Fotogalerie

V neděli 4. 2. 2019 byla druhá mše svatá s dětským kázáním. Pan farář varoval děti před hněvem. Snažil se je inspirovat ke hledání způsobů, jak proti němu „bojovat“. Na konci mše svaté bylo losování odměn za správné odpovědi na zvídavé otázky, které děti dostávaly při dětských kázáních.

Po první  i druhé mši svaté byli farníci zváni na kávu a čaj na faře.  

Podívejte se na několik fotografií Betléma v našem farním kostele. Betlém nám má pomoci přiblížit tajemství Vánoc a zakusit jejich atmosféru. Díky všem, kteří se o něj starají.

V neděli 6. ledna 2019 o slavnosti Zjevení Páně / Tří králů, byla při bohoslužbách nejprve požehnána voda, kadidlo a křída. Poté byly požehnány také zlaté předměty, které souvisí s náboženským životem.

V pondělí 31. 12. 2018 byla sloužena mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do Nového roku. Poté byli všichni srdečně zváni na faru na společný přípitek.