Ohlášky

Upozornění

 • V úterý na svátek uvedení Páně do chrámu budou slouženy dvě mše svaté: v 8.00 a v 18.00 hod. Součástí mše svaté je žehnání svíček. Svíčky budou k zakoupení v kostele za cenu 30 Kč.
 • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace před vystavenou NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a v 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.00 hod. ve farním sále se uskuteční veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti. Hlavním bodem programu bude tvorba pastoračního plánu na rok 2010.
 • Římskokatolická farnost Přibyslav pořádá dětský maškarní ples. Dětský maškarní ples se uskuteční v sobotu 6.2. od 14.00 do 16.00 hod. ve farním sále. Občerstvení bude zajištěno. K poslechu zahraje pan Sejkora. Vstupné dobrovolné a tři nejlepší masky budou vyhodnoceny. Srdečně zvou pořadatelé z řad maminek.
 • Jarní prázdniny můžou mladí od 13 let společně strávit v Příchovicích. Odjezd účastníků je možný individuální nebo společný. Společný odjezd je naplánován na pondělí 8.2. v 7.44 hod. z vlakového nádraží. Sraz účastníků v 7.30 hod. na vlakovém nádraží. Účastníkům se nabízí vhodná příležitost k lyžování. K účasti srdečně zve pan kaplan P. Pavel Sandtner.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Sbírka z minulé neděle, která byla určena na pomoc obětem zemětřesení na Haity vynesla 45050 Kč. Z výnosu benefičního plesu byla přidána částka 4950 Kč. na pomoc obětem zemětřesení z Haity tak byla odeslána částka 50 000 Kč. Všem dárcům patří upřímné zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
31.1. 2010
4.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Zdeňka Hrubého, rodiče, sourozence a celý rod
Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich syny a vnuka Lukáše
Za farnost
Pondělí
1.2. 2010
7.30 hod. Za Josefa Klementa, rodiče a bratra
Úterý
2.2. 2010
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
8.00 hod.
18.00 hod.
Za Růženu Matouškovou
Středa
3.2. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Stanislava a Marii Horských
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
4.2. 2010
18.00 hod. Za Marii Ledvinkovou a ten rod
Pátek
5.2. 2010
PAMÁTKA SVATÉ AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
18.00 hod. Za manžele Hradovy a dceru Věru
Sobota
6.2. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
7.00 hod. Za rodinu Matouškovu, Pometlovu a Bártovu
Neděle
7.2. 2010
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Albína Syberu, manželku, rodiče a sourozence
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. v kostele se uskuteční ekumenická bohoslužba. Ekumenické bohoslužby se zúčastní věřící sboru Českobratrské církve evangelické spolu s farářem Gallusem. Všichni jste srdečně zváni ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.
 • V pátek setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a v 18.00 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu v 13.30 hod. v kostele začne duchovní obnova farnosti. Obnova je určena pro všechny věkové skupiny. O přestávce bude na faře připravena káva a čaj. Součástí duchovní obnovy bude mše sv. v 16.30 hod. Po mši sv. na faře bude následovat promítání diapozitivů z cest po Bretani P. Jana Linharta, který duchovní obnovu povede.
 • Po celý týden nebude ve farnosti přítomen farář P. Zdeněk Kubeš. Zastupovat ho bude pan kaplan P. Pavel Sandtner.
 • Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům za uspořádání III. benefičního plesu farnosti.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Dnešní sbírka je z rozhodnutí biskupské konference určena na pomoc obětem zemětřesení z Haity.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
24.1. 2010
3.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Václava Matějíčka
Za manžele Strašilovy, jejich tři syny a za uzdravení Lukáše
EKUMENICKÁ BOHOLSUŽBA
Pondělí
25.1. 2010
SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA
7.30 hod. Za farnost
Úterý
26.1. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
27.1.2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Na poděkování za 50 let života a za rodiče
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
28.1. 2010
PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
29.1. 2010
18.00 hod. Za Františka Šímu a rodiče
Sobota
30.1. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
16.30 hod Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou za úspěšné složení zkoušek
Neděle
31.1. 2010
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Zdeňka Hrubého, rodiče, sourozence a celý rod
Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich syny a vnuka Lukáše
Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V pátek setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a v 18.00 hod. dětská mše svatá
 • V sobotu v sokolovně se uskuteční III. benefiční farní ples. Srdečně zvou pořadatelé.
 • V neděli v 18.00 hod. v kostele Narození svatého Jana Křtitele se uskuteční ekumenická bohoslužba. Všichni jsou srdečně zváni ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.
 • Od 18. ledna do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Na základě rozhodnutí biskupské konference bude sbírka z následující neděle určena na pomoc obětem zemětřesení z Haiti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
17.1. 2010
2.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jana Tonara a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
18.1. 2010
PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
7.30 hod. Za Josefa Fiedlera a ten rod
Úterý
19.1. 2010
18.00 hod. Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
Středa
20.1.2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Jindřicha Martínka
OLEŠENKA
Čtvrtek
21.1. 2010
PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
18.00 hod. Za Jana a Marii Pometlovy, syny Karla a Jana a celý rod
Pátek
22.1. 2010
18.00 hod. Za Annu a Josefa Vlčkovy
Sobota
23.1. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod Za P. Karla Filipa, rodiče, sourozence a duše v očistci
Neděle
24.1. 2010
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Václava Matějíčka
Za manžele Strašilovy a jejich tři syny
EKUMENICKÁ BOHOLSUŽBA

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina.
 • V pátek v 18.00 hod. v kapli ve Věžnicích začíná taneční vikariátní setkání mládeže, které potrvá do sobotního večera. Zájemci se ještě dnes musí přihlásit.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • Domů si můžete odnést požehnanou vodu a křídu.
 • Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí, které potrvá do úterý 16. února.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
10.1. 2010
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Na poděkování za 80 let života
Za farnost
Pondělí
11.1. 2010
7.30 hod. Za rod Sobotků a Roseckých
Úterý
12.1. 2010
18.00 hod. Za živé členy rodiny Karlovy, Mackovy a Píškovy
Středa
13.1.2010
7.30 hod.
14.00 hod.
18.00 hod.
Na úmysl dárce
Pohřeb pana Jana Poula
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
14.1. 2010
18.00 hod. Za Jiřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího
Pátek
15.1. 2010
18.00 hod. Za rodiče Fišarovy a Slámovy
Sobota
16.1. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod Za rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy a oboje rody
Neděle
17.1. 2010
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jana Tonara a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Na středu připadá slavnost Zjevení Páně. Při obou mší svatých bude požehnána voda, kadidlo a křída. Požehnané věci si budete moci odnést domů.
 • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Odpoledne setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a v 18.00 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu se uskuteční Tříkrálová sbírka. Děti, mládež i dospělí, kteří by se chtěli zapojit do této aktivity (vedoucí občanský průkaz sebou) jsou vítání. Sraz koledníků ve 13.00 hod. na farním dvoře. Zapečetěné kasičky pro asistenty sbírky z vesnic budou k dispozici u pana Omese po první i po druhé mši svaté v neděli 3.1. v boční lodi u věže. Během týdne je možné vyzvednout pokladničky u pana Omese po domluvě (tel.: 728264579).
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků vynesly částku 39 644 Kč. Zaplať Pán Bůh za vaši štědrost.
 • Adventní sbírka na pomoc dětem z chudých zemí vynesla částku 2200 Kč. a hračky. Všem, kteří se zapojili do adventního snažení patří upřímné zaplať Pán Bůh.
 • Děkujeme za dary určené na kompenzaci nákladů spojených s oslavou Vánoc.
 • Děkujeme za organizaci vánočního florbalu u Syberů a za organizaci oslav konce roku na faře.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
3.1. 2010
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a sourozence
Za Františka a Marii Špinarovy a sestru Kateřinu
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
4.1. 2010
7.30 hod. Za rod Fišarů, Půžů a Palečků
Úterý
5.1. 2010
18.00 hod. Za rod Mrňků, Zapletalů a Tománků
Středa
6.1.2010
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ(doporučený svátek)

8.00 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za rodiče Švomovy a ten rod
Čtvrtek
7.1. 2010
13.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb pana Petra Koláře
Za rodinu Peřinovu a Bohuslava Solničku
Pátek
8.1. 2010
14.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb paní Anny Kettnerové
Za Emila Zicha, syna Miroslava a duše v očistci
Sobota
9.1. 2010
7.00 hod Za Jiřinu Šenkýřovou a její rodinu
Neděle
10.1. 2010
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Na poděkování za 80 let života
Za farnost

