Aktuality

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Milé sestry, bratři, děti!
V evangelní zprávě o ustanovení eucharistie čteme, že Ježíš poslal učedníky do domu, kde našli připravenou místnost pro slavení svátků.