Archiv autora: Eva Bártová

Na webových stránkách Liturgie.cz se objevila první videa z nového projektu Liturgie v čase bez liturgie. Celý tým zmíněného portálu výborně zareagoval na současný stav, kdy jsou veřejné bohoslužby zrušeny.

První video přibližuje duchovní přijímání.
Druhé video nabízí konkrétní rady, jak slavit liturgii v rodině.
Třetí díl – Breviář, adorace a přijímání mimo mši.

Pořadem provázejí kněží Petr Soukal a Radek Tichý.

V neděli 15. 3. bude otevřen farní kostel – pouze zadní část za lavicemi – v době od 11.00 do 13.00 pro omezený počet návštěvníků – maximálně 10 lidí.

Ve všední den a sobotu bude kostel otevřen od 17.00 do 18.00 za stejných podmínek (zadní část kostela, přítomno maximálně 10 lidí).

 

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Milí farníci,

také nás se dotýkají nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob. Ve všední den se nás limit 100 osob netýká (neboť jej nenaplníme), ale v neděli, prosíme, počítejte s tím, že se každé bohoslužby bude moci zúčastnit jen 90 osob. Rezerva je určena pro celebrujícího kněze, varhaníka a asistenci.

Upozorňujeme, že boční vchod do kostela bude uzamčen a zpřístupněný bude jen hlavní vstup, abychom mohli zajistit, že nepřekročíme stanovený limit.

Dispens od účasti na bohoslužbách a pravidla pro farnosti, týkající se snahy omezit šíření nového koronaviru. Aktualizace ke dni 11. března 2020.

Poté, co vláda zakázala účast na akcích přesahujících 100 účastníků, vydává diecézní biskup nová, aktualizovaná pravidla k zamezení šíření koronaviru ve farnostech. Ta nahrazují jeho dřívější rozhodnutí z úterního rána: