[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • Ve čtvrtek od 17.00 hod. nácvik asistence na liturgii. V 17.45 hod. sraz apoštolů. Všechny prosím o dochvilnost. V 18.00 hod. začíná mše svatá. Po mši svaté jste srdečně zváni do farního sálu na symbolickou poslední večeři. Kostel bude otevřený pro soukromou adoraci do 21.00 hod.
  • V pátek v 16.30 hod. nácvik ministrantů. V 17.15 hod. křížová cesta pod vedením členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti. V 18.00 hod. začínají velkopáteční obřady. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu. U Božího hrobu bude kasička, kam budete moci přispět na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Velký pátek je dnem přísného postu.
  • V sobotu v 19.00 hod. nácvik asistence. Ve 20.00 hod. začíná velikonoční vigilie.
  • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou požehnány pokrmy, které si přinesete (vajíčky, beránky, sýry…).
  • Zájemci, kteří chtějí na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy, se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se můžete též na adoraci k Božímu hrobu.
  • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční květinovou výzdobu kostela, mohou dát příspěvky knězi v zákristii nebo na faře. Díky dárcům máme na Velikonoce hezky vyzdobený kostel.
  • V sobotu 17.4. se uskuteční ve Vysokém Mýtě diecézní setkání ministrantů. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve hlásili v zákristii. Podle počtu zájemců zajistíme dopravu.
  • Zájemci o vodácký zájezd po řece Sázavě ve dnech 5. – 10.7. se mohou hlásit u Vítka Křesťana do 5.4. 2010 a u něho zároveň složí zálohu 500 Kč. Účastnící zájezdu mladší 14 let mohou jet pouze s doprovodem dospělého.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z dnešní neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
28.3. 2010
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Boženu Horskou a manžela
Za rodiče Kašpárkovy, Krškovy, Fišarovy a jejich rody
Za farnost
Pondělí
29.3. 2010
7.30 hod. Za Josefa Strašila, rodiče a bratry
Úterý
30.3. 2010
18.00 hod. Za rodiče Flesarovy a tři syny
Středa
31.3. 2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa Henzla a rodiče
OLEŠENKA
Čtvrtek
1.4. 2010
ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 hod. Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství
Pátek
2.4. 2010
VELKÝ PÁTEK
18.00 hod. Velkopáteční obřady
Sobota
3.4. 2010
BÍLÁ SOBOTA
20.00 hod. Za farnost
Neděle
4.4. 2010
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
Za Romana Podrázského a rodiče
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci

0 comments

Odpovědět