[metaslider id=11715]

V pátek 19. září 2008 se uskutečnilo další pracovní zasedání Pastorační rady farnosti. Zde je krátká zpráva z tohoto zasedání.

Poznámka: Toto není oficiální zápis, ten najdete v nejbližší době jako obvykle na nástěnce v kostele.

Setkání zahájil otec Zdeněk Kubeš modlitbou a poté ve stručnosti připomněl události od posledního zasedání PR 16. května (inventura, Boží Tělo, farní pouť po Rakousku, první sv. přijímání, přibyslavská pouť, mše na náměstí, oprava zdi,…).

Plán akcí

V další části byl připomenut plán akcí na následující období. Vychází z pastoračního plánu farnosti a je doplněn o některé další body.

 • 26. září – povídání Honzy Málka o celosvětovém setkání mládeže v Sydney
 • 3. až 5. října – Přibyslavské nocturno
 • 10. října – farní biblická olympiáda pro všechny věkové skupiny
 • 18. a 19. října – taneční vikariátní setkání mládeže ve Vežnicích. Více na plakátku.
 • 26. října zve otec Pavel Sandtner ke společné oslavě jeho narozenin
 • 1. listopadu – vikariátní turnaj mládeže ve volejbale
 • 2. listopadu – po večerní mši sv. (17 hod.) pobožnost na hřbitově
 • 8. listopadu – udílení svátosti pomazání nemocných s následovným setkáním na faře

Diskuze, připomínky a dotazy

Poslední, nejdelší část setkání tvořila volná diskuze. Její nejzajímavější body jsou zde uvedeny nesetříděné tak, jak na farní radě zazněly:

 • Otec Zdeněk Kubeš byl od září jmenován administrátorem farnosti Nížkov.
 • Prožíváme rok sv. Pavla a tak byl vysloven návrh uspořádat příští rok zájezd právě po stopách sv. Pavla (Turecko apod.). Návrh bude posouzen a rozhodnut na příštím zasedání PR.
 • V rámci opravy ohradní zdi okolo fary je ještě potřeba odizolovat zeť ze strany od kostela. Za tímto účelem bude ještě jedna brigáda, pravděpodobně 11. října.
 • Návrh pořídit vlastní dataprojektor bude na základě předložených informací posouzen na příštím zasedání PR.
 • Farní ples se uskuteční pravděpodobně 24. ledna 2009.
 • Zazněla připomínka ke konání akcí ve farní stodole, které nepořádá farnost. Bylo by do budoucna vhodné po organizátorech těchto akcí (obzvláště vybírá-li se vstupné) požadovat nějaký příspěvek na provoz (voda, elektřina,…).
 • Diskuze ohledně zvonění umíráčku – na příštím zasedání by měl být předložen návrh na elektronický systém pro zvonění.
 • Návrh uspořádat během zimy farní zájezd do divadla.

Příští setkání Pastorační rady farnosti bude 21. listopadu 2008.

...