Upozornění

 • Dnes po druhé mši svaté jsou účastníci bohoslužby zváni ke společnému přípitku. V 15.00 hod. u Syberů začíná vánoční florbalový turnaj určený pro všechny věkové skupiny. Hráči i fandové jsou srdečně zváni. Občerstveni je ze strany organizátorů zajištěno.
 • Ve čtvrtek v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu bohu za rok 2009 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2010. Po mši svaté jsou všichni (včetně dětí) zváni na faru na přípitek. Na faře je možné společně slavit konec roku. Nápady na společný program a drobné občerstvení jsou vítány.
 • Páteční návštěva nemocných je přeložena na další týden.
 • V zákristii si můžete vyzvednout DVD a fotky z biřmování.
 • I nadále si můžete hlásit úmysly mší svatých na 1. a 2. ledna a na I. pololetí roku 2010.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti na kontribuce. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
 • Děkujeme za dary určené na kompenzaci nákladů spojených s oslavou Vánoc.
 • Děkujeme panu kostelníkovi, Kunstárovi, paní Pařinové, Růčové, Havlíčkové a Kuncové za vánoční výzdobu kostela.
 • Děkujeme chrámovému sboru a skupině Cum Laude za hudební doprovod liturgie.
 • Děkujeme mládeži a dětem za vánoční návštěvu obyvatel domu s pečovatelskou službou.
 • Děkujeme dětem za provedení vánočního představení a varhaníkům za společné koledování.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
27.12. 2009
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiny
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Za farnost
Pondělí
28.12. 2009
SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
7.30 hod. Za rodiče Peprníčkovy, jejich rody, zetě Václava a duše v očistci
Úterý
29.12. 2009
18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
30.12. 2009
7.30 hod.
18.00 hod.
MŠE SVATÁ NEBUDE
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
31.12. 2009
16.00 hod. Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku 2010
Pátek
1.1. 2010
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE(ZASVĚCENÝ SVÁTEK)
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Ludmilu a Antonína Bártovy a jejich rodiče

Za farnost

Sobota
2.1. 2010
SVÁTEK SVATÉHO BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO
7.00 hod
Neděle
3.1. 2010
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a sourozence
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes navečer jsou mladí od 15 let zváni na společnou večeři. Začneme v 18.00 hod. v kostele modlitbou za rodiče.
 • V úterý v 15.30 hod. na faře začíná setkání ministrantů, které potrvá do středy 11.00 hod. Sebou vezměte spacák, karimatku, přezůvky hygienické potřeby, venkovní ošacení, pohádku nebo film, který byste chtěli shlédnout a hokejku. Všichni ministranti jsou srdečně zváni.
 • V pátek vás děti zvou na své vánoční divadelní představení, které začne v 16.00 hod. v kostele.
 • Naši varhaníci vás srdečně zvou v sobotu v 19.00 hod. do kostela na společné zpívání koled za doprovodu varhan. V Nížkově v 16.30 hod. začíná vánoční koncert v podání dětí a následně pana Jindřicha Macka.
 • V neděli na svátek Svaté rodiny manžele obnoví svůj slib a přijmou požehnání. Při ranní i při druhé mši svaté kněz požehná vína. Po druhé mši sv. jsou účastníci bohoslužby zváni k společnému přípitku. V 15.00 hod. u Syberů začíná farní vánoční hokejový turnaj určený pro všechny věkové skupiny. Hráči i fandové jsou srdečně zváni.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.
 • V zákristii si můžete vyzvednout DVD a fotky z biřmování.
 • I nadále si můžete hlásit úmysly mší svatých na I. pololetí roku 2010.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.
 • Děkujeme za dary určené na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
20.12. 2009
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
21.12. 2009
7.00 hod. Za rodiny Prokešovy, Henzlovy a duše v očistci
Úterý
22.12. 2009
18.00 hod. Za Jana Macha, manželku a oba rody
Středa
23.12. 2009
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Antonína a Františku Pohlovy a ten rod
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
24.12. 2009
ŠTĚDRÝ DEN
18.00 hod. DĚTSKÁ MŠE SV. – za děti a mládež
Za farnost
Pátek
25.12. 2009
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ(ZASVĚCENÝ SVÁTEK)
8.00 hod.
9.30 hod.
Za Jana a Růženu Dejmalovy a celý rod
Za Františka Bořila a duše v očistci
Sobota
26.12. 2009
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
8.00 hod
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Josefa Havlíčka, rodiče a pěstouny
Za manžele Novotných a syny
ŽIŽKOVO POLE
Neděle
27.12. 2009
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiny
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Za farnost

