[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Ve čtvrtek po mši svaté adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Prosím, oznamte jím návštěvu kněze. Od 17.00 možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá na začátek školního roku. Po mši svaté ve farní stodole promítání pohádky nebo komedie, kterou si vyberete, pro malé i dospělé. Během promítání bude k dispozici občerstvení, včetně buřtů. Všichni jste srdečně zváni.
  • V sobotu 20. září se uskuteční farní zájezd do Tišnova, kde si prohlédneme klášter Porta Coeli a kde společně budeme slavit mši svatou. Následně navštívíme soukromí sklípek. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
  • Vyzývám rodiče, aby si v zákristii nebo na faře vyzvedli přihlášky na výuku náboženství a vyplněné je odevzdali v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku, obdrží přihlášku ve škole. Prosím, informujte o možnosti výuky náboženství i své známé, kteří do kostela pravidelně nechodí. Děkuji.
  • Sbírka z následující neděle bude věnována na nákup školních pomůcek nutných pro výuku náboženství.
  • Sbírka z neděle 14. září bude věnována na církevní školství a bude odeslána.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme brigádníkům za pomoc při opravě ohradní zdi fary.

Bohoslužby

Den Hodina Intence
Neděle – 31.8. 2008 8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Dobrovolných, tetu, rodiče Klementovy a dva syny

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, jejich rody a duše v očistci

Za farnost

Pondělí1.9. 2008 7.30 hod. Za rodinu Eliášovu, rodinu Lehrlovu a rodinu Wasserbauerovu
Úterý2.9. 2008 18.30 hod. Za Rudolfa Svobodu, rodiče a rod Půžů
Středa3.9. 2008 7.30 hod.

18.30 hod.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Za Josefa Bratršovského a jeho rodiče

ČESKÁ JABLONNÁ

Čtvrtek4.9. 2008 18.30 hod. Za Boží požehnání a ochranu P. Marie pro rodinu Zvolánkovu a Podrázskou
Pátek5.9. 2008 18.00 hod. Veni Sancte

Za žáky, studenty, rodiče, učitele, vychovatele…

Sobota6.9. 2008 7.00 hod. Sobotní památka Panny Marie

Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu

Neděle7.9. 2008 8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za manžele Pěchovy, ten rod, rodiče Kárníkovy a Karla Novotného

Za farnost

OLEŠENKA – POUTNÍ MŠE SVATÁ

...