V neděli 5. května 2019 se uskutečnila 4. pouť v Dolní Jablonné. Hlavním celebrantem se stal diecézní biskup Mons. Jan Vokál.

Foto: Stanislav Močuba

...