Archiv autora: Marie Zrzavá

V rámci veřejné sbírky, která probíhá na získání prostředků na opravu fasády severní strany kostela a obložení soklu žulovým obkladem po celém obvodu kostela, se ke dni 28. 2. 2019 podařilo nashromáždit 146 368Kč. Sbírka stále trvá, číslo sbírkového účtu je 5528414319/0800. Děkujeme.

Přijměte pozvání na duchovní obnovu P. ThLic. Prokopa Brože, Th. D. a jeho následnou přednášku pro veřejnost na radnici v sobotu 16. 3. 2019. Více na přiloženém plakátku.

Každou první neděli v měsíci jsou farníci srdečně zváni na faru na přátelské popovídání. Mohou si dát voňavou kávu nebo čaj a něco málo k tomu zakousnout.

„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ?“ (Lk 6,39-45) To jsou slova z dnešního evangelia, o kterých si povídaly děti s panem farářem při mši sv. v neděli 3. 3. 2019.