Archiv autora: Martin Ležák

Upozornění:

 • Ve středu odpadá výuka náboženství pro III. ročník a ve čtvrtek pro I. ročník.
 • Ve čtvrtek na Svátek uvedení Páně do chrámu kněz při ranní mši svaté požehná svíce (hromničky), které si účastníci bohoslužby mohou v kostele zakoupit. Cena jedné svíce činí 38 Kč.
 • pátek kněz nenavštíví nemocné. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace. Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání.
 • Od pátku do soboty se uskuteční vikariátní setkání mládeže formou tance. Setkání se uskuteční ve Věžnicích. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Pořadatelé zvou děti ze 3.-7. třídy na Dětské dopoledne společenských her, které se uskuteční v sobotu 11. února od 9.-11. 30 hod. ve farním sále.  Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Zájemci z řad mládeže starší 13ti let mohou jarní prázdniny (26.2. – 2.3.) prožít na Vesmíru. Cena 200Kč na den. Zapisovat se můžete v zákristii do neděle 5.2. srdečně zve P. Pavel Sandtner a mladí z Nížkova.
 • P. Zdeněk Kubeš je po celý týden na dovolené. V případě potřeby se obracejte na P. Pavla Sandtnera.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč určený na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii Caklovou a rodiče

Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich děti a vnuka

Za farnost

 

 

Pondělí

 30.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou strana duše v očistci

 

Úterý

31.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Jana Boska, kněze

BEZE MŠE SVATÉ

 

Středa

1.2. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Františka a Emilii Pometlovy, dceru Boženu a duše v očistci

BEZE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

2.2. 2012

 

 

 8.00 hod.

 

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Za Josefa Klementa, rodiče, bratry a duše v očistci

 

Pátek

3.2. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Za rodinu Prouzovu

 

Sobota

4.2. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Františka a Marii Pátkovy a jejich rodiče

 

 

 

Neděle

5.2. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Mokrých, zetě a rodinu Roseckých  

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

            A máme tu opět zimu! Roční období, na které se těší hlavně děti díky sněhovým radovánkám, které toto roční období nabízí. Využili jsme příznivého počasí, sníh, lehký mrazík a připravili pro kluky další z neopakovatelných zážitků v naší ministrantské partě.

            Schůzku jsme jako vždy zahájili modlitbou, při které jsme děkovali za všechno, čím nás Pán obdarovává, a poprosili o pomoc a ochranu při konání ministrantské služby v kalendářním roce 2012. Kluci už se nemohli dočkat her. Proto hned první hra kluky uchvátila a schůzka tak mohla plynout v pohodové atmosféře. Kluci měli za úkol v časovém limitu vyrobit co nejvíce sněhových koulí, kterými pak se snažili trefovat hořící svíčky v určité vzdálenosti. Hru opanovalo družstvo starších – Vojta Henzl, Šimon Ledvinka a Pepa Málek. Ovšem družstvo mladších ve složení Péťa Kasal, Zdenda Venc, Kuba Kunstár a Danek Pokorný nesložili zbraně a ve druhém pokračování této soutěže ukázali i těm starším, že mají šikovné ruce. Druhou disciplínou v programu byla hra s názvem – Slepý střelec, kdy jsme jednomu z dvojice zavázali oči a jeho úkolem kluků bylo trefit daný terč s pomocí svého kolegy, který sloužil jako navigátor. Hru ovládla dvojice Vojta Henzl a Pepa Málek, kteří hned prvním pokusem zasáhli cíl. Námět na další hru vděčím panu farářovi, který vlastně hru vymyslel, já jsem doladil detaily. Kluci měli za úkol proběhnout stanovenou trať, aniž by je zasáhla sněhová koule, představující šíp, který má zasáhnout běžícího bizona v americké prérii. Bizon, jenž útok dychtivých lovců přestál bez zásahů nebo s nejmenším počtem zásahů, vyhrál. Tímto chci poděkovat nejmladším klukům, kteří statečně probíhali prérií a nezalekli se lovců. Hru opanoval Pepa Málek, který před zraky svého tatínka proběhl trať s pouhými 6 zásahy.

            Většina z nás už byla zima, proto jsme se odebrali na faru, kde jsme si uvařili čaj, udělali šťávu, klukům jsem rozdal bohaté ceny za jejich statečnost a odvahu. Zahráli jsme si také ministrantské pexeso, kde jsme si procvičili liturgické předměty a tím byla schůzka ukončena.

            Chci poděkovat kluků, hlavně z vesnic, že přijeli, doufám, že se jim jejich první ministrantská schůzka líbila a bude se jim služba u oltáře líbit.

