Archiv autora: Martin Ležák

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jana Kořínková a v 17.15  v kostele křížová cesta.
 • V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše sv. v 8.00.
 • Ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách kněz navštíví naše nemocné.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povede mládež.
 • V sobotu  v 6.45 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus do Hradce Králové na diecézní setkání mládeže. Příspěvek na cestovné bude upřesněn. Zájemci se mohou hlásit v zákristii. V 13.30 hod. v kostele začíná předvelikonoční sv. smíření. Přijďte v čas!
 • Obřady Květné neděle zahájíme u socha Panny Marie obřadem žehnání ratolestí.  V 17.15 v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci, kteří chtějí o Květné neděli a velikonočním třídenní číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří chtějí přispět na velikonoční výzdobu kostela, mohou tak učinit v zákristii nebo na faře. Díky vaší štědrosti se daří kostel slavnostně vyzdobit.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku  a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme ochotným farníkům za pomoc při úklidu kostela.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

25.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

V. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč

Za farnost

 

Pondělí

 26.3. 2012

    

8.00 hod.

 

   

 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Za pana děkana Josefa Němce

 

Úterý

27.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa Strašila, manželku a tři syny

 

 

Středa

28.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

29.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Romana Podrázského a rodiče

 

Pátek

30.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Flesarovy a tři syny

 

 

Sobota

31.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Stanislava Coufala, rodiče a vnučku Olgu

 

 

 

Neděle

1.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farnost

Za Františka Bořila a duše v očistci

ŽIŽKOVO POLE

Upozornění:

 • Dnes v 15.00 hod. odpadá setkání manželů na faře. V 17.15  v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • pondělí na Slavnost sv. Josefa budou slouženy mše svaté v 8.00 hod. a v 18.00 hod. Je to církvi doporučený svátek.
 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ministranti. V 19.00 na faře pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 13.30 hod. začátek jarního úklidu kostela. Kostel je nejen dům Boží, ale také dům, ve kterém se shromažďuje farnost. Svou pomocí můžeme přispět k jeho  zkrášlení. Na úklid zvu i ministranty: vycídíme liturgické předměty.
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Jana Kořínková. V 17.15 v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci o farní pouť do Francie nechť se hlásí u pana Petra Málka st. Hlásit se je možné do Velikonoc. V případě malého zájmu bude zájezd zrušen.
 • Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé od 14-ti let na DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Setkání proběhne 31.3. v Hradci Králové. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. V případě většího zájmu pojede autobus. Odjezd 31.3. v 6.45 hod. z autobusového nádraží.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku  a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 19.3. 2012

    

 8.00 hod.

18.00 hod.

   

 

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka

Za rodiče Peprníčkovy, jejich rody a duše v očistci

 

Úterý

20.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa Havlíčka, jeho rodiče a pěstouny

 

 

Středa

21.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Jana a Františku Štefovy a rodiče z obojí strany

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

22.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rod Sejkorů, Pelikánů, Kasalů a Řezníčků

 

Pátek

23.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci

 

 

Sobota

24.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Musila a celý rod

 

 

 

Neděle

25.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 

18.00 hod.

 

V. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci

Za farnost

 

Drazí farníci,

naše kostelní zrestaurované varhany byly komisí vybrány do každoroční soutěže Kraje Vysočina s názvem „Zlatá Jeřebina“. Anketa se skládá ze dvou oddílů, tím prvním je soutěž o nejlepší kulturní počin kraje, přibyslavské varhany  v kostele Narození sv.Jana Křtitele  jsou zařazeny do druhé částí ankety – Péče o kulturní dědictví.

Troufnu si říci, že počin zrestaurování přibyslavských varhan se díky všem zainteresovaným a s pomocí Boží velice vyvedl a právem si tak zaslouží svoji nominaci na tuto prestižní krajskou anketu. Máte-li chuť podpořit zrestaurované varhany, můžete tak učinit na následující adrese:

http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti.
 • V sobotu v 13.30 hod. ve farním sále začne duchovní obnova farnosti. Duchovní obnova je určena pro všechny věkové skupiny a povede ji P. Ladislav Novák z Polné. Součástí duchovní obnovy bude od 16.30 hod. svátost smíření a křížová cesta a v 17.00 hod. mše svatá.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.
 • Zrestaurované kostelní varhany byly zařazeny do 8. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Ceny  Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Ankety se účastní 60 kulturních počinů, realizovaných v roce 2011 na území Kraje Vysočina, a to v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.  Hlasovat pro kostelní varhany můžete na stránkách Kraje Vysočina „Zlatá Jeřabina“.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

11.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

III. NEDĚLE POSTNÍ

Za rod Mokrých , Lemperů a Janáčků

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

 

Pondělí

 12.3. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

 

Úterý

13.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za rod Chalupů, Fišerů a Karlů

 

 

Středa

14.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Josefa a Aloisii Novotných, zetě Otakara, Jiřího a snachu Jarmilu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

15.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Fišarovy a Slámovy

 

Pátek

16.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Lukáše Lehrla

 

Sobota

17.3. 2012

 

 