Upozornění

 • Dnes po první i po druhé mši sv. na faře zápis intencí. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 adorace a od 18.00 dětská mše svatá. Při mši svaté budou odměněni ministranti za svou službu u oltáře. Od 19.00 hod. na faře předvánoční setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 9.00 hod. adventní mše svatá v pečovatelském domě. Na mši sv. zveme děti i mládež. Od 13.30 hod. v kostele předvánoční svátost smíření. Prosíme, přijďte včas. V kostele bude přítomen prodejce knih.
 • V neděli jsou mladí zváni na společnou večeři. Společná večeře je určena mládeži od 15ti let a začne v 18.00 hod. v kostele společnou modlitbou za rodiče.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na plošné pojištění majetku vynesla částku 10 254 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
 • Děkujeme za dar 5000 Kč. určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Den Hodina Intence
Neděle
13.12. 2009
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Pospíchalovy, jejich rodiče a zetě Jaroslava
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost
Pondělí
14.12. 2009
PAMÁTKA SV.JANA OD KŘÍŽE,KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
7.00 hod. Za P. Josefa Rýdla a duše v očistci
Úterý
15.12. 2009
18.00 hod. Za rodinu Chmelovu
Středa
16.12. 2009
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Marii Blažkovou a celý rod
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
17.12. 2009
18.00 hod. Za rodinu Oulehlovu, Souškovu a duše v očistcI
Pátek
18.12. 2009
18.00 hod. Za rod Benců, Zichů a Marii Mášovou
Sobota
19.12. 2009
7.00 hod Za Anežku a Václava Hausváterovy, jejich rodiče a duše v očistci
Neděle
20.12. 2009
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Pospíchalovy, jejich rodiče a zetě Jaroslava
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře se uskuteční setkání žen.
 • V úterý na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu budou slouženy mše sv. v 8.00 hod. a v 18.00 hod. Je to církvi doporučený svátek.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 adorace a od 18.00 dětská mše svatá.
 • V neděli po první i druhé mši svaté na faře se budou zapisovat intence na I. pololetí roku 2010. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a od 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • V posledním čísle Katolického týdeníku je uvedena modlitba Svatého otce k Pražskému Jezulátku, kterou přednesl při návštěvě naší země. Zájemci o tuto modlitbu ji mohou získat na stolku s tiskovinami.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.
 • Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům za realizaci výstavy betlémů na faře. Součástí výstavy byl prodej dárkových předmětů. Výnos z prodeje byl určen na opravu varhan a vynesl částku 3 633 Kč.
 • Děkuji panu kaplanovi za uspořádání fotbalového turnaje pro žáky ZŠ.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
6.12. 2009
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
7.12. 2009
PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČ. CÍRKVE
7.00 hod. Za Vladimíra Bukovského a celý rod
Úterý
8.12. 2009
SLAVNOST PANNY MARIE(DOPORUČENÝ SVÁTEK)
8.00 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Rázlovy a syna
Na poděkování za 65 let života Františka Křesťana
Středa
9.12. 2009
7.30 hod.
14.00 hod
18.00 hod.
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pohřeb pana Oldřicha Adamce
OLEŠENKA
Čtvrtek
10.12. 2009
18.00 hod. Za Manžele Pejzlovy a syna Jaroslava/td>
Pátek
11.12. 2009
18.00 hod. Za Václava Matějíčka
Sobota
12.12. 2009
7.00 hod Mikulášská mše svatá – za děti a mládež
Neděle
13.12. 2009
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Pospíchalovy, jejich rodiče a zetě Jaroslava
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost

Upozornění

 • Dnes dopoledne na faře je možné shlédnout výstavu betlémů. Po druhé mši sv. jsou mladí zváni na faru k poradnímu sekání, při kterém si řekneme, jak uspořádat vánoční setkání. Od 12.00 do 16.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční fotbalový turnaj pro žáky 2. stupně ZŠ.
 • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na 7.00 hod. Rorátní mše svaté jsou určeny pro děti i rodiče. Děti, které chtějí chodit na rorátní mše svaté a nemají lucernu z loňského roku, ji obdrží v zákristii.
 • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání a následně na faře biblická hodina.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 adorace a možnost sv. smíření a od 18.00 dětská mše svatá.
 • V sobotu v 16.30 hod. začne mše svatá, na kterou přijde svatý Mikuláš a obdaruje hodné děti. Hodné děti přinesou dárek, který by chtěly věnovat starším a opuštěným lidem. Dárek ponesou v obětním průvodu.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • Dnešním dnem vstupujme do adventu, který máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Nás všechny zvu k adventnímu snažení. V boční lodi kostela bude po celý advent připravena pokladnička, kam mohou děti i dospělí přispět na dárky pro chudé. Příspěvek může být použit z toho, co si během adventu odřekneme. Bližší informace získáte ve Farním listě. V zákristii je nejen pro děti připraven adventní kalendář. Podle návodu vyplněný kalendář věnujeme spolu a nastřádanými dary, narozenému Ježíši o dětské půlnoční mši svaté.
 • Děti dnes mohou odevzdat své malby s vánoční tématikou, které následně odešleme do kláštera Pražského Jezulátka, kde budou vyhodnoceny.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
29.11. 2009
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy
Za Josefa a Růženu Tománkovy a Karla Pometla
Pondělí
30.11. 2009
7.00 hod. Za rodiny Štefáčkovu, Elfmarkovu a duše v očistci
Úterý
1.12. 2009
18.00 hod. Za Marii Růtovou a rodiče z obojí strany
Středa
2.12. 2009
7.00 hod.
18.00 hod.
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
3.12. 2009
PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE
18.00 hod. Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pátek
4.12. 2009
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
18.00 hod. Za Aloise Musila, manželku a oba rody
Sobota
5.12. 2009
PAMÁTKA SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
16.30 hod. Mikulášská mše svatá – za děti a mládež
Neděle
6.12. 2009
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
ŽIŽKOVO POLE