 

Za ministrantský taem přibyslavské farnosti – Lukáš Ležák

 

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele křest Libora Dejmala.
 • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody

Za Josefa Fiedlera a rod Kamarádů

Za farnost

 

 

Pondělí

 23.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence

 

Úterý

24.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve

Za Josefa a Marii Musilovy, rodiče a Zdeňka Tesaře

 

Středa

25.1. 2012

 

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Marii a Josefa Běhalovy a syna Josefa

Pohřeb paní Marie Musilové

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

26.1. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Za Josefa Tomenendala a rodiče

 

Pátek

27.1. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy

 

Sobota

28.1. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve

Za Marii a Františka Němcovy a duše v očistci

 

 

 

Neděle

29.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii Caklovou a rodiče  

Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich děti a vnuka

Za farnost

Upozornění:

 • Dnes v 15.00 hod. setkání manželů na faře. V 18.00 hod. v kostele ekumenická bohoslužba, na kterou jste všichni zváni.
 • Ve čtvrtek v 19.00 hod. pracovní setkání ekonomické rady farnosti.
 • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO. V 19.00 hod. ve farním sále veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti, na které jste srdečně zváni.
 • V sobotu v 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka.
 • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Libor Dejmal.
 • Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbách na tento úmysl.
 • Josef Málek, který se zúčastnil výtvarné soutěže „Vánoce dětí – Tajemství Vánoc 2011, obsadil 2. místo ve III. kategorii v technice provedení. Josef je pozván i s doprovodem 28.1. do kláštera Pražského Jezulátka na slavnostní vyhlášení vítězů. Blahopřejeme. Ostatní soutěžící obdrží diplomy později.

Poděkování:

 • Ještě jednou děkujeme tříkrálovým koledníkům, kteří vykoledovali rekordní částku 190023 Kč.
 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 16.1. 2012

    7.30 hod.

 

   

 

 

Za Jana Prokeše a ten rod

 

Úterý

17.1. 2012

 

  

18.00 hod.

 

Památka sv. Antonína, opata

Za Věru a Zdeňka Stránských

 

Středa

18.1. 2012

   

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Za Vladislava Rychlého

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

19.1. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Karla a Marii Peřinovy a Bohuslava Solničku

 

Pátek

20.1. 2012

  

18.00 hod.

 

 

 

Za Vladimíra Bukovského a rodiče

 

Sobota

21.1. 2012

  

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Za požehnání rodině Matějů

 

 

 

Neděle

22.1. 2012

  

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

18.00 hod.

 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody  

Za Josefa Fiedlera a rod Kamarádů

Za farnost

 

Upozornění

  • V 11.00 hod. v kostele přijme křest Josef Šolc. V 15.00 hod. na faře setkání žen. Dnešním svátkem konči doba vánoční a vstupujeme do první části liturgického mezidobí, které potrvá do úterý 21. února. Ve 14.00 v Sázavě před kulturním domem bude sehráno divadelní představení Čtvrtý z mudrců.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO.
  • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře.
     V 18.00 hod. v kostele ekumenická bohoslužba, na kterou jste všichni srdečně zváni.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

  Poděkování

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a vlastním provedením Tříkrálové sbírky.
  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  11.1.2012
  SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Miloslava Kořínka a rodiče
  Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a celý rod
  Za farnost
  Pondělí
  9.1. 2012
  7.30hod Za rodinu Kubíčkovu
  Úterý
  10.1.2012
  18.00hod Za Miloslava Plesla
  Středa
  11.1.2012
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za Marii Velátovou, Marii Novákovou a jejího syna
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  12.1.2012
  18.00hod. Za rodinu Koudelkovu
  Pátek
  13.1.2012
  18.00hod. Za vnoučata a duše v očistci
  Sobota
  14.1.2012
  7.00hod. Na poděkování za prokázaná dobrodiní
  Neděle
  15.1.2012
  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V pátek kněz při obou bohoslužbách požehná vodu, kadidlo, křídu a zlato. Posvěcenou vodu, křídu a kadidlo si návštěvníci bohoslužeb budou moci odnést domů. Kněz navštíví naše nemocné. V 17.00 hod. adorace před NSO
 • Tříkrálová sbírka 2012 – tato tradiční charitativní akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 7. 1. a v neděli 8.1. 2012.  Sraz koledníků – dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce bude v sobotu 7.1. v 13 hodin v klubovně Aldebaranu na farním dvoře. Pro vedoucí skupinek z okolních obcí a místních částí budou tříkrálové kasičky připraveny již od neděle 1. 1. 2011. Prosím, aby se do sbírky zapojili děti a podle možností i dospělí (občanský průkaz). V sobotu večer v 18 hodin po Tříkrálové sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí soubor LA VIA. Další informace vám rád sdělím (tel. 728264579, michael.omes@seznam.cz). Děkuji předem za spolupráci. Michael Omes.
 • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Josef Šolc.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků vynesly částku 31 420 Kč Kč.
 • Děkujeme dětem a mládeži za provedení vánočního představení.
 • Děkujeme varhaníkům za společné koledování.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostela na asistenci při liturgii.
 • Děkujeme varhaníkům, rytmické skupině a sboru za hudební doprovod liturgie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Za Manžele Augustinovi, syna Jaromíra a vnuka Davida

Za Albína a Marii Jajtnerovy, oba rody, rodinu Královu a Valečkovu

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 2.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

Za rod Mrňků, Zapletalů a Tománků

 

Úterý

3.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Za Libora Freudla, rodinu Freudlovu, Kreuzovu a jejich rody

 

Středa

4.1. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za Stanislava a Marii Horkých a snachu Jaroslavu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

5.1. 2012

 

14.00 hod.  

