[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Ve středu za příznivého počasí v 19.00 hod. v Dolní Jablonné na parketě poslední mše sv. na vesnici.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře výklad katechismu katolické církve P. Pavlem Sandtnerem.
 • Na tento pátek připadá slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. budou slouženy v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná Rok kněží. V tento den je možné získat odpustky podle podmínek, které byly zveřejněny ve farním listě. V 13.00 hod. příprava dětí na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • V sobotu v 9.00 hod. ministrantská schůzka. Ve 13.30 hod. v kostele nácvik prvokomunikantů a rodičů na 1. sv. přijímání a následně svátost smíření pro děti i pro rodinné příslušníky.
 • V neděli při mši sv. v 9.30 hod. děti přistoupí k 1. sv. přijímání. Sraz prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě začíná farní odpoledne pro děti i dospělé u příležitosti 1. sv. přijímání a zakončení školního roku. Pro děti bude připraven bohatý program včetně nafukovacího hradu. Občerstvení zajištěno. Srdečně jste všichni zváni.
 • Zájemci o farní tábor, který je určen pro děti od 3. třídy výš a uskuteční se ve dnech 2.- 9. srpna v Havlíčkově Borové, si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka na potřeby diecéze činila 9 600 Kč a byla odeslána. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  14. 6. 2009
  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30 hod.
  MŠE SVATÁ NENÍ
  Za farnost – eucharistický průvod městem
  Za Josefa a Marii Bencovy a jejich rody
  Pondělí –
  15.6. 2009
  PAMÁTKA SV.VÍTA, MUČEDNÍKA
  7.30 hod. Za Františka a Ladislava Kropáčkovy
  Úterý –
  16.6. 2009
  18.30 hod. Za Márii Močubovou, rodiče a dva bratry
  Středa –
  17.6..2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní
  MŠE SVATÁ V DOLNÍ JABLONNÉ
  Čtvrtek –
  18.6. 2009
  18.30 hod. Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše
  Pátek –
  19.6. 2009
  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
  8.00 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Vavrouchovy a Němcovy
  Za rodinu Linhartovu a Zadákovu
  Sobota –
  20.6. 2009
  PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
  7.00 hod. Za rodinu Sobotkovu
  Neděle –
  21.6. 2009
  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  14.00 hod.
  Za Josefa a Marii Bořilovy a celý rod
  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Za farnost
  POUTNÍ MŠE SVATÁ V ČESKÉ JABLONNÉ

0 comments

Odpovědět