[metaslider id=11715]

Autor: Eva Bártová

Dne 8. prosince 2015, kdy slavíme slavnost Neposkvrněného Početí,
se zahajuje Svatý rok Božího milosrdenství, který potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016.

Vyhlášení Svatého roku Božího milosrdenství oznámil papež František během své homilie v březnu tohoto roku.

Papež uvedl, že důvěryhodnost církve závisí na větším milosrdenství a menší strohosti. Vyzval věřící po celém světě, aby převzali část zodpovědnosti za chudé a utlačované, aby dali jíst hladovým, pít žíznivým, ošatili nahé, uvítali cizince, navštěvovali vězně a pohřbívali mrtvé. Papež nám ve své bule Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství), skrze kterou vyhlásil tento rok Božího milosrdenství, přímo říká: „Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ 

Tradice svatého roku byla založena ve 13. století. Svatý rok je doba pro obnovení vztahu člověka s Bohem.

Mottem roku Božího milosrdenství je biblický citát z Lukášova evangelia Milosrdní jako Otec, které nás upozorňuje, že stejně jako Otec, ani mi nemáme posuzovat a odsuzovat ostatní (nemáme na to ani právo), ale máme odpouštět a darovat lásku (i když to zrovna neodpovídá naší libosti).

A proč právě nyní rok Božího milosrdenství? „Toto je čas pro církev, aby znovu našla svoje poslání být znamením a nástrojem Božího milosrdenství“, uvedl papež.

S vyhlášením a trváním Svatého roku souvisí i otevření Svaté brány, Brány milosrdenství nejen v Římě, ale po celém světě. První Bránu milosrdenství otevřel apepž již při své návštěvě Středoafrické republiky. V úterý 8. prosince 2015 během bohoslužby otevře papež Svatou bránu v bazilice sv. Petra (na ČT můžete sledovat přímý přenos bohoslužby). Následující neděli 13. prosince 2015 se otevře Svatá brána v bazilice sv. Jana v Lateránu a potom i v ostatních papežských bazilikách. Vůbec poprvé v dějinách budou tuto neděli Svaté brány otevřeny také v katedrálách nebo jiných významných kostelech po celém světě a po celý rok.

V naší královéhradecké diecézi se můžete zúčastnit otevření Svatých bran zde:
13. prosince 2015: Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha v 15.00 hodin
1. ledna 2016: Luže, Poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v 9.30 hodin
1. ledna 2016: Želiv, kostel Narození Panny Marie v 10.30 hodin

Svatý rok milosrdenství je spojen s odpustky, jejichž získání je provázeno obvyklými podmínkami a krátkou poutí ke Svaté bráně, otevřené v každé katedrále a mnoha dalších kostelích.

Odpustky pro duše v očistci

 1. a 2. listopadu

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek
sv. zpověď
– sv. přijímání
– modlitba na úmysl Svatého otce

je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu.

 

1. až 8. listopadu (oktáv)

Po těchto 8 dní je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení.
Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

XXXI. světový den mládeže se bude konat v Krakově ve dnech 26.31. 7. 2016.

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Mt 5,7

logo_Krakow2016

Program Světového dne mládeže se tradičně dělí na Dny v diecézích (20.–25. 7. 2016), které proběhnou na území celého Polska, a vyvrcholí samotnými Světovými dny mládeže (26.–31. 7. 2016), tentokrát v polském Krakově. Za myšlenkou a vznikem světových dní mládeže, které se konají každé 3 roky, stál právě polský rodák Jan Pavel II.

Setkání je určeno pro mladé lidi z celého světa, kteří se chtějí společně setkat a prožít radost z víry.

Organizaci pro českou mládež zajišťuje Sekce pro mládež České biskupské konference.

Další podrobnější informace (přihláška, program, cena, doprava, stravování, atd.) najdete na webových stránkách Světového dne mládeže v Krakově. Od 28. 9. 2015 je možné se na světové dny přihlašovat.

V třech různých soutěžích můžete vyhrát i cestu do Krakova zdarma.

 

Památník sv. Zdislavy v Křižanově

Chcete-li si v neděli 27. září udělat výlet, vydejte se do Křižanova, kde bude slavnostně odhalen památník sv. Zdislavy. Slavnostní mše svatá bude sloužena ve 14 hodin brněnským biskupem Vojtěchem. Program níže.

Zdislava byla nejstarší dcerou Přibyslava a Sibyly, majitelů Křižanova. Její otec byl brněnský purkrabího. Narodila se kolem roku 1220. V 17 letech byla provdána za Havla z Markvartic, zakladatele Lemberka. Proslula péčí o nemocné a chudé. Svatá Zdislava, patronka rodin, byla svatořečena papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Olomouce 21. května 1995.

Památník má kruhový základ (v průměru měří 12 metrů), uprostřed se nachází kamenná kašna ve tvaru sférického trojúhelníku. Uprostřed kašny bude stát bronzová socha sv. Zdislavy. Památník lemuje 12 sloupů.

Stavba amátníku křižanovské rodačky byla zahájena 1. září 2013. Základní kámen požehnal papež František ve Vatikánu. Autorem sochy je akademický sochař Otmar Oliva. Architektem konceptu celého památníku je ing. arch. František Zajíček.

Na památník v hodnotě kolem 7 milionů korun přispívají dárci z celé republiky.

krizanov

Zdroj: Farnost Křižanov

 

Rok zasvěceného života

Roku zasvěceného života byl věnován již jeden z předchozích příspěvků, který přinášel informaci o možnosti dosažení odpustků.

Zde se nabízí nahlédnout na Rok zasvěceného života z jiného úhlu pohledu, a to přímo očima zasvěcených osob.

Posláním Roku zasvěceného života je vděčnost Pánu za dar zasvěceného života církvi, především za 50 let jeho obnovy v duchu II. vatikánského koncilu. Zároveň má být pro zasvěcené osoby výzvou, aby hleděli do budoucnosti s nadějí a s důvěrou v Pána, kterému zasvětili svůj život, žili přítomnost s nadšením, evangelizovali své vlastní povolání a v různých formách zasvěceného života vydávali světu svědectví o kráse následování Krista.

Arcidiecézní centrum mládeže v Olomouci vytváří seriál krátkých videí k Roku zasvěceného života.

V jednotlivých dílech hovoří na vybraná témata kněží i osoby z různých řeholních řádů.

 

Otec Gorazd – (Ne)všednost

Sestra Olga – Povolání

Salesián o. Libor – Flexibilita

Sestra Hyacinta – Služba

Dominikán Jindřich OP – Svatost

Sestra Lucia – Radost

Kapucín Marek – Obdarování

Sestra Ráchel – Chudoba

Otec Mirek – Vzdělání

Sestra Růžena – Věrnost

 

Videa jsou dostupná také na www.mladez.ado.cz.