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Boženy Fišarové z Nových Dvorů

Za Boženu a Jaroslava Tománkovy

 

Pátek

6.1. 2012

 

 

8.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

Za Jiřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího

Za Josefa a Annu Vlčkovy

 

Sobota

7.1. 2012

 

  7.00 hod.

 

 

Za požehnání a uzdravení rodiny Miškovských

 

 

 

Neděle

8.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Za Miloslava Kořínka a rodiče  

Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a celý rod

Za farnost

 

 

 

Upozornění

  • Na dnešní odpoledne nás děti zvou na vánoční divadelní představení. Začátek v 16.00 hod. v kostele.
  • V pondělí v 19.00 hod. v kostele zpívání koled. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V úterý na svátek sv. Jana evangelisty kněz při mši požehná víno, kterým si následně připijeme.
  • V pátek  v 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Při mši svaté manželé obnoví svůj slib a přijmou požehnání. 
  • V sobotu v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za rok 2011 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2012. Po mši svaté jsou všichni (včetně dětí) zváni na faru k přípitku.  
  • Informace ohledně Tříkrálové sbírky. Kasičky pro vedoucí skupinek z okolních obcí budou k dispozici na Nový rok po obou dopoledních bohoslužbách nebo po telefonické dohodě s kontaktní osobou. Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku proběhne  7. a 8.1. Další informace budou zveřejněny v místních sdělovacích prostředcích. Kontaktní osoba Michael Omes tel.: 728 264 579. 

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti a na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost. Děkujeme za dary ve výši 11500 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkuji organizátorům z řad mládeže za uspořádání večeře mládeže.
  • Děkuji starším ministrantům za uspořádání setkání ministrantů.
  • Děkujeme za vánoční přání a dary. Všem upřímné zaplať Pán Bůh.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  25.12.2011
  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Františka Bořila a duše v očistci
  Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  26.12. 2011
  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
  8.00hod.
  9.30hod
  11.00hod..
  Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků
  Za Jana Prchala a ten rod
  ŽIŽKOVO POLE
  Úterý
  27.12. 2011
  SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA
  18.00hod Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
  Středa
  28.12. 2011
  SVÁTEK BETLÉMSKÝCH MLÁĎÁTEK
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o požehnání do nového roku
  MŠE SV. NENÍ
  Čtvrtek
  29.12. 2011
  18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Pátek
  30.12. 2011
  SVÁTEK SV. RODINY
  18.00hod. Za manžele Balounovy, Fišarovy a babičky Greplovy
  Sobota
  31.12. 2011
  16.00 hod. Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2012
  Neděle
  1.1 2012
  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za manžele Augustinovy, syna Jaromíra a vnuka Davida
  Za Albína a Marii Jajtnerovy, oba rody, rodinu Královu a Valečkovu
  ŽIŽKOVO POLE

   

V páteční podzimní podvečer 21.října se  ve farním sále přibyslavské fary uskutečnila přednáška známého jihočeského cestovatele, studenta Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Šimona Hellera o jeho expedici po Západní Sahaře. Západní Sahara je Marokem anektované území v západní části Afriky, při pobřeží Atlantického oceánu. Z celé cesty pořídil cestovatel fotografie, kterými doplňuje poutavým a osobitým stylem své vyprávění. Posluchači si tak mohou poslechnout jakýsi komentovaný cestopis.

Přednáška se uskutečnila v rámci Misijního týdne, který prožívají všichni křesťanští věřící po celé zeměkouli. Ani v přednášce o Západní Sahaře nechyběly zmínky o křesťanských misionářích, kteří v chudých oblastech Afriky mají své nezastupitelné místo, ať už jako poslové křesťanské víry či jako pomocníci v různých oblastech afrického života.

Šimon Heller vydal v listopadu knihu s názvem „Západní Sahara aneb Šepot kriminálu„. Kniha doplňuje některé příběhy a pasáže, které již zazněly na přednášce, především však s velkým zaujetím popisuje kulturu a mentalitu afrických lidí, do publikace jsou zařazeny i fotografie s popiskami. Knihu lze zakoupit  po dohodě s panem Martinem Ležákem (Žižkova ulice 102, Přibyslav; emailová adresa: martas.lezak@seznam.cz).

 

Martin Ležák

Drazí farníci,

je mou milou povinností srdečně Vás pozvat na přednášku cestovatele Šimona Hellera o jeho expedici na Západní Saharu. Pan Šimon Heller podnikl strastiplnou cestu napříč anektovaným územím v severní části Afriky, jeho přednášky o této a dalších jeho expedicích,  jsou mezi širokou laickou veřejností či mezi samotnými cestovateli považovány za ohromně poutavé, plné nezapomenutelných osobních příběhů či dobrodružných zážitků. Známý jihočeský cestovatel, mimo to student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zavítá 21.října od 19:30 hodin i k nám – do naší farnosti. 

Přijďte si i Vy poslechnout ony příběhy vyprahlé a chudé Afriky, které se Vám navždy vryjí do paměti…

Martin Ležák