Autor: Eva Bártová

Jako každý rok, i letos se uskutečnil Přífarní tábor. Od Pondělí 19. 7. do Pátku 23. 7. byl pro děti připraven bohatý program. Tentokrát na téma Záhada hlavolamu. Celý program doprovázelo 5 hrdinů, 5 členů klubu Rychlých šípů.

SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ

Bohoslužby nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest dle aktuální normy příslušného mimořádného opatření  (ve vnitřních prostorách respirátor s filtrační účinností alespoň 94% nebo zdravotnická maska s normou ČSN EN 14683+AC);
  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti, koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry;
  • podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest včetně povinnosti testování, očkování apod. dle odst. 3 pís. w) se nevztahují na účastníky svatby a pohřbu.