Farní list

Na konci měsíce června slavíme svátek sv. Petra a sv. Pavla. Pavel původně křesťany pronásledoval, než si ho vybral Ježíš, aby se stal jedním z hlasatelů radostné zvěsti o Božím království.