V pátek 10. června proběhl další ročník tradiční Noci kostelů. Program začal v 18:00 mší svatou, pokračoval dětským divadlem pod vedením pí. Lenky Omesové. Děti sehrály příběh o patronovi našeho kostela – sv. Janu Křtiteli. Ve 20:00 pak vystoupilo smyčcové Family trio, které sklidilo zasloužený obdivný aplaus. Program končil podařeným vystoupením našich mladých ze Scholy a závěrečnou Adorací. Byla též možnost vystoupat na gotickou věž a pokochat se krásným pohledem na malebnou Přibyslav. Průvodcovskou službu tu jako tradičně zajišťovali skauti z 1.oddílu Aldebaran.

Jménem všech organizátorů děkujeme všem účinkujícím za jejich vystoupení a skautům za průvodcovství na věži.

Organizační tým Marie Blažíčková, Lenka Omesová, Martin Ležák

Červnové číslo Římsy lze stáhnout zde. Příští číslo Římsy vyjde 26. 6. 2022 (uzávěrka pro toto číslo je 17. 6. 2022).

Svoje příspěvky, pozvánky nebo fotografie ze života farnosti do dalšího čísla můžete zasílat na adresu flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.