[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes od 13.00 hod. ve sportovní hale vánoční turnaj ve fotbale. Fotbalový turnaj je určen pro žáky II. stupně ZŠ. V 15.00 hod. setkání žen na faře
  • V pondělí v 7.00 rorátní mše svatá pro děti i dospělé.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. adorace . Od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté budou vyhodnoceni ministranti za svou službu. V 19.15 hod. setkání Pastorační a ekonomické rady na faře.
  • V sobotu v 9.00 hod. adventní mše svatá v pečovatelském domě. V 13.30 v kostele začne předvánoční zpovídání. Využijte této příležitosti k dobré duchovní přípravě na Vánoce! Přijďte v čas! V kostele bude přítomen prodejce křesťanské literatury.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 hod. společná modlitba rodičů za děti. V 18.30 na faře slavnostní večeře mládeže. Mladí jsou zváni k společné modlitbě i k slavnostní tabuli.
  • Zájemci o přijetí svátosti biiřmování, kteří splňují podmínky k přijetí svátosti biřmování, se mohou zapisovat v zákristii. Zájemce musí dosáhnout alespoň 14 let věku. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 v 9.30 hod. na faře. Bližší informace získáte ve farním listu.
  • Prosím maminky ministrantů, aby svým synům vyprali a vyžehlili ministrantské oblečení.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
14.12. 2008
3. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za JosefaKonfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
Za Františka Šímu a rodiče
Pondělí –
15.12. 2008
7.00 Za rodinu Kunstárovu
Úterý –
16.12. 2008
18.00 Za rodiče Oulehlovy, syna Karla a Pavla Souška
Středa –
17.12. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Boží ochranu a požehnání pro Káju a rodiče
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek –
18.12. 2008
18.00 hod. Za kamaráda Láďu a jeho rodinu
Pátek –
19.12. 2008
18.00 Za rodiče Rázlovy a syna
Sobota –
20.12. 2008
7.00 hod.
9.00 hod
Za Marii Blažkovou, sestru Ludmilu a rodiče
MŠE SVATÁ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ
Neděle –
21.12. 2008
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět