Archiv autora: Marie Zrzavá

Na svátek sv. Štěpána se uskuteční již třetí vánoční setkání pod názvem „Zpívejme všichni koledy“.

Přijďte si s námi zazpívat koledy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 26. prosince 2008 od 19-ti hodin.

V tuto dobu se také můžete přijít podívat na Betlém, který bude jako obvykle postaven v boční lodi našeho farního chrámu.

 

Pokud byste měli zájem podílet se na přípravě tohoto setkání, tzn. zapojit se zpěvem nebo hrou na nějaký hudební nástroj, jste srdečně zváni.

Pro více podrobností nás kontaktujte buď osobně, nebo e-mailem na adresu varhany.pribyslav@seznam.cz.

Karel Březina a Marie Zrzavá

 

 

 

 

Od 11. září do konce října letošního roku probíhala v prostorách Kurfürstova domu prodejní výstava grafických listů akademického malíře Václava Matějíčka. Po ukončení výstavy činil výtěžek 7 500,- Kč a byl věnován na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Děkujeme paní Matějíčkové a paní Kunstarové za iniciativu a za uspořádání výstavy a zaměstnancům KZM za zaštítění této akce.

Na začátku školního roku byly spuštěny nové internetové stránky ŘKF Přibyslav (http://www.farnostpribyslav.cz). Po zadání adresy a odkliknutí banneru na levé straně úvodního okna se vám zobrazí stránka věnovaná pouze problematice varhan v naší farnosti. Informace o opravách jsou rozděleny do pěti kategorií (Varhany v Přibyslavi, Varhany v Žižkově Poli, Jak pomoci?, Veřejná sbírka, Přehled akcí). Stránky postupně dotváříme, do budoucna bychom ještě chtěli přidat rubriku s fotogalerií.

V současné době pořád čekáme na vyjádření, zda budou varhany prohlášeny za památku. Z toho důvodu pro nás stále platí vyšší sazba DPH (19%), po prohlášení památkou by se snížila na 5%. Loňského roku byla oprava předběžně vyčíslena na 800 000,- Kč bez DPH. Můžeme bohužel zcela jistě předpokládat, že náklady spojené s opravou nástroje budou vyšší vzhledem ke stáří odhadu a neúprosné práci červotoče. Částka, kterou se nám do této chvíle podařilo nashromáždit, činí cca 650 tis. Kč. Své případné dary můžete zasílat na bankovní účet s číslem 030015-1120706379/0800 nebo do kasiček, které se nacházejí v podatelně Městského úřadu Přibyslav, na Farním úřadě Přibyslav a v Informačním centru v Přibyslavi.

Rádi bychom vás pozvali na koncert Jaroslava Hutky, který se uskuteční 13. prosince 2008 od 19-ti hodin v Kulturním domě v Přibyslavi. Sice se nejedná ryze o benefiční koncert, ale i zde můžete přispět do sbírkové kasičky, která bude umístěna ve vestibulu KD a bude zřetelně označena.

Na svátek sv. Štěpána se uskuteční již třetí vánoční setkání pod názvem „Zpívejme všichni koledy“. Přijďte si s námi zazpívat koledy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 26. prosince 2008 od 19-ti hodin.

 

Srdečně děkujeme za veškerou pomoc a podporu, kterou nám věnujete.
Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků a hodně spokojenosti v novém roce.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 12/2008 (č. 216), ročník XVIII, Přibyslav 2008.

V současné době stále čekáme na vyjádření Ministerstva kultury ČR, zda budou naše varhany zařazeny mezi národní kulturní památky. Další kroky (např. upřesnění data zahájení oprav nástroje) budeme moci uskutečnit až po obdržení konečného rozhodnutí.

Děkujeme všem dárcům a organizátorům, kteří se rozhodli věnovat výtěžek ze svých akcí na podporu tohoto projektu.

Rádi bychom poděkovali paní Matějíčkové a paní Kunstárové za uspořádání prodejní výstavy grafických listů akad. mal. Václava Matějíčka v prostorách KZM Přibyslav. Tuto výstavu můžete navštívit v prostorách Kurfürstova domu i během měsíce října.

Také bychom rádi poděkovali hlavní pořadatelce výstavy „Mladých amatérských výtvarníků a fotografů z Vysočiny“ s názvem „Mladí umělci čarují“, slečně Lence Bukovské, a všem, kteří zde své práce prezentují – jmenovitě: Lucii Farkové, Lukáši Králi, Ludmile Šejstalové a Lence Štukhejlové. Výstava probíhá v budově Kulturního domu v Přibyslavi do konce listopadu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat zaměstnancům KZM Přibyslav za zaštítění těchto akcí.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 10/2008 (č. 214), ročník XVIII, Přibyslav 2008.

Dne 12. září 2008 proběhla vernisáž výstavy „Mladých amatérských výtvarníků a fotografů z Vysočiny“ s názvem „Mladí umělci čarují“.

Dobrovolné vstupné je věnováno na opravu přibyslavských varhan.

Děkujeme hlavní pořadatelce výstavy slečně Lence Bukovské, a všem, kteří zde své práce prezentují – jmenovitě: Lucii Farkové, Lukáši Králi, Ludmile Šejstalové a Lence Štukhejlové. Děkujeme také zaměstnancům KZM za zaštítění výstavy.

Výstava probíhá v budově Kulturního domu v Přibyslavi do konce listopadu 2008. Srdečně Vás na tuto výstavu zveme.

 

Karel Březina a Marie Zrzavá

Pozvánka

Dne 11. září 2008 byla zahájena prodejní výstava grafických listů akademického malíře Václava Matějíčka. Srdečně Vás zveme na tuto výstavu, kterou můžete navštívit v prostorách Kurfürstova domu do konce října 2008.

Výtěžek z prodeje grafických listů bude věnován na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Rádi bychom poděkovali paní Matějíčkové a paní Kunstarové za iniciativu a za uspořádání výstavy. Zaměstnancům KZM děkujeme za zaštítění této akce.

 

Update 1. 12. 2008

Po ukončení výstavy činil výtěžek z prodeje 7 500,- Kč a byl předán P. Zdeňku Kubešovi k výše zmíněnému účelu. Srdečně všem děkujeme.

Karel Březina a Marie Zrzavá