Fotogalerie

Podívejte se na několik fotografií Betléma v našem farním kostele. Betlém nám má pomoci přiblížit tajemství Vánoc a zakusit jejich atmosféru. Díky všem, kteří se o něj starají.

V neděli 6. ledna 2019 o slavnosti Zjevení Páně / Tří králů, byla při bohoslužbách nejprve požehnána voda, kadidlo a křída. Poté byly požehnány také zlaté předměty, které souvisí s náboženským životem.

V pondělí 31. 12. 2018 byla sloužena mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do Nového roku. Poté byli všichni srdečně zváni na faru na společný přípitek.