Ve čtvrtek při mši svaté na slavnost Těla a Krve Páně 20. června 2019 byli ve farnosti ustanoveni dva noví akolyté – Jan Ledvinka a Jan Henzl.

Foto: Stanislav Močuba

...