Archiv autora: Marie Zrzavá

Ve spolupráci s městem Přibyslav, které se k obnově kulturní památky kostela staví velice vstřícně a odpovědně, i s Ministerstvem kultury ČR, můžeme konstatovat, že práce na fasádě kostela a obložení soklu už jsou za svou polovinou.

Podívejte se na několik fotografií Betléma v našem farním kostele. Betlém nám má pomoci přiblížit tajemství Vánoc a zakusit jejich atmosféru. Díky všem, kteří se o něj starají.

V neděli 6. ledna 2019 o slavnosti Zjevení Páně / Tří králů, byla při bohoslužbách nejprve požehnána voda, kadidlo a křída. Poté byly požehnány také zlaté předměty, které souvisí s náboženským životem.