V rámci veřejné sbírky, která probíhá na získání prostředků na opravu fasády severní strany kostela a obložení soklu žulovým obkladem po celém obvodu kostela, se ke dni 28. 2. 2019 podařilo nashromáždit 146 368Kč. Sbírka stále trvá, číslo sbírkového účtu je 5528414319/0800. Děkujeme.

Přijměte pozvání na duchovní obnovu P. ThLic. Prokopa Brože, Th. D. a jeho následnou přednášku pro veřejnost na radnici v sobotu 16. 3. 2019. Více na přiloženém plakátku.