) na faře

V sobotu 27. 4. 2019 bude od 16 hod. „otevřená fara“ – s pozváním na kávu a občerstvení před koncertem. Bude tam také připravena smyčka s fotografiemi z oprav z posledních let. Ve farním sále poté bude od 18 hod. následovat velikonoční benefiční koncert, jehož výtěžek je určen na opravu kostela.