17.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a syna Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou muži.
 • V sobotu 10.3. od 9.00 do 12.00 hod. na faře v Havlíčkově Brodě se bude konat postní duchovní obnova pro mládež. Zájemci se mohou hlásit u Jitky Pokorné nebo Marušky Blažíčkové.
 • V následujících nedělích paní Petra Hartmanová podstoupí skrutinia. V 11.00 hod. křest Aničky Křesťanové a Petra Havlíka. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
 • Bohoslovci pražského semináře zvou mladé muže od 15 let na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v pražském semináři od 16. do 18. března. Zájemci se mohou hlásit v zákristii do příští neděle.
 • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla částku 26 600 Kč  a již byla za tímto účelem odeslána. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

4.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

II. NEDĚLE POSTNÍ

Za farnost

Za Stanislava Hájka, rodiče a rodiče Tománkovy

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 5.3. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Josefa Konfršta, bratra a jejich rodiče

 

Úterý

6.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Boženu Chlubnovou

 

 

Středa

7.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Františku Karasovou a manžela

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

8.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rod Zábranů

 

Pátek

9.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče, sourozence z obojí str.

 

Sobota

10.3. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Františka a Marii Rutovy, rodiče  a sourozence

 

 

 

Neděle

11.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

III. NEDĚLE POSTNÍ

Za rod Mokrých, Lemperů a Janáčků

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

Upozornění:

 • Dnes při druhé mši svaté bude Petra Hartmanová přijata mezi čekatele křtu. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • pátek kněz navštíví naše nemocné. Neuskuteční se příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání ani setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou rodiny.
 • neděli v 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

26.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

I. NEDĚLE POSTNÍ

Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských

Za rodiče Sobotkovy, jejich tři syny a dceru

Za farnost

 

 

Pondělí

 27.2. 2012

    7.30 hod.

   

 

 

Za Jaroslava a Miladu Švomovy, rodiče a sourozence

 

Úterý

28.2. 2012

 

  

18.00 hod.

 

 

Za Růženu Matouškovou

 

 

Středa

29.2. 2012

   

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Kunstarovu

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

1.3. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Jindřišku a Františka Pavlovských

 

Pátek

2.3. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Františka Šímu a jeho rodiče

 

Sobota

3.3. 2012

  

7.00 hod.

 

 

 

Za Václava Henzla, rodiče z obojí strany a sourozence

 

 

 

Neděle

4.3. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 II. NEDĚLE POSTNÍ

Za farnost  

Za Stanislava Hájka, rodiče a rodiče Tománkovy

ŽIŽKOVO POLE

Upozornění:

 • Dnes v neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • Ve středu budou v Přibyslavi slouženy mše svaté v 8.00  a v 18.00 hod. Při obou mších svatých kněz udělí popelec. Popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
 • pátek nebude pokračovat příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ženy.
 • V neděli při druhé mši svaté bude Petra Hartmanová přijata mezi čekatele křtu. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty.
 • Během doby postní můžeme svou solidaritu s trpícím a ukřižovaným Kristem projevit účastí na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a každou neděli od 17.15 hod. Také věřící na vesnicích se mohou ve svých kaplích scházet k pobožnostem křížových cest.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, ze které jsme podpořili naše adoptované dítě, vynesla částku 10400 Kč. Sbírka z následující neděle bude určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

19.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 20.2. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Lubomíra Růžičku a duše v očistci

 

Úterý

21.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za dr. Miloslava Lišku, manželku a celý rod

 

 

Středa

22.2. 2012

 

  

  8.00 hod.

18.00 hod.

 

POPELEČNÍ STŘEDA

den přísného postu

Za Rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava

Za Jiřího Musila

 

Čtvrtek

23.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Linhartovy, Zadákovy a oba rody

 

Pátek

24.2. 2012

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Růženy Caklové ve Stříbrných Horách

Za rodiče Kodrasovy a sourozence

 

Sobota

25.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

 

Za Albína Syberu, manželku a oba rody

 

 

 

Neděle

26.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

I. NEDĚLE POSTNÍ

Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských  

Za rodiče Sobotkovy, jejich tři syny a dceru

Za farnost

Upozornění:

 • V pátek 13.00 hod. příprava  prvokomunikantů na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00  adorace.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Z dnešní sbírky podpoříme naše farní adoptované dítě.
 • Děkujeme za dar 3000 Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme organizátorům z řad mládeže za uspořádání Dětského dopoledne společenských her.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

12.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Miškovských

Za Aloise Bořila, manželku a syna

Za farnost

 

 

Pondělí

 13.2. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za sestry Fráňovy a ten rod

 

Úterý

14.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a rod Grubauerů

 

 

Středa

15.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladislava Rychlého a celý rod

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

16.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci

 

Pátek

17.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Annu a Jana Novotných

 

Sobota

18.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní Památka Panny Marie

Za Františka a Emilii Pometlovy, dceru Boženu, rodiče a sourozence

 

 

 

Neděle

19.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu

STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění:

 • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
 • pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace. Po mši svaté zve Anežka Močubová mládež od 8.třídy na setkání.
 • Pořadatelé zvou děti ze 3.-7. třídy na Dětské dopoledne společenských her, které se uskuteční v sobotu od 9.-11.30 hod. ve farním sále.  Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Ministranti jsou v sobotu 11. února zváni na ministrantskou schůzku. Na programu bude hokej. Vezměte sebou hokejku a brusle. Sraz v 9.00 hod. na faře.
 • Zájemci z řad mládeže starší 13ti let mohou jarní prázdniny (26.2. – 2.3.) prožít na Vesmíru. Cena 200Kč na den. Zapisovat se můžete v zákristii. Srdečně zve P. Pavel Sandtner a mladí z Nížkova.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Ze sbírky z následující neděle podpoříme naše farní adoptované dítě. Kdo chce na tento úmysl přispět, může tak učinit následující neděli při sbírce.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

5.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Mokrých, zetě a rodinu Roseckých

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 6.2. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Za Františku Pazderkovou, celý rod a duše v očistci

 

Úterý

7.2. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Vladimíra Kalinu a rodiče

 

Středa

8.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Jaroslava a Marii Blažkovy, Boženu Pavlíčkovou a duše v očistci

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

9.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Kalinu a rodiče

 

Pátek

10.2. 2012

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Scholastiky, panny

Pohřeb paní Marie Frühbauerové

Za Vladimíra Omese a ten rod

 

Sobota

11.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka Panny Marie Lurdské

Za rod Hájků, Zárybnických, Vytlačilů a duše v očistci

 

 

 

Neděle

12.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Miškovských  

Za Aloise Bořila, manželku a syna

Za farnost

Drazí farníci,

přinášíme Vám pastorační plán na rok 2012, který je nabytý mnoha interesantními akcemi, o čemž se ostatně můžete přesvědčit sami:

Leden
8. 1. Tříkrálová sbírka  
15. 1. Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi (kostel Narození sv. Jana Křtitele)  
20. 1. Veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti  
Únor  
únor až červen Příprava na první svaté přijímání  
24. 2. Křížová cesta žen  
26. 2. Křížová cesta   
Březen  
2. 3. Křížová cesta rodin  
4. 3. Křížová cesta  
9. 3. Křížová cesta mužů  
11. 3. Křížová cesta  
16. 3. Křížová cesta dětí  
17. 3. Duchovní obnova farnosti pod vedením P.Vladimíra Nováka  
18. 3. Křížová cesta rodičů za děti  
23. 3. Křížová cesta ministrantů  
24. 3. Jarní úklid kostela  
25. 3. Křížová cesta  
25. 3. – 1. 4. Týden modliteb za mládež  
30. 3. Křížová cesta mládeže  
31. 3. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové  
  Svátost smíření pro farnost  
Duben  
1. 4. Křížová cesta  
5. 4. Zelený čtvrtek – „Poslední večeře na faře“  
6. 4. Velký pátek – křížová cesta  
7. 4. Velikonoční vigilie  
14. 4. Velikonoční mše svatá  domě s pečovatelskou službou  
15. 4. Fotbalový turnaj pro žáky ZŠ  
21. 4. Diecézní setkání ministrantů v Chrudimi  
28. 4. Pouť ke svatému Vojtěchovi na Libici  
Květen  
1. 5. Brigáda  
6. – 12. 5. Farní pouť do střední Francie  
12. 5. Pěší výlet pro děti  
19. 5. Diecézní setkání dětí v Hradci Králové  
25. 5. Setkání všech žijících přibyslavských ministrantů  
26. 5. Májové putování k obrazu Panny Marie do Dvorku  
Červen  
1. 6. Noc kostelů  
2. 6. Setkání prvokomunikantů na faře  
10. 6. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)  
17. 6. První svaté přijímání dětí  
  Farní (dětské) odpoledne na faře  
24. 6. Přibyslavská pouť  
Červenec  
9. – 14. 7. Vodácký zájezd  
29. 7. – 5. 8. Farní dětský tábor v Havlíčkově Borové  
Srpen  
14. – 19. 8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou  
18. 8. Mše sv. pro motorkáře  
19. 8. Diecézní pouť do Králík  
26. 8. Farní pouť ke svaté Anně do Pohledu  
31. 8. Mše svatá na začátek školního roku  
  Farní večer na začátek školního roku  
Září  
9. 9. Přibyslavské slavnosti – mše svatá na Bechyňově náměstí  
22. 9. Farní zájezd pro rodiny s dětmi do pražské ZOO  
Říjen  
5. – 7. 10. Přibyslavské Nocturno  
21. 10. Misijní neděle  
22. 10. Posvícení  
říjen Přednáška o misijním díle  
Listopad  
3. 11. Společné udílení svátosti pomazání nemocných  
4. 11. Diecézní pouť k Pražskému Jezulátku do Prahy  
Prosinec  
1. – 2. 12 Výstava betlémů na faře  
5. 12. Mikulášská mše svatá  
22. 12. Svátost smíření pro farnost  
  Adventní mše svatá v domě s pečovatelskou službou  
25. 12. Dětské vánoční představení  
26. 12. Zpívání koled za doprovodu varhan  
27. 12. Žehnání vína při mši svaté  
26. 12. Děkovná mše svatá a oslava konce roku na faře