Ohlášky

Upozornění

 • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá
 • V sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 9.00 do 12.00 hod. na faře bude možné shlédnout výstavu betlémů, na kterou vás pořadatelé srdečně zvou. Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.
 • Následující neděli vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce. Po druhé mši sv. jsou mladí zváni na faru k poradnímu sekání, při kterém si řekneme, jak uspořádat vánoční setkání. Od 12.00 do 16.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční fotbalový turnaj pro žáky 2. stupně ZŠ.
 • Klášter Pražského Jezulátka zve děti do výtvarné soutěže „Vánoce dětí. Tématem kresby nebo malby jsou vánoční betlém a narození Ježíška provedené libovolnou technikou (olej, tempera, akvarel, křída…). Každý soutěžící může předložit pouze jeden obrázek, provedený na bílé čtvrtce formátu A4. Na zadní straně obrázku uvede: jméno, příjmení, věk a adresu. Kategorie soutěžích jsou: 4 – 6 let, 7 – 11 let a 12 – 15 let. Obrázky můžete odevzdávat na faře nebo v zákristii a to do následující neděle. Obrázky následně odešleme do kláštera Pražského Jezulátka, kde budou vyhodnoceny. Všichni soutěžící obdrží diplom za účast.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na charitu činila 13 375 Kč. Sbírka na pomoc postiženým v Indii činila 8 400 Kč. Sbírka na biblické dílo vynesla částku 1900 Kč. Všem dárcům zaplať Pán
 • Děkujeme ženám za napečení cukroví na vikariátní setkání mládeže.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  22.11. 2009
  SLAVNOST KRISTA KRÁLE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za rod Novotnů a Budínů
  Za rodinu Culkovu, dva syny a snachu
  Za farnost
  Pondělí
  23.11. 2009
  SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE
  7.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
  Úterý
  24.11. 2009
  PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG-LACA, KNĚZE A DRUHŮ
  18.00 hod. Za Anežku Zadákovou, manžela, syna a sourozence
  Středa
  25.11. 2009
  7.30 hod.
  18.00 hod.
  Za Miloslava Kasala, Jana Valáška a ten rod
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  26.11. 2009
  18.00 hod. Za Josefa Musila, rodiče a celý rod
  Pátek
  27.11. 2009
  18.00 hod. Za Jiřího Matouška
  Sobota
  28.11. 2009
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00 hod. Za setry Fráňovy, manžely a duše v očistci
  Neděle
  22.11. 2009
  1. NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za farnost
  Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy
  Za Josefa a Růženu Tománkovy a Karla Pometla

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V úterý jsou mladí zváni na výlet za kulturou do Prahy. Odjezd v 7.30 z vlakového nádraží a návrat v 18.14 hod.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.00 hod. ve farním sále pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu od 9.30 do 16.00 hod. na faře se uskuteční duchovní obnova mládeže vedená P. Tomášem Hoffmanem. Sebou 50 Kč. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii do pátku 20.11. Organizátoři prosí ženy o napečení buchet. Bližší informace získáte v zákristii. V 19.00 hod. na faře setkání starší mládeže.
 • V zákristii je k dispozici nové číslo IKD. Zároveň je možné předplatit odběr IKD na příští rok. Cena předplatného na rok 2010 činí 220 Kč.
 • Při odchodu z kostela můžete přispět do připravených kasiček přispět na biblické dílo v naší zemi a na podporu šíření Bible do celého světa.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Výsledky sbírek sdělím následující neděli.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  15.11. 2009
  33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, rodinu Kasalovu a Řezníčkovu
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  16.11. 2009
  7.30 hod. Na úmysl dárce
  Úterý
  17.11. 2009
  PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
  18.00 hod. Za Václava Matějíčka
  Středa
  18.11. 2009
  7.30 hod.
  18.00 hod.
  Za rodiče Smejkalovy, Jandovy a duše v očistci
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  19.11. 2009
  18.00 hod. Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy a syna Jiřího
  Pátek
  20.11. 2009
  18.00 hod. Za rody Novotných, Vytlačilů, Zárybnických, Hájků, Půžů a duše v očistci
  Sobota
  21.11. 2009
  PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
  7.00 hod. Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
  Neděle
  22.11. 2009
  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za rod Novotnů a Budínů
  Za rodinu Culkovu, dva syny a snachu
  Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • Po celý týden bude P. Zdeněk Kubeš na exerciciích.
 • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 3. ročník a ve čtvrtek pro 1. ročník.
 • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu ve 13.30 hod. ministrantská schůzka.
 • V neděli 15.11. v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V úterý 17.11. jsou mladí zváni na výlet za kulturou do Prahy. Odjezd v 7.30 hod. z vlakového nádrží a návrat v 18.14 hod.
 • V sobotu 21.11. na faře se uskuteční duchovní obnova mládeže vedená P. Tomášem Hoffmanem. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii do pátku 20.11.
 • V zákristii je k dispozici nové číslo IKD. Zároveň je možné předplatit odběr IKD na příští rok. Cena předplatného na rok 2010 činí 220 Kč.
 • Dnešní sbírka je určena na provoz diecézní charity a bude za tímto účelem odeslána. Při odchodu z kostela můžete přispět do připravených kasiček na pomoc lidem v Indii postižených přírodními katastrofami.
 • Příští neděli při odchodu z kostela můžete do připravených kasiček přispět na biblické dílo v naší zemi a na podporu šíření Bible do celého světa.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme ochotným lidem, kteří pomohli s dopravou nemocných na sobotní mši svatou a za přípravu občerstvení pro nemocné a doprovod.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  8.11. 2009
  32.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za Karla Smejkala, dceru Marii, rod Fišarů, Matoušků a Kramerů
  Za rodinu Zychovu, Holcmanovu a Henzlovu
  Za farnost
  Pondělí
  9.11. 2009
  SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
  7.30 hod. Za rodinu Kunstarovu a syna Jaroslava
  Úterý
  10.11. 2009
  PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
  18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
  Středa
  11.11. 2009
  PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA
  7.30 hod.
  18.00 hod.
  Za Josefa Jandu a jeho rodiče
  MŠE SVATÁ V ČESKÉ JABLONNÉ NEBUDE
  Čtvrtek
  12.11. 2009
  PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
  Pátek
  13.11. 2009
  PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
  18.00 hod. Za rodiče Flesarovy a tři syny
  Sobota
  14.11. 2009
  7.00 hod. Za rodinu Šmídovu, celý rod a duše v očistci
  Neděle
  15.11. 2009
  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, rodinu Kasalovu a Řezníčkovu
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Na pondělí připadá Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté budou slouženy v 7.30 hod. a v 17.00 hod. Od 16.00 hod. možnost svátosti smíření. O odpustkové praxi se dočtete ve farním listě.
 • Ve čtvrtek po mši svaté bude následovat adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek navštíví kněz nemocné. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá. V 19.00 hod. ve farním sále začne přednáška o farní pouti do Itálie, která bude doprovázena promítáním diapozitivů. Na besedu srdečně zvou poutníci.
 • V sobotu při mši svaté v 8.00 hod. bude společné udělování svátosti pomazání nemocných. Po mši svaté jsou všichni účastníci mše svaté zváni na faru k přátelskému posezení. Prosím mladé ženy o cukroví pro účastníky mše svaté.
 • Zájemci o modlitbu ranních a večerních chval (zkrácená forma breviáře) se mohou v zákristii podívat na připravené brožury těchto modliteb, případně si je objednat.
 • U bočního vchodu pod věží jsou vystaveny fotografie z biřmování, které si můžete objednat.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle bude věnována na charitu. Zároveň budete moci při odchodu z kostela přispět do připravených kasiček na pomoc lidem v Indii postižených přírodními katastrofami. V spřátelené diecézi bylo zničeno 20 000 domků a zahynulo mnoho tisíc kusů dobytka, jediného zdroje obživy. Zvažte vaše finanční možnosti a jak je chcete rozdělte do sbírek.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  1.11. 2009
  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za rod Dostálů a Dočekalů
  Za Františka Beneše a ten rod
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí
  2.11. 2009
  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
  7.30 hod.
  17.00
  Za členy rodiny Močubovy, Theisovy, Holasovy, Biňovcovy a Medovy
  Za všechny věrné zemřelé
  Úterý
  3.11. 2009
  18.00 hod. Za rodiče Kamarádovy a rod Štukhejlů
  Středa
  4.11. 2009
  SVÁTEK SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
  7.30 hod.
  18.00 hod.
  Na poděkování za dar života a prosbou o stálou Boží pomoc a ochranu
  OLEŠENKA
  Čtvrtek
  5.11. 2009
  18.00 hod. Za rodiče Kárníkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci
  Pátek
  6.11. 2009
  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
  18.00 hod. Za rodiče Sobotkovy a rod Pátků
  Sobota
  7.11. 2009
  PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
  8.00 hod. Za Marii a Karla Pometlovy a syna
  Neděle
  8.11. 2009
  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za Karla Smejkala, Marii, rod Fišarů, Matoušků , Kramerů
  Za rodinu Zychovu, Holcmanovu a Henzlovu
  Za farnost

Upozornění

 • Od úterý je stanoven začátek večerních bohoslužeb na 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek po večerní mši sv. jste zváni na faru na biblickou hodinu.
 • V pátek odpadá setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá.
 • Na neděli připadá slavnost všech svatých. V neděli 1.11. odpoledne a v pondělí 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínkou je sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba Páně a vyznání víry.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí lístečky na jména zemřelých, které vzpomeneme na památku všech věrných zemřelých. Vyplněné lístečky odevzdávejte v zákristii.
 • U bočního vchodu pod věží jsou vystaveny fotografie z biřmování, které si můžete objednat.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Sbírka na misie činila 29 102 Kč. všem dárcům zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
25.10. 2009
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Jana Rázla a ten rod
Za rodiče Kohoutovy, dceru Věru, syna Vladimíra, rodiče Zachovy a snachu
Pondělí
26.10. 2009
7.30 hod. Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
Úterý
27.10. 2009
18.00 hod. Za rodinu Pazourovu, syna Josefa, rodinu Myslivcovu, syna Zdeňka a rodiče Doležalovy
Středa
28.10. 2009
SVÁTEK SVATÉHO ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
29.10. 2009
18.00 hod. Za Jana a Marii Pometlovy, syny Jana, Karla a celý rod
Pátek
30.10. 2009
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
18.00 hod. Za Jana a Františku Štefovy a rodiče z obojí strany
Sobota
31.10. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod.. Za rodinu Sobotkovu
Neděle
1.11. 2009
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rod Dostálů a Dočekalů
Za Františka Beneše a ten rod
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Ve středu odpadá náboženství třetí třídě a ve čtvrtek první třídě.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu v 19.00 hod. na faře setkání starší mládeže. Pan kaplan srdečně zve k přátelskému posezení.
 • Na příští neděli připadá slavnost posvěcení kostela. V zákristii budou připraveny k vyzvednutí lístečky na jména zemřelých, které vzpomeneme na památku všech věrných zemřelých.
 • U bočního vchodu pod věží jsou připraveny k zakoupení misijní kalendáře. Cena je uvedena na kalendáři.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci udílení svátosti biřmování.
 • Díky za cukroví, přípravu a úklid špitálku, ministrantům za službu u oltáře.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
18.10. 2009
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍDEN MODLITEB ZA MISIE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Lukáše Lehrla
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
19.10. 2009
7.30 hod. Za Vladislava Halíka a rodiče
Úterý
20.10. 2009
18.30 hod. Za Jaroslava a Vlastu Mášovy, jejich rody a duše v očistci
Středa
21.10. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEUDE
Čtvrtek
22.10. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
23.10. 2009
18.30 hod. Na poděkování za dar 50 let společného života
Sobota
24.10. 2009
7.00 hod.
14.00 hod.
Za Josefa Půžu, rodiče, bratry, rod Novotných a duše v očistci
Pohřeb pana Jana Málka
Neděle
25.10. 2009
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Jana Rázla a ten rod
Za rodiče Kohoutovy, dceru Věru, syna Vladimíra, rodiče Zachovy a snachu

Upozornění

 • V pondělí bude sloužena mše sv. za členy živého růžence. Po mši svaté jsou účastníci mše sv. zváni na faru na pohoštění.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu v 9.30 hod. v kostele pokračuje příprava na biřmování i s kmotry. V 9.30 hod. v kostele nácvik asistence na biřmování.
 • V neděli bude dopoledne sloužena pouze jedna mše sv. a to v 9.30 hod. Pan biskup Mons. Dominik Duka při ní udělí svátost biřmování. Na tuto krásnou slavnost jste všichni srdečně zváni. Upozorňuji, že část kostela obsadí biřmovanci spolu s kmotry. Kdo nevydržíte stát, vezměte sebou sedačky. Biřmovanci zaujmou svá místa s kmotry v 9.00 hod. Sraz asistence k nácviku v 8.45 hod. Prosím o dochvilnost.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Díky pořadatelům a účinkujícím za realizaci letošního ročníku Přibyslavského nocturna.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
4.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Františka Havlíčka, jeho rodiče a sourozence
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá
Pondělí
5.10. 2009
7.30 hod.
10.00 hod.
Za členy živého růžence
Pohřeb paní Věry Zrnové
Úterý
6.10. 2009
18.30 hod. Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
Středa
7.10. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Věru Břízovou a duše v očistci
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
8.10. 2009
18.30 hod. Za Stanislava a Marii Horkých a celý rod
Pátek
9.10. 2009
18.30 hod. Za Annu a Františka Rymešovy a bratra Václava
Sobota
10.10. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Vladimíra Omesea ten rod
Neděle
11.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
MŠE SVATÁ NEBUDE
BIŘMOVÁNÍ – Za farnost
Za Libora Freudla, Marii, Jiřího a ten rod

Upozornění

 • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace před NSO s modlitbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví nemocné. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. mše svatá, kterou bude sloužit novokněz P. Milan Rompotl. P. Milan Rompotl udělí novokněžské požehnání.
 • Od pátku do neděle proběhne Přibyslavské nocturno. Na bohatý program vás zvou pořadatelé.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Ve 14.00 hod. na faře začíná ministrantská schůzka.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na církevní školství v královéhradecké diecézi vynesla částku 9560 Kč a byla již na příslušný účet odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
27.9. 2009
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Na úmysl dárce
MŠE SVATÁ NENÍ
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
28.9. 2009
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
8.00 hod.
9.30 hod.
Za P. Václava Konfršta, rodiče, sourozence a celý rod
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Úterý
29.9. 2009
SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
18.30 hod. Za Marii a Františka Pátkovy a jejich rodiče
Středa
30.9. 2009
PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod.
14.00 hod.
18.30 hod.
Za dp. Františka Krále a jeho rodiče
Pohřeb paní Marty Močubové
OLEŠENKA
Čtvrtek
1.10. 2009
PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE
18.30 hod. Za rod Zábranů a duše v očistci
Pátek
2.10. 2009
PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
18.30 hod. Za zemřelé kamarády
Sobota
3.10. 2009
7.00 hod. Za Anežku a Václava Hausváterovy a jejich rodiče
Neděle
4.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Františka Havlíčka, jeho rodiče a sourozence
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá

Upozornění

 • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. jste zváni do farního sálu na farní biblickou olympiádu. Vítězná družstva budou odměněna.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
 • V neděli 27.9. bude v Přibyslavi sloužena jedna mše svatá v 8.00 hod.
 • Na slavnost sv. Václava 28.9. budou slouženy mše sv. v 8.00 a v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek 1.10. po mši sv. modlitba před NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek 2.10. navštíví kněz naše nemocné. Večerní mši sv. bude sloužit novokněz P. Milan Rompotl a na závěr mše svaté udělí novokněžské požehnání. 2. 10. začíná Přibyslavské nocturno, na které jste pořadateli srdečně zváni.
 • V sobotu 3.10. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
 • V zákristii si můžete vyzvednout vstupenky na Sv. otce a to jak objednané tak i volné. Odjezd autobusu na mši svatou se Svatým otcem do Brna v neděli 27. září je naplánován v 5.30 hod. z autobusového nádraží. Do Staré Boleslavi bude doprava spíše individuální. Společný odjezd mládeže do Staré Boleslavi je stanoven na 17.30 hod. v neděli 27.9. z vlakového nádraží.
 • V boční lodi kostela je možné zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2010. Cena kalendáře činí 55 Kč.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na církevní školství v královéhradecké diecézi a bude k tomuto účelu odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
20.9. 2009
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, 3 syny a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
21.9. 2009
SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
7.30 hod. Za Jarmilu Holubovou a její rodinu
Úterý
22.9. 2009
18.30 hod. Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa
23.9. 2009
PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Kubíčkovu
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
24.9. 2009
18.30 hod. Za rodiče Půžovy, da syny, rodiče Svobodovy a syna Rudolfa
Pátek
25.9. 2009
18.30 hod. Za Boženu a Karla Balounovy
Sobota
26.9. 2009
7.00 hod. Na úmysl dárce
Neděle
27.9. 2009
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Na úmysl dárce
MŠE SVATÁ NEBUDE
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V úterý v 18.45 hod. na faře setkání členů chrámového sboru.
 • Od středy by měly být k dispozici lístky na Sv. otce a to jak objednané tak i volné. Odjezd autobusu na mši svatou se Svatým otcem do Brna v neděli 27. září je naplánován v 5.30 hod. z autobusového nádraží. Do Staré Boleslavi bude doprava spíše individuální.
 • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
 • Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství v královéhradecké diecézi a bude odeslána na příslušný účet.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
13.9. 2009
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Marii Havlíčkovou, její sourozence a duše v očitci
Za farnost a město
Za rodiče Novotných, rody z obojí strany a vnuka Romana
Pondělí
14.9. 2009
SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
7.30 hod. Na poděkování za ukončená studia s prosbou o požehnání do nastávajícího školního roku
Úterý
15.9. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
18.30 hod. Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Středa
16.9. 2009
PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, rodinu Kasalovu a Řezníčkovu
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
17.9. 2009
18.30 hod. Za Miloslava a Emu Liškovy a celý rod
Pátek
18.9. 2009
18.30 hod. Za rodiče Lehrlovy, dva syny, vnuka Lukáše a duše v očistci
Sobota
19.9. 2009
8.00 hod. Za rodinu Sedlákovu, Královu a duše v očistci
Neděle
20.9. 2009
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, 3 syny a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE