Aktuality

V sobotu 2. února jsme se sešli k další ministrantské schůzce. Hlavním tématem bylo připomenutí svátku Uvedení Páně do chrámu lidově Hromnic. Společně jsme si přečetli z Písma svatého a zkusili rozklíčovat, jakou spojitost mají hromničky – svíčky a právě tento svátek.

Bible – Písmo svaté – bývá nazývána „knihou knih“. Je to nejen velká kulturní památka, ale také živé Boží slovo, které působí a hovoří ke každému. Boží slovo má velkou moc, dokáže člověka změnit k lepšímu.

Farnost Přibyslav zve v únoru na následující události:

3. 2. 9.00 a 10.30 káva a čaj na faře
4. 2. 17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
10. 2. 9.00 Růženec mládeže